Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej (MOLOC)

Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej (MOLOC)

logo Interreg Europa.JPG

Tytuł projektu: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. 
Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, 
nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej (MOLOC)

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Interreg Europa, Oś Priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 1 445 737,00 euro dla wszystkich partnerów projektu/wkład własny Miasta Katowice nie jest wymagany.

Czas trwania: 2017r. – 2021r.

Opis projektu:  Głównym celem projektu jest zrozumienie wpływu „energetyki” na przestrzeń miejską, dzięki czemu będzie możliwe opracowanie wspólnych działań europejskich na rzecz wsparcia przejścia miast na gospodarkę niskoemisyjną, poprzez: tworzenie nowych metod planowania przestrzennego oraz znalezienie nowego modelu samowystarczalnego energetycznie miasta, wskazanie barier uniemożliwiających przyjęcie odpowiednich działań adaptacyjnych i ograniczeń w uzyskaniu pożądanych efektów ekonomicznych i środowiskowych oraz zaproponowanie konkretnych, realistycznych i finansowo opłacalnych rozwiązań zgodnych ze strategią niskoemisyjną miasta. Liderem projektu jest miasto Lille (Francja), Miasto Katowice wraz z Głównym Instytutem Górnictwa są polskimi partnerami w projekcie.

Stan realizacji: Projekt został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice