Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic

​ 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu:  Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic

Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet III Turystyka, działanie 3.4 Promocja turystyki

Wartość projektu wynosi 898 214, 37 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 67 % tj. 601 803,62 zł pozostałe 33 % stanowi wkład własny Miasta Katowice.

Opis: Katowice – stolica województwa śląskiego - posiadając doskonałe połączenia komunikacyjne, aktywne ośrodki naukowe i akademickie, wysoki poziom aktywności gospodarczej związany z atrakcyjnością inwestycyjną, atrakcje turystyczne i kulturalne niestety nie jest postrzegana jako miejsce atrakcyjne do organizacji spotkań biznesowych czy kongresów branżowych.
Ograniczony dostęp do informacji o centrach kongresowych, salach wielofunkcyjnych czy hotelach biznesowych (brak opracowanego folderu czy też strony internetowej) oraz fakt, iż oferta turystyki biznesowej w mieście nie została nigdy zinwentaryzowana skutkuje niskim zainteresowaniem ofertą. Właściwe wykorzystanie posiadanego przez miasto potencjału do budowania funkcji kongresowo-konferencyjnej oraz wystawienniczo-targowej przyczyni się zmiany powyższego sposobu postrzegania miasta oraz wpłynie na wykreowanie nowego, atrakcyjnego dla biznesu wizerunku Katowic oraz Śląska. Podejmowane w ramach projektu działania mające na celu przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystycznego miasta jakim jest turystyka biznesowa przyczynia się do wzrostu ekonomicznej aktywności Śląska jego atrakcyjności dla turystów, inwestorów oraz mieszkańców. Koordynacją działań w sektorze turystyki biznesowej zajmuje się powołany 1 lipca 2009 r. decyzją Prezydenta Miasta Katowice Referat Kongresów i Konferencji „Convention Bureau Katowice”. Projekt koncentruje swoje działania na kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej, w ramach której zaplanowano m.in.:

-opracowanie i wydanie katalogu oferty MICE Katowicach
-opracowanie strony promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic (www.convention.katowice.eu), w tym oferty MICE
-warsztaty promocyjno-integracyjne dla branży MICE z Katowic,
- konferencje promujące produkt markowy Katowice MICE
- kampanie w mediach krajowych i międzynarodowych (prasa oraz media cyfrowe).

Czas trwania: grudzień 2008 r. - czerwiec 2011 r.
Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. W chwili obecnej trwa jego rozliczanie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice