Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans

SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans

Tytuł projektu: 
SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)
Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację 
Działanie: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu


Cel i opis projektu: 
Celem projektu jest łagodzenie skutków transformacji poprzez rozwój kształcenia zawodowego 200 uczniów Technikum nr 17 Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej, a tym samym podniesienia kompetencji  i kwalifikacji zawodowych wzmacniających ich zdolność do skutecznego wejścia na rynek pracy zgodnie  z potrzebami transformacji regionu, a także wzmocnienie potencjału kadrowego 14 nauczycieli praktycznej nauki zawodu i poszerzenie potencjału technicznego szkoły.
W ramach projektu planuje się organizację staży uczniowskich dla 30 uczniów szkoły, doradztwa zawodowego oraz 18 kursów zawodowych (m.in. z zakresu robotyki, informatyki, centrali VoIP, AutoCAD, spawania, programowania, chemii) organizowanych w 2 edycjach dla 200 uczniów szkoły, a także 11 kursów zawodowych (m.in. centrali VoIP, robotyki, programowania) dla 14 nauczycieli szkoły.
Projekt zakłada również utworzenie (adaptację i doposażenie) 3 pracowni: Programowania IA, Cyberbezpieczeństwa, Programowania Robotów, powiązanych z kierunkami kształcenia w ŚLTZN. Dodatkowo część sal, w których odbywać się będą kursy, zostanie doposażona w odpowiednie pomoce dydaktyczne.
W projekcie planuje się także wykonanie przejścia (wstawienie 2 drzwi) w pomieszczeniu magazynowym, znajdującym się między dwoma salami, a tym samym zaadaptowanie go na potrzeby utworzenia miejsca do przechowywania zakupionego w ramach projektu sprzętu. Planuje się również wykonanie mechanicznego systemu wymiany powietrza w dwóch salach.

Okres realizacji projektu: 
2024.03.01 – 2026.06.30

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 3.675.137.80 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 90%: 3 307 624.02 zł
dofinansowanie z BP 10%: 367 513.78 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice