prosperity logo.png

Horizon 2020


Tytuł projektu: Prosperity

Źródło finansowania: środki Komisji Europejskiej, Program Horizon 2020, Oś Priorytetowa: wyzwania społeczne.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 3 188 049,00 euro dla wszystkich partnerów projektu; 26 772,50 euro (119 137,63 zł) dla Miasta Katowice/ wkład własny nie jest wymagany
 
Okres realizacji: 2016r. – 2019r.

Opis projektu:  Głównym celem projektu jest wsparcie miast w pracach nad Zrównoważonymi Planami Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plans-SUMP) lub podobnymi dokumentami. 
W projekcie uczestniczą partnerzy międzynardowi. Liderem projektu jest austriacka firma konsultingowa FGM-AMOR, Miasto Katowice jest jednym z parterów projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony 31.08.2019r. w trakcie rozliczania.