Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach


Tytuł:  Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach.

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice.

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa X Fundusze Europejskie na Transformację.

Działanie: 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.
Źródło finansowania: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Wartość projektu: 39 092 808,77 zł. 
Wartość dofinansowania (85%): 33 228 887,45 zł.

Cel i opis projektu:
Celem głównym projektu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego ZSTiO nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach na obszarze Subregionu Centralnego poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia zawodowego w branżach inteligentnych specjalizacji i zawodach poszukiwanych na regionalnym i krajowym rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez nadbudowę nad istniejącą salą gimnastyczną budynku jednokondygnacyjnego z wyposażeniem oraz budowę nowego, trzykondygnacyjnego budynku z wyposażeniem przy Technikum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach.

Przedsięwzięcie obejmuje również w nowopowstałych budynkach:

- Utworzenie i wyposażenie pracowni/warsztatu elektronicznego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

- Utworzenie pracowni fotograficznej z cykloramą i antresolą, pięciu nowoczesnych pracowni komputerowych oraz sal do indywidualnej nauki zawodu.

- Utworzenie zaplecza socjalnego i sanitariatów.

Nowo powstała infrastruktura edukacyjna posłuży kształceniu zawodowemu w zawodach: Technik Fotografii i Multimediów, Technik Elektronik, Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej.

Okres realizacji projektu:  2023-03-01 - 2028-12-29.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice