Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Szablon

Szablon

 logo rpo k-ce otwarte.jpg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzebyTytuł projektu: Rozbudowa bazy dydaktyczo-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno
-Mechanicznych w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna; działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:

1 980 155,47 PLN /1 281 030,91 PLN / 699 124,91 PLN

Opis: Projekt polegał na doposażeniu Zespołu szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach w sprzęt komputerowy, urządzenia poligraficzne i informatyczne służące do nauki zawodu i przedmiotów ogólnych. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu kształcenia. Młodzież ucząca się się w szkole zyskała możliwość zapoznania się z najnowszą technologią stosowaną w branży poligraficznej, informatycznej jak i optycznej a co za tym idzie bez trudu odnajdzie się na rynku pracy, na którym poszukiwani są fachowcy, specjaliści w danej dziedzinie.

Okres realizacji projektu: sierpień 2009 r. - grudzień 2009 r.

Stan realizacji:
Przedmiotowy projekt został zakończony i rozliczony.

 

 
 
 ​

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013


 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice