Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Internet Wydział Edukacji i Sportu

Wydział Edukacji i Sportu

Adres: ul. 3 Maja 7
Telefon: (32) 705-41-60
Email: es@katowice.eu

Naczelnik Sławomir Witek

Zastępca Naczelnika Grażyna Burek

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 1. Kierownik Referatu Sportu - Iwona Szreter- Kulisz, mail: Iwona.Szreter-Kulisz@katowice.eu, tel: 32 2593 732 (pokój nr 402)
 2. Małgorzata Piasecka, mail: malgorzata.piasecka@katowice.eu tel: 32 2593 713 (pokój nr 405)
 3. Martyna Konopka, mail: martyna.konopka@katowice.eu  tel. 32 2593-726, (pokój 401)
 4. Adam Machowiak, mail: adam.machowiak@katowice.eu tel: 32 2593 734 (pokój nr 403)
 5. Katarzyna Kłoska – mail. katarzyna.kloska@katowice.eu tel. 32 2539 720 , pokój 403

   
 6. Kierownik Referatu Organizacji, Wsparcia i Rozwoju Edukacji - Magdalena Floriańska mail: magdalena.florianska@katowice.eu , tel: 32 705 41 69 (pokój nr 305)
 1. Mateusz Gawenda mail: mateusz.gawenda@katowice.eu,  tel. 32 705 41 81 ( pokój 306)

Zadania Wydziału Edukacji i Sportu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) kultura fizyczna, sport i turystka

 1. szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki
 2. Akcja Lato - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 3. Akcja Zima - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 4. organizacja imprez sportowych i turystycznych,
 5. prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 6. organizacja uprawiania sportu,
 7. realizacja zadań w trybie tzw. Małych Grantów.

b) edukacja, oświata i wychowanie:

 1. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,
 2. edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,                                
 3. prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów;


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice