Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Sos_2 Szkolenia otwartych szans

Sos_2 Szkolenia otwartych szans

EFS z flagą - strona.jpg


Tytuł projektu: Sos_2 Szkolenia otwartych szans


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
 
Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 48 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 12 nauczycieli Śl.TZN w tym dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 6 nauczycieli języków obcych zawodowych oraz adaptację pomieszczenia do potrzeb pracowni komunikacji w języku obcym.
 
Okres realizacji projektu: I kw. 2019r. - IV kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 747.747,50zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 710.360,12zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.
 
Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony, w okresie trwałości.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice