Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji

Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji

Tytuł projektu:
Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)
Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację
Działanie: FESL.10.24-Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji

Cel i opis projektu:
Celem projektu są działania służące poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i przygotowaniu mieszkańców do akceptacji dla procesu transformacji oraz zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego. Adresatami działań są mieszkańcy obszarów objętych procesem sprawiedliwej transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Janów Nikiszowiec, w której transformacja związana jest z procesem przekształcenia terenu po byłej KWK "Wieczorek" w tzw. "Dzielnicę Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny". Projekt zakłada przygotowanie społeczności do zmian na wielu poziomach tj.: świadomościowym - poprzez wspieranie lokalnej tożsamości, wzmacnianie roli mieszkańców w promowaniu swojego miejsca zamieszkania; edukacyjno-informacyjnym - poprzez organizację wydarzeń, forów, warsztatów, wizyt nt. celów i skutków transformacji; społecznym - poprzez organizację wydarzeń integrujących dynamicznie rozrastającą się społeczność oraz wsparcie indywidualne w tej zmianie z naciskiem na działania proekologiczne. W ramach projektu zaplanowano utworzenie pilotażowego Nikiszowieckiego Centrum Sprawiedliwej Transformacji (Centrum Zimbardo). 
Grupą docelową jest 120 osób (80K/40M) zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze jednego z 7 podregionów województwa śląskiego, określonych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących dzielnicę Janów-Nikiszowiec, w tym osób stanowiących jedną z 3 grup: -młodzież (15-29 lat), - kobiety z dzielnicy Janów-Nikiszowiec (pracujące i niepracujące), -seniorzy.

Okres realizacji projektu:
01.01.2024r. do 30.06.2026r.
Projekt realizowany przez Fabrykę Inicjatyw Lokalnych (Lider), oraz Miasto Katowice (Partner).

Wartość projektu / dofinansowanie:
Całkowita wartość: 3 014 251,20 zł 
w tym:
dofinansowanie z UE 90%: 2 712 826,08 zł
dofinansowanie z BP 10%: 301 425,12 zł

Stan realizacji:
Projekt w trakcie oceny. sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice