Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap

Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap

EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie co najmniej 135 osób (102K,33M) wraz z otoczeniem społecznym (członkami rodziny) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia, w tym osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, głównie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Projekt ukierunkowany jest na zapewnienie wsparcia oferowanego w ramach mieszkania treningowego i chronionego oraz w formie asysty rodzinnej, poradnictwa terapeutycznego i pedagogicznego.

Okres realizacji projektu: I 2020r. – XII 2021r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 897 310,00 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 2 462 713,50 zł (85%), z budżetu państwa wynosi 231 784,80 zł (8%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 202 811,70 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice