Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Ramię w ramię – rozwój usług asystenckich w Katowicach

Ramię w ramię – rozwój usług asystenckich w Katowicach

Tytuł projektu: 
Ramię w ramię – rozwój usług asystenckich w Katowicach

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa
Działanie: FESL.07.04-Usługi społeczne

Cel i opis projektu: 
Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych poprzez zapewnienie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystencji osobistej kierowanych dla min. 56 osób (33K/23M) - mieszkańców miasta Katowice w okresie VI 2024 - XII 2026. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi asystenckie pozwolą na wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Każdy z uczestników i uczestniczek projektu będzie mógł/mogła skorzystać ze średnio 40 h asystentury miesięcznie przez cały okres realizacji projektu.

Okres realizacji projektu: 
2024.06.01 - 2026.12.31

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 3.992.800,00 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 3.393.880,00 zł
dofinansowanie z BP 10%:    399.280,00 zł
wkład własny Miasta   5%:    199.640,00 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice