Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Przebudowa Miejskiego Domu Kultury Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13

Przebudowa Miejskiego Domu Kultury Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13

logo rpo k-ce otwarte.jpg ​

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: Przebudowa Miejskiego Domu Kultury Zawodzie
przy ul. Marcinkowskiego 13

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Kultura, działanie 4.1 Infrastruktura kultury

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
2 076 102,66 PLN/dofinansowanie 1 764 687,26 PLN/ wkład własny Miasta Katowice 311 415,40 PLN

Czas trwania:
lipiec 2008-lipiec 2009

Opis projektu:
Projekt dotyczył przebudowy Miejskiego Domu Kultury Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13 w zakresie modernizacji sali widowiskowej z wyposażeniem, urządzeniem zaplecza scenicznego i garderoby oraz przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i dostosowania go do wymogów przeciwpożarowych.
Zrewitalizowany budynek stał się ośrodkiem życia kulturalnego dzielnicy. Jego modernizacja pozwoliła na rozszerzenie oferty Miejskiego Domu Kultury oraz zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych. Do końca roku bieżącego zakłada się, iż z nowej bazy kulturalnej skorzysta 13 tys. osób, w tym 220 to osoby niepełnosprawne, uruchomienie 4 nowych ofert programowych, zorganizowanie 85 imprez/wydarzeń kulturalnych.

Stan realizacji:
Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.

​​

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice