Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I

Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I

Tytuł projektu: Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych

własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkaniowych wielorodzinnych położonych w Katowicach przy ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 oraz ul. Franciszkańskiej 24 wraz z zastosowaniem instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W budynkach objętych projektem znajdują się mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków oraz promocję projektu.

Celem projektu jest zmniejszenie nakładów energetycznych w nieruchomościach publicznych i mieszkaniowych wraz z minimalizowaniem niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynków tj. docieplenie poszczególnych przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła na przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz montaż kolektorów solarnych. 

Okres realizacji projektu: IV kw. 2019 - IV kw. 2020 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3.583.278,70 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2.583.950,10 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 999.328,60 zł. 

Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania. Odstąpiono od podpisania umowy o dofinansowanie.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice