Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach

Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach

​​

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby​


Tytuł projektu: Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL, Priorytet IV Kultura Działanie 4.2. System informacji kulturalnej

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
545 217,92 zł/ 354 194,90 zł/ 191 023,02 zł

Opis: Projekt polegał na budowie systemu e-informacji kulturalnej wokół obszaru atrakcyjnego kulturowo wyznaczonego przez 16 budynków będących najcenniejszymi przykładami katowickiej moderny w ścisłym centrum Katowic. Na system składają się:

  • infokioski ustawione na ulicach w pobliżu budynków reprezentujących przykłady architektury modernistycznej,
  • internetowa strona tematyczna,
  • audioprzewodniki do obsługi Szlaku Moderny.

Proponowana trasa nosi nazwę Szlaku Moderny i ma długość ok. 5.5 km.

Czas trwania: czerwiec - październik 2011

Stan realizacji: Projekt został zrealizowany i rozliczony.


​Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice