Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota

PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota

Tytuł projektu: 
PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 
Priorytet: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa
Działanie: FESL.07.02-Aktywna integracja

Cel i opis projektu: 
Celem głównym projektu jest nabycie, odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania, pobytu oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na
rynku pracy przez uczestników projektu. Powyższe działania zapobiegają procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego grupy docelowej tj. co najmniej 80 osób (48 kobiety oraz 32 mężczyzn), które ukończyły 55 rok życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, posiadających status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, zamieszkujących/przebywających na terenie Miasta Katowice w okresie 01.05.2024 r. - 30.04.2026 r.
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez usługi aktywnej integracji:
a) o charakterze społecznym;
b) o charakterze zawodowym;
c) o charakterze edukacyjnym;
d) o charakterze zdrowotnym (w zakresie diagnostycznym);
e) o charakterze środowiskowym.
Wsparcie otrzymają również co najmniej 20 osoby stanowiące kadrę Realizatorów świadczących wsparcie merytoryczne dla uczestników projektu oraz realizujących działania pośrednie mające wpływ na zarządzanie projektem oraz przede wszystkim rekrutację do projektu.
Projekt realizowany w partnerstwie przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z siedzibą w Zabrzu (Lider) oraz Miasto Katowice (Partner).

Okres realizacji projektu: 
01.05.2024r. – 30.04.2026r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 1 182 987,61 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 1 005 539,46 zł
dofinansowanie z BP 10%:   118 298,76 zł
wkład własny Lidera 5%: 59 149,39 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice