Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Radosna szkoła - sale zabaw

Radosna szkoła - sale zabaw

Wydział Edukacji informuje, że 2014 rok jest ostatnim rokiem, w którym szkoły podstawowe (także znajdujące się w zespołach szkół)  mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych do sal zabaw.

Do 10 października 2013 r.  dyrektorzy szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest miasto Katowice, mogą złożyć do Wydziału Edukacji wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole.

Dotyczy to wyłącznie szkół podstawowych, które dotychczas nie korzystały z tej formy wsparcia.

Szczegółowe informacje:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=61&Itemid=324

W latach 2009-2013 dofinansowanie na utworzenie sal zabaw otrzymało 41 szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest miasto Katowice.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice