Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.
Opis projektu:
Przedmiot projektu: remont i wyposażenie dwóch pracowni do praktycznej nauki zawodu: pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Technikum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach.
Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technika elektronika i technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej w Technikum nr 12, tak by bardziej odpowiadały na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy, ułatwiały uczniom znalezienie miejsca pracy oraz by pracodawcom umożliwić zatrudnienie dobrze wykształconego pracownika.
Okres realizacji projektu: marzec 2019r. – grudzień 2020r.
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość zrealizowanych wydatków w ramach projektu to kwota 988 880,65 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 671 112,92 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wyniósł 317 767,73 zł.
Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice