Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Tytuł projektu: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”

Tytuł projektu: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”

logotyp EFRR.jfif

Tytuł projektu: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4 .5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie/ Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT

 

Opis projektu: Celem projektu był rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. W tym celu niezbędne było znaczące zwiększenie wykorzystania potencjału infrastruktury tramwajowej, przebudowywanej w ramach odrębnego projektu realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A. Dla zapewnienia możliwości przesiadkowych z autobusów na tramwaj oraz z komunikacji indywidualnej na tramwaj w systemie Park&Ride, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z południowej części miasta i subregionu, planowana była budowa węzła przesiadkowego „Brynów Pętla”  w rejonie węzła drogowego ulicy Kościuszki (połączenie z przebudowywaną DK 81) z ulicami Kłodnicką i Rzepakową.

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kw. 2017r. -  II kw. 2021r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 92 494 283,62 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 56 040 055,23 zł.

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice