Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w KatowicachRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach

​​​​​
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
799 815,23 zł / 679 842,94 zł / 119 972,29 zł

Czas trwania: luty 2012 – wrzesień 2012

Opis projektu: Przedmiotem projektu było utworzenie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach. Projekt oparty jest na technologii cyfrowej na kamerach IP z wykorzystaniem sieci światłowodowej. Zamontowanych zostało 10 kamer, w 8 punktach kamerowych, z których podgląd jest dostępny w Komendzie Miejskiej Policji, Miejskim Centrum Ratownictwa i Komisariacie Policji nr V. W ramach projektu powstało specjalne Centrum Obserwacji zlokalizowane w pomieszczeniu Ośrodka Sportowego Jantor. Ponadto wybudowano centrum rejestracji, zlokalizowane w Komendzie Miejskiej Policji, która dokonuje zapisu i archiwizacji przez 30 dni.
Celem projektu była rewitalizacja społeczna dzielnicy Nikiszowiec – stworzenie warunków do zapobiegania i zwalczania patologii a także poprawa jakości życia mieszkańców, w tym także wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego poprzez instalację systemu monitoringu (8 punktów kamerowych, utworzenie centrum obserwacji, stanowisk podglądu i centrum rejestracji).

Stan realizacji: Projekt zrealizowany i rozliczony.​

1.JPG 
2.JPG
3.JPG
4.JPG 
5.JPG


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice