Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Internet Newsletter Miasta Katowice

Newsletter Miasta Katowice
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu 
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@katowice.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania mailowo treści dotyczących informacji o mieście Katowice w postaci Newslettera, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO). 
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę należy napisać wiadomość mailową w której treści zawrze Pani/Pan informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: newsletter@katowice.eu 
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania drogą mailową informacji o mieście Katowice. 
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice