Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa

Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa

Tytuł projektu: 
Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa


Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)
Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację 
Działanie: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu


Cel i opis projektu: 
Celem projektu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, kształcącym na kierunku Technik Hotelarstwa oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie i adaptację pracowni, a tym samym podniesienie jakości kształcenia.
Grupę docelową projektu stanowić będą osoby uczące się i pracujące lub/i zamieszkujące na obszarze jednego z 7 podregionów województwa śląskiego, określonych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2023, tj. podregionu katowickiego, w liczbie 60 uczniów/uczennic (40K, 20M) oraz 5 (4K,1M) nauczycielek/nauczycieli Technikum nr 2.
W ramach projektu planuje się organizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów, szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu (zarówno uczniów jak i nauczycieli), a także doposażenie 3 pracowni komputerowych i utworzenie 1 pracowni hotelarskiej - pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu odzwierciedlającej naturalne warunki pracy.

Okres realizacji projektu: 
2024.03.01 – 2026.06.30

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 1.740.836,40 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 90%: 1.566.752,76 zł
dofinansowanie z BP 10%: 174.083,64 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice