Usługa „Newsletter Miasta Katowice" umożliwia osobom zainteresowanym automatyczne otrzymywanie informacji o mieście.

  1. Korzystanie z usługi jest dobrowolne i bezterminowe.
  2. W celu świadczenia usługi Prezydent Miasta Katowice pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  3. Zarejestrowana osoba w każdym czasie ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych podczas rejestracji.
  4. W celu zarejestrowania się prosimy o wprowadzenie w poniższym formularzu adresu e-mail i nazwy użytkownika oraz  wybranie subskrybowanych dziedzin newslettera. Po naciśnięciu przycisku wyślij na podany adres zostanie przesłany link, którego kliknięciem należy potwierdzić zapisanie do newsletter. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usługi na adres poczty elektronicznej: newsletter@katowice.eu
  5. Administratorem danych jest Miasto Katowice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez administratora danych wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Miasta Katowice". Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi.

Proszę podać adres e-mail oraz nazwę użytkownika.
Adres email:

Nazwa:

Wybierz z jakich dziedzin chcesz otrzymywać newsletter: