Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice

​​​​​log in sr.png

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Tytuł projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice

Źródło finansowania: Fundusz Spójności, POIiŚ, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). 

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 
328 287,00 zł /251 531,08 zł /76 755,92 zł​

Czas trwania: lipiec 2013 – grudzień 2014 

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania: 

opracowano Plan gospodarki niskoemisyjnej, 
uzupełniono i zaktualizawano istniejącą bazę danych dotyczących zużycia i opłat za nośniki energii w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy oraz stworzono bazy danych pozwalających na inwentaryzację i zmian emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta Katowice, 
szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Katowice, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice oraz innych Podmiotów biorących udział w opracowaniu PGN ​na temat problematyki związanej z jego tworzeniem, wdrażaniem oraz monitorowaniem, 
przeprowadzono kampanię  informacyjną i promocyjną dotyczącą udziału dofinansowania z FS w ramach POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upubliczniono informację o opracowaniu planu,
wykonano oceny oddziaływania na środowisko. 


Stan realizacji: Projekt zrealizowany i rozliczony.

plan gosp.jpg


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice