Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Resilient Europe

Resilient Europe


loga_resilient.pngUrbact III


Tytuł projektu: Resilient Europe

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Urbact III, Oś Priorytetowa I: Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich; Cel szczegółowy 1.1.2: Usprawnienie projektowania zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich i planów działania 
w miastach.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 704 436,00  dla wszystkich partnerów projektu; 37 500 euro dla Miasta Katowice/ 28 875,00 euro/ 8 625,00 euro

Okres realizacji:  II kw. 2016r. – II kw. 2018r.

Opis projektu:  Celem projektu jest opracowanie tzw. zintegrowanego planu działania przy wykorzystaniu koncepcji resilience – tzw. prężności miejskiej. Rezultatem projektu będzie Lokalny Plan Działania opracowany dla dzielnicy Załęże w celu zdiagnozowania problemów dzielnicy (np. w kwestiach społecznych) i wdrożenia w przyszłości działań zaradczych. W projekcie uczestniczą partnerzy międzynarodowi. Liderem projektu jest Miasto Rotterdam, Miasto Katowice jest jednym z parterów projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą poświęconą realizacji projektu. Broszura jest dostępna w wersji polskiej oraz angielskiej. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice