Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie miasta Katowice przy ul. Wolnego 8 oraz przy ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b.

W budynkach objętych projektem znajdują się mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków oraz promocję projektu.

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. 

Okres realizacji projektu: IV kw. 2016r. - II kw. 2021r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 5 967 715,28 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 3 815 581,16 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 448 891,90 zł, a budżet miasta Katowice wynosi  1 703 242,22 zł. 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice