Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych

przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie miasta Katowice przy ul. Słonimskiego 6 oraz przy ul. Słonimskiego 12.

W budynkach objętych projektem znajdują się mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków oraz promocję projektu.

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.  

Okres realizacji projektu: IV kw. 2019 - I kw. 2021

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 681 898,54 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 891 634,68 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 790 263,86 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice