Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Prosperity

Prosperity


prosperity logo.png

Horizon 2020


Tytuł projektu: Prosperity

Źródło finansowania: środki Komisji Europejskiej, Program Horizon 2020, Oś Priorytetowa: wyzwania społeczne.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 3 188 049,00 euro dla wszystkich partnerów projektu; 26 772,50 euro (118 691,00 zł) dla Miasta Katowice/ wkład własny nie jest wymagany
 
Okres realizacji: 2016r. – 2019r.

Opis projektu:  Głównym celem projektu jest wsparcie miast w pracach nad Zrównoważonymi Planami Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plans-SUMP) lub podobnymi dokumentami. 
W projekcie uczestniczą partnerzy międzynardowi. Liderem projektu jest austriacka firma konsultingowa FGM-AMOR, Miasto Katowice jest jednym z parterów projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony oraz rozliczony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice