Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start

Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start

Tytuł projektu: 
Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację
Działanie: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu

Cel i opis projektu: 
Celem projekt jest rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych oraz wsparcie w postaci kursów zawodowych 60 uczniów (5 K, 55M) oraz 6
nauczycieli praktycznej nauki zawodu (6M) w okresie od 1 lutego 2024r. do 30 listopada 2025r.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach, kształcący się na kierunkach:
- technik pojazdów samochodowych
- technik transportu drogowego
- technik transportu kolejowego
- elektromechanik

Okres realizacji projektu: 
2024.02.01 - 2025.11.30

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 4.541.666,25 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 90%: 4.087.499,62 zł
dofinansowanie z BP 10%:   454.166,63 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice