Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak

Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak

Tytuł projektu: 
Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie: FESL.06.01-Edukacja przedszkolna

Cel i opis projektu: 
Celem projektu jest podniesienie jakości i oferty usług wychowania przedszkolnego oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 125 dzieci (63 dziewcząt i 62 chłopców) uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 56 oraz Miejskiego Przedszkola nr 65 będących częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach, poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie placówek (place zabaw, pomoce dydaktyczne), a także podwyższenie kwalifikacji 18 nauczycieli (18 kobiet) zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 56 oraz Miejskim Przedszkolu nr 65 w Katowicach, w okresie od 1 lutego 2024r. do 30 listopada 2026r.
W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia dodatkowe w oparciu o teorię wielorakich inteligencji Howarda Gardnera w edukacji, która polega na zindywidualizowanym podejściu do każdego ucznia, odkrywaniu tkwiącego w nim potencjału, dostosowaniu form pracy do jego możliwości i zainteresowań oraz stymulowaniu wszystkich rodzajów jego inteligencji.

Okres realizacji projektu: 
2024.02.01 - 2026.11.30

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 998.125,00 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 848.406,25zł
dofinansowanie z BP   5%:   49.906,25 zł
wkład własny Miasta  10%:  99.812,50 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice