Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach

Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


2. Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach

Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet III Turystyka, działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne

Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta:
3 837 605,31zł/1 258 231,24zł/2 579 374,07zł

Czas trwania projektu: listopad 2011 - maj 2012

Opis projektu: W ramach realizacji projektu przebudowana zostanie cześć budynku wchodzącego w skład Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Schronisko zajmuje powierzchnię 1 785 m2 w budynku dydaktycznym. Efektem prac związanych z remontem obiektu będzie powstanie 25 dwuosobowych pokoi, wyposażonych w indywidualne węzły sanitarne, z czego 3 pokoje będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w celu usunięcia barier architektonicznych w budynku zostanie zainstalowana winda.
Wyremontowany obiekt zostanie również wyposażony w instalację sieci internetowej oraz system monitoringu.

Stan realizacji: Projekt złożony - oceniony pozytywnie - znajduje się na liście rezerwowej


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice