Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Pełnomocnik Prezydenta ds. Równego Traktowania

Pełnomocnik Prezydenta ds. Równego Traktowania

Nawiązując do przeszłości a jednocześnie budując nowy wizerunek miasta w globalnym świecie zmian, Prezydent Miasta Katowice prowadzi politykę równego traktowania, szanującą różnorodność i niedyskryminującą nikogo w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

W styczniu 2023 roku została powołana Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania. Zakres jej zadań określonych zarządzeniem wewnętrznym obejmuje:

 1/ promowanie zasad równego traktowania i zakazu dyskryminowania oraz równych szans w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym;

2/ inicjowanie działań informacyjno-edukacyjnych oraz włączanie Miasta w projekty i kampanie dotyczące problematyki równego traktowania, podnoszące świadomość w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;

3/ współpraca z partnerami społecznymi odnośnie diagnozowania przejawów dyskryminacji w przestrzeni Miasta Katowice;

4/ wspieranie współpracy miejskich jednostek i organizacji pozarządowych na rzecz równego traktowania i rozwijania świadomości dotyczącej poszanowania różnych grup społecznych i eliminowania naruszeń zasad równościowych.


Pełnomocniczka Prezydenta ds. Równego Traktowania Katarzyna Daab - Borkowska

adres: ul. Warszawska 4, pok. 240, 241, 242

telefon: (32) 2593 846

email: mrk@katowice.eu

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice