Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic

Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic

Tytuł projektu: 
Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie: FESL.06.01-Edukacja przedszkolna

Cel i opis projektu: 
Celem projektu jest podniesienie jakości i oferty usług wychowania przedszkolnego na terenie miasta Katowice poprzez objęcie wsparciem 100 dzieci (50 dziewczynek, 50 chłopców) uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach, poprzez organizację zajęć dodatkowych wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dziecka,
doposażenie placówki (plac zabaw, pomoce dydaktyczne), a także podwyższenie kwalifikacji 12 nauczycieli (12 kobiet) zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 85, w okresie od 1 marca 2024 do 31 sierpnia 2026r.
Zaplanowane zajęcia mają za zadanie oprócz wsparcia ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci, wczesne diagnozowanie deficytów rozwojowych i potencjałów, rozwijanie kompetencji kluczowych. Ponadto, w ramach projektu realizowane będą zajęcia kształtujące świadomość ekologiczną, uwrażliwiające na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej. W celu poznania otaczającego środowiska, zostaną zorganizowane wycieczki edukacyjne, które poprzez swą formę zaciekawią dzieci i pomogą im w lepszym przyswojeniu nowej wiedzy.

Okres realizacji projektu: 
2024.03.01 - 2026.08.31

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 1.347.234,00 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 1.145.148,89 zł
dofinansowanie z BP   5%:      67.361,71 zł
wkład własny Miasta 10%:    134.723,40 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice