Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Społeczna transformacja Katowic

Społeczna transformacja Katowic

Tytuł projektu: 
Społeczna transformacja Katowic

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację
Działanie: FESL.10.24-Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej
transformacji

Cel i opis projektu: 
Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji w Katowicach, rozwój aktywności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.
Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez: realizację programu służącego poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej, działania z zakresu animacji społecznej dla procesu transformacji klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego, działania na rzecz rozwoju kompetencji managerskich kobiet, działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu zielonej gospodarki, ekologii oraz transformacji regionu związanej z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu - w szczególności poprzez powołanie Szkoły Edukatorów Ekologicznych,
realizację 10 inicjatyw lokalnych dotyczących m.in. rozwiązywania problemów społecznych, ekologii, świadomego udziału mieszkańców w transformacji regionu oraz zachowania tożsamości lokalnej i regionalnej oraz więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym.
Efektem projektu będzie wzrost świadomości i akceptacji dla procesów transformacji wśród 300 (230 kobiet i 70 mężczyzn) uczestników projektu objętych wsparciem.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie MOST z siedzibą w Zabrzu (Lider) oraz Miasto Katowice (Partner).

Okres realizacji projektu: 
01.01.2024r. – 30.09.2025r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 829 000,00 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 90%: 746 100,00 zł
dofinansowanie z BP 10%:   82 900,00 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice