Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

 

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice.

 

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa X Fundusze Europejskie na Transformację.

 

Działanie: 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

 

Źródło finansowania: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

 

Wartość projektu: 5 574 317,63 zł.

Wartość dofinansowania (85%): 4 091 922,08 zł.

 

Cel i opis projektu:

Celem głównym projektu będzie zwiększenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zawodach kształconych w szkole. Absolwenci kształcący się w nowoczesnej bazie dydaktycznej szkoły będą dysponować umiejętnościami poszukiwanymi na przyszłym rynku pracy ukierunkowanym na technologie IT. Udział w projekcie pozwoli Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach na wzrost możliwości kształcenia młodzieży w priorytetowych zawodach.

 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizacje sal wewnątrz budynku szkoły i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach. Sale przeznaczone będą dla celów kształcenia i szkolenia praktycznego uczniów Technikum nr 18 kształcących się w zawodach: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik reklamy, Technik procesów drukowania, Technik informatyk, Technik mechatronik oraz na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych w/w zawodach.

 

W budynku szkolnym zostanie zmodernizowanych i wyposażonych 11 pracowni zawodowych oraz 3 pracownie języka obcego zawodowego. W ramach realizacji projektu przewiduje się montaż systemu klimatyzacji oraz wyposażenie sal zajęciowych w sprzęt dydaktyczny.

Dodatkowo zaplanowano zakup maszyny CTP, drukarki cyfrowej oraz krajarki. Urządzenia te będą pełnić funkcje pokazowo-edukacyjne dla uczniów szkoły oraz uczniów katowickich placówek oświatowych będących uczestnikami prelekcji i warsztatów.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną stworzone nowe możliwości rozwoju i nauki, w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz uatrakcyjniona zostanie baza edukacyjna szkoły. Przełoży się to na zwiększone szanse absolwentów na znalezienie miejsca pracy, a pracodawcom umożliwi zatrudnienie dobrze wykształconego i doświadczonego pracownika

 

Okres realizacji projektu:  2022-09-01 - 2025-12-31


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice