Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych

Pragnę zachęcić do skorzystania z innowacyjnych narzędzi dydaktycznych oferowanych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz innych przedmiotów ekonomicznych, w ramach projektu ,,Przedsiębiorcze szkoły”. Dostęp do powyższych produktów można uzyskać nieodpłatnie, poprzez rejestrację na stronie projektu lub kontakt z biurem projektu. Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej www.przedsiebiorczeszkoly.pl oraz na profilu www.facebook.com/przedsiebiorczeszkoly . Na kompleksowy zestaw narzędzi dydaktycznych składają się:

- programy nauczania do przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce dostosowane do nowej podstawy programowej,
- gra symulująca ,,Wirtualny doradca”, do wykorzystania podczas zajęć z podstaw przedsiębiorczości,
- gra symulacyjna ,,Innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne”, do wykorzystania w procesie dydaktycznym w ramach fakultatywnego przedmiotu ekonomia w praktyce lub innych przedmiotów ekonomicznych,
- zestaw 10 kursów e-learning zawierający materiały dostosowane do nowej podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, rozszerzone o zagadnienia związane z Unią Europejską oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu,
- scenariusze lekcji dla nauczycieli wraz z ćwiczeniami i prezentacjami multimedialnymi,
- instrukcje obsługi dla użytkowników wszystkich produktów.

Kierownik projektu
Elżbieta Szczepaniak