Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość

Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość


Tytuł projektu: 
Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe

Cel i opis projektu: 
Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, 60 uczniów i uczennic ( w tym 10 kobiet i 50 mężczyzn) Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich należącego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, w okresie od stycznia 2024 do czerwca 2026 roku, w tym również w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji. 

Placówka oświatowa będzie prowadziła procedury rekrutacyjne uczestników do staży uczniowskich oraz zapewni przygotowanie uczniów do odbycia stażu, nawiąże współpracę z przedsiębiorcami, którzy przyjmą uczniów na staż. Staże odbędą się m.in. w firmach i instytucjach, z którymi Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 współpracował, dzięki czemu profil branżowy przedsiębiorstwa będzie zbieżny z kierunkiem kształcenia uczestników projektu oraz odpowiednio dostosowany do zakładanego rozwoju kompetencji uczniów w projekcie. 

Realizacja staży uczniowskich pozwoli uczniom inaczej spojrzeć na swój przyszły zawód, zdobyć umiejętności, które zwiększą ich szanse na udział w krajowym i europejskim rynku pracy. Dostęp do nowoczesnych narzędzi oraz technologii a także realizacja zadań w rzeczywistych warunkach zatrudnienia ułatwi im znalezienie pracy po zakończeniu edukacji.

W stażach wezmą udział uczniowie/uczennice nie będący młodocianymi pracownikami, kształcący się w 8 zawodach, tj.: technik automatyk, technik energetyk, technik elektryk, technik programista, technik robotyk, technik informatyk, technik ekonomista, technik rachunkowości.

Każdy uczeń i uczennica odbędzie 150 godzin zegarowych stażu.  Zakłada się uczestnictwo w projekcie również uczniów ze specjalnymi potrzebami. Staże uczniowskie organizowane będą w ramach kształcenia praktycznego dla uczniów/uczennic Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich. Przewiduje się, że co rok w pierwszym półroczu staże odbędą się w marcu lub maju, a w drugim półroczu w październiku lub listopadzie.
Każdemu uczniowi/uczennicy zostanie zapewnione stypendium stażowe. Natomiast po zakończeniu stażu zostanie uczniowi/uczennicy wręczone zaświadczenie jako dokument potwierdzający odbycie przez niego stażu.

Okres realizacji projektu: 
2024.01.01 – 2026.06.30

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 288.112,50 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 244.895,62 zł
dofinansowanie z BP 5%: 14.405,63 zł
wkład własny Miasta 10%: 28.811,25 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice