Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Niebieski Parasol – program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych

Niebieski Parasol – program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych

logotyp - fundusze Norweskie.png

Tytuł projektu: „Niebieski Parasol – program ochrony 
przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych”


Fundusz/ Program /Obszar : Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 / Sprawiedliwość / PA 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

Opis projektu: Projekt wspiera realizację celu: „Wzmocniona praworządność” i przyczynia się do osiągnięcia rezultatu „Wzmocniony system przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach obszaru programowego 22 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie świadomości i kształtowanie postaw wobec zjawiska przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie.

Okres realizacji projektu: od  1 marca 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 113 396,00 zł (w tym poziom dofinansowania ze środków funduszy norweskich nie przekroczy 85% całkowitego kwalifikowalnego kosztu realizacji projektu tj. 96 387,00 zł a poziom współfinansowania ze środków krajowych będzie nie mniejszy niż 15% całkowitego kwalifikowanego kosztu realizacji projektu tj. 17 009,00 zł).

Stan realizacji: W trakcie realizacji.

Realizator projektu: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Za realizację działań projektowych oraz działań informacyjno-promocyjnych odpowiedzialny jest w szczególności Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice