Wydział Edukacji informuje, że 2014 rok jest ostatnim rokiem, w którym szkoły podstawowe (także znajdujące się w zespołach szkół)  mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych do sal zabaw.

Do 10 października 2013 r.  dyrektorzy szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest miasto Katowice, mogą złożyć do Wydziału Edukacji wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole.

Dotyczy to wyłącznie szkół podstawowych, które dotychczas nie korzystały z tej formy wsparcia.

Szczegółowe informacje:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=61&Itemid=324

W latach 2009-2013 dofinansowanie na utworzenie sal zabaw otrzymało 41 szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest miasto Katowice.