Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wydział Edukacji i Sportu

Wydział Edukacji i Sportu

Ogłoszenia konkursowe 2024

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania pn. Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania pn.  Edukacja obywatelska w szkołach, w tym dotycząca działalności 3 sektora w Katowicach
  3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania pn. Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów
  4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania pn. Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dbałość o ich dobrostan i przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego poprzez realizację inicjatyw edukacyjnych
  5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

..........................................................................................................................................................................................

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny"
.........................................................................................................................................................................................
Ogłoszenia konkursowe 2023


Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów katowickich szkół podstawowychpoprzez wdrożenie programu nauki gry w szachy"
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania,, Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania „Edukacja obywatelska w szkołach, w tym dotycząca działalności 3 sektora w Katowicach”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania ,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia realizacji zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok” celem ,,Utworzenia i prowadzenia Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu" w 2023 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice