Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic – II etap

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic – II etap

​​​logo rpo k-ce otwarte.jpg​​​
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 
 
Tytuł projektu: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic – II etap

Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.4 Promocja turystyki

​​​Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta: 
676 600,18 zł/ 571 665,19 zł/ 104 934,99 zł

Opis:
 Celem projektu była kontynuacja kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej, która wzmocni pozycją Katowic i Województwa Śląskiego jako miejsca spotkań wiążących sią z rozwojem turystyki biznesowej. Katowice i cały Śląsk mają właściwy potencjał do budowania funkcji kongresowo-konferencyjnej i wystawienniczo- targowej. Projekt wpłynął na budową wizerunku Katowic i całej Aglomeracji Śląskiej jako znanego i liczącego sią na mapie Polski i Europy ośrodka spotkań typu MICE. Projekt pozwolił wykorzystać największą zaletę Katowic i Aglomeracji Śląskiej, jaką jest położenie geograficzne i dobre skomunikowanie z najważniejszymi miastami Polski i Europy. Projekt był​ II etapem kampanii przeprowadzanej w ramach projektu realizowanego w latach 2008-2011.

Okres realizacji projektu: grudzień 2010 - grudzień 2013

Stan realizacji: zakończony.​​​​​​​


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice