Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4

Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4

logo rpo k-ce otwarte.jpg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV Kultura , Działanie 4.1 Infrastruktura Kultury

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
3 097 229,63 zł/ 2 428 512,62 zł / 668 717,01 zł

Okres realizacji: sierpień 2009 – listopad 2010

Opis projektu: Projekt dotyczył jednego z kilku miejsc w województwie śląskim, które najintensywniej prezentuje dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska. Projekt polegał na rewitalizacji budynku dawnej pralni z maglem w zabytkowym osiedlu robotniczym, w dzielnicy Katowic - Nikiszowiec, przy ul. Rymarskiej 4. W wyniku realizacji projektu został uruchomiony Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta. Jest on jednym z ośrodków stanowiących swoisty punkt pierwszego kontaktu z górnośląskim dziedzictwem kulturowym.
Stworzona powierzchnia wystawiennicza wynosi 410 m2, co prawie 10-krotnie zwiększyło możliwości wystawiennicze Muzeum.

1.JPG

Stan realizacji: Zakończono rzeczową realizację projektu. Projekt został rozliczony. Uroczyste otwarcie nowego budynku Muzeum Historii Katowic odbyło się 8 kwietnia 2011 roku.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice