Miasto wielkich wydarzeń, jak jeszcze niedawno promowały się Katowice, kontynuują prace nad przebudową swojej przestrzeni, szczególnie tej śródmiejskiej, najczęściej odwiedzanej także przez przyjezdnych. Zaangażowano w te działania potężne środki finansowe, dzięki którym wykreowano miejsca, o których mieszkańcy mówią z dumą, które zyskują wiele wyróżnień i nagród, a w końcu – dzięki którym Katowice pną się w górę w liczących się w świecie rankingach.

Przestrzenią poddaną całkowitej rewitalizacji jest obszar sąsiadujący ze Spodkiem. Jeszcze w latach 90. ub. wieku funkcjonowała tu kopalnia, a dziś znajdują się tu trzy potężnych rozmiarów obiekty – wielka sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z akustyką na światowym poziomie, Muzeum Śląskie, gromadzące swoje zbiory pod ziemią, oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe z zieloną doliną zamiast dachu, w którym odbywają się liczne kongresy (m.in. Europejski Kongres Gospodarczy), konferencje i spotkania nie tylko o charakterze biznesowym. Miejsce to nazywane jest Strefą Kultury i stanowi częsty cel spacerów mieszkańców i odwiedzin gości z miast także spoza metropolii.

Kliknij aby zapoznać się z bieążącym kalendarzem wydarzeń:
 

Spodek

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Muzeum Śląskie


Strefa Kultury_2mb.jpgStrefa Kultury: Spodek, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskie. 

fot. Alex Wiśniewski


Międzynarodowe Centrum Kongresowe wraz ze Spodkiem oraz siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia _2mb.jpg

Strefa Kultury: Spodek, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. 

fot. Alex Wiśniewski