Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Miasta partnerskie - Ostrawa / cz.I

Miasta partnerskie - Ostrawa / cz.I

​​​ 

ostrava.gifOSTRAWA (Czechy)


Metropolia i siedziba Okręgu Morawsko - Śląskiego leżąca na obszarze 214 km2 z liczbą 318.000 mieszkańców. Miasto przemysłowe z tradycją górniczą datującą się od XVII wieku, kiedy to odkryto złoża węgla kamiennego. Pod względem powierzchni jest to trzecie największe miasto w Republice Czeskiej. Ostrawa to ważny ośrodek kultury, handlu i sportu. Miasto znajduje się w miejscu połączenia się czterech rzek: Odry, Opawy, Ostrawicy i Łuczyny, na pograniczu karpackiego oraz sudeckiego systemu górskiego, w pobliżu granicy Polski i Słowacji.

Nazwa "Ostrawa" pochodzi od nazwy rzeki Ostrawicy, która początkowo nazywała się właśnie Ostrawa. Miasto posiada unikalne zabytki techniki, jak na przykład kompleks huty Witkowice i kopalni "Hlubina", czy architektury, jak unikatowy Zamek Śląskoostrawski, który z powodu licznych znajdujących się pod nim korytarzy kopalń zapadł się o 17 metrów, a zarazem nie runął. Dziedzictwo historyczne i kulturalne okolicy oraz możliwości rekreacji i wypoczynku w wielu obiektach i pobliskich górach sprzyjają rozwojowi Ostrawy jako ośrodka turystycznego. Pod względem liczby mieszkańców to trzecie największe miasto Republiki Czeskiej, ważny węzeł komunikacyjny z gęstą siecią komunikacji miejskiej, 5 stacjami kolejowymi oraz międzynarodowym lotniskiem Moznov. Mają tu swoje siedziby: Wyższa Szkoła Górnicza - Uniwersytetu Technicznego oraz Uniwersytet Ostrawski.

Bogata historia przemysłowa miasta Ostrawy pozostawiła jej mieszkańcom i gościom także unikatowe zabytki techniki. Znane na skalę europejską Muzeum Górnicze oraz ekspozycja w jednym z zabytków klasy ogólnonarodowej - Kopalni "Michał" dobrze prezentują historię górnictwa. W Muzeum Górniczym oprócz obejrzenia maszyn górniczych oraz cennej kolekcji lampek górniczych i zbiorów techniki można spróbować zjazdu do starych sztolni i pokładów, warto także zwiedzić ekspozycję osiedla łowców mamutów, którzy żyli tu na wzniesieniu Landek. Pomimo faktu, że Ostrawa jest miastem przemysłowym, na jednego jej mieszkańca przypada ponad 30 m2 zieleni. Bezpośrednio na terenie miasta leży część chronionego parku krajobrazowego Nadodrze - Polański Las i Polańska Niwa.

Do chronionych terenów należy także rezerwat przyrody Rezavka i staw Szczepan, zabytkiem przyrody jest rezerwat leśny Turkov. Nad zbiegiem Odry i Ostrawicy leży wzniesienie Landek. Ścieżka poznawcza prowadząca przez ten narodowy zabytek przyrody przedstawia geologicznie rzadkie warstwy karbonowe z wychodzącymi na powierzchnię pokładami węgla. Wzgórze Landek to narodowy pomnik przyrody i zabytek paleontologicznego osadnictwa w Europie Środkowej. Występuje tu unikatowa roślinność, m.in. pojedyncze egzemplarze buków sprzed 150 lat. W dzielnicach Morawska Ostrawa, Poruba i Kunczyce do dnia dzisiejszego znajdują się moreny z ery lodowcowej.

Bliskość Beskidów i Jesienników nasuwa niezliczoną ilość propozycji tras turystycznych i narciarskich, natomiast niedalekie zapory Żermanice i Cierlicko są dobrą okazję do uprawiania sportów wodnych. Tuż za granicami miasta leży międzynarodowe, licznie odwiedzane, 18-dołkowe pole golfowe w Szilherzowicach, niedaleko są też położone dwa lotniska sportowe w Beneszowie i Frydlancie nad Ostrawicą. Warunki naturalne umożliwiły Ostrawie budowanie szeregu obiektów sportowych. W mieście znajdują się: 173 boiska, 15 otwartych i krytych stadionów, 120 sal gimnastycznych, 4 stadiony zimowe, 13 basenów - w tym 9 basenów krytych, 264 kluby sportowe.

Warto wspomnieć o Ostrawskim ZOO, które należy do naturalnych ośrodków turystycznych miasta i całego regionu. Specjalizuje się w hodowli rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, spełnia funkcję oświatową i wypoczynkową. Ostrawa jest również dużym ośrodkiem kulturalnym - znajduje się tu pięć 5 scen teatralnych ze stałymi zespołami opery, dramatu, baletu i operetki, 5 kin stałych, a także 13 domów kultury i 6 muzeów. Corocznie organizowany jest tu międzynarodowy festiwal muzyczny "Janáčkovy Maj". W Domu Sztuki i dziesiątkach galerii oraz klubach muzycznych odbywają się liczne wystawy i koncerty.

Dużym zainteresowaniem cieszy się ostrawski Teatr Lalek, który swym unikalnym, nowym budynkiem, otwartym w 1999 roku, przyciąga gości z zagranicy. Co dwa lata jesienią Ostrawa gości międzynarodowy festiwal lalkowy "Spectaculo Interesse", który wzbudza uwagę małych i dużych widzów. Ogromną popularność w dziecięcym świecie szybko zdobyła sobie ostrawska Bajkowa Piwnica Straszydeł otwarta wiosną 2000 r. Ku uciesze dzieci służą w Ostrawie stare tramwaje wyruszające na trasy objazdowe po mieście. Miejskie parki oferują maluchom ciekawe place zabaw, dorosłym wypoczynek.


WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Pierwsze kontakty między Katowicami a Ostrawą zostały nawiązane w roku 1947, kiedy to województwo śląsko-dąbrowskie odwiedziła delegacja ostrawskich rad narodowych na czele z przewodniczącym ekspozytury Krajowej Rady Narodowej w Ostrawie inż. Vladimírem Chamrádem. W grudniu 1947 roku przyjechała do Ostrawy polska delegacja, w której był przedstawiciel miasta Katowice. To były podwaliny dalszych wzajemnych kontaktów, chociaż żadna formalna umowa o współpracy nie została jeszcze zawarta.

W następnym roku nawiązano współpracę między ostrawskimi a katowickimi górnikami. Dalsze porozumienie z roku 1959 dotyczyło możliwości współdziałania w sektorze ratownictwa górniczego. W roku 1962 jest datowany pierwszy protokół dotyczący współpracy w hutnictwie między regionem północnych Moraw a województwem katowickim. Umowa o współpracy między miastami Katowice a Ostrawą została podpisana 13 lutego 1970 roku. Wkrótce potem pojedyncze instytucje i organizacje zaczęły realizować umowę, na przykład poprzez wzajemne występy artystów. W roku 1973 otwarto w Katowicach restaurację o nazwie „Ostrawa”. W roku 1974 zaczęły współpracować z katowickimi szkołami ostrawskie szkoły podstawowe oraz średnie.

Kontakty bliźniacze z Ostrawą nawiązano w roku 1996 po podpisaniu umowy o stosunkach partnerskich między obydwoma miastami na płaszczyźnie handlowo przemysłowej, nauki i oświaty, urbanistyki i renowacji miejskiej, kultury, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska. Do bardzo udanych, wspólnie organizowanych wydarzeń kulturalnych należą wszelkiego rodzaju wystawy twórców ostrawskich i katowickich takie jak np. zorganizowana w 1998 roku wystawa prac artystów niepełnosprawnych odbywająca się w obu miastach, czy "Ostrawa w promieniach czasu", którą można było zwiedzać w salach Muzeum Historii Katowic w roku 1999. W tym samym okresie w Ostrawie odbyła się wystawa pt.: "Biennale Plakatu Polskiego" z udziałem katowickich grafików i przy współpracy z katowickim BWA.

W ramach tej współpracy przedstawiciele katowickich środowisk muzycznych zapraszani są corocznie do wzięcia udziału w koncertach organizowanych w Ostrawie takich jak "Janáčkovy Maj" czy Festiwal Chórów. Od roku 2001 odbywają się corocznie w obu miastach "Dni Czesko-Polskie". W 2001 roku "Dni..." odbyły się w Ostrawie. W programie imprezy znalazła się prezentacja regionu katowickiego oraz bilateralne spotkania gospodarcze i handlowe.

Młodzież szkół katowickich i ostrawskich wzięła udział w konkursie wiedzy o Katowicach i Ostrawie. Podczas "Dni..." odbył się również koncert organowy w wykonaniu Prof. Juliana Gembalskiego, który zaprezentował muzykę polskich i czeskich twórców.

Program obejmował również "Wystawę Plakatu Polskiego" oraz "Wystawę Malarstwa Czeskiego". W Ostrawie odbyły się także koncerty muzyki rockowej i folkowej z udziałem polskich i czeskich artystów. Dzięki bogatej oprawie medialnej, wywiady i wystawy zaprezentowano w telewizji czeskiej i polskiej. Zaproszeni goście oraz osoby indywidualne mogły wziąć udział w "Dniach Kuchni Polskiej" zorganizowanych przez Hotel "Warszawa" w ostrawskim hotelu "Atom".

W roku 2002 goście z Ostrawy uczestniczyli w zorganizowanej w Katowicach kolejnej edycji "Dni...", obejmującej wydarzenia kulturalne i gospodarcze. W programie obchodów zorganizowano koncerty muzyki poważnej i młodzieżowej, przegląd młodych talentów muzycznych uczniów średnich szkół muzycznych Katowic i Ostrawy, konkurs wiedzy o miastach zorganizowany wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, wystawę grafiki ostrawskich i katowickich artystów, oraz seminarium dotyczące możliwości zakładania działalności gospodarczej w Polsce, a także prezentacje miast Ostrawy i Katowic. Imprezie towarzyszyły rozgrywki sportowe - w Ostrawie odbył się halowy turniej piłki nożnej na poziomie I ligi, a w Katowicach rozegrano mecze hokeja na lodzie. Władze miasta współpracują z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie pomagając bibliotekom polskim w Czechach wzbogacić zbiory o dary książkowe zebrane w katowickich szkołach.

Warto również wspomnieć o wzajemnych kontaktach obu miast w dziedzinie organizacji różnego rodzaju konferencji i seminariów. Przedstawiciele władz katowickich są regularnie zapraszani do udziału w tego rodzaju wydarzeniach. Katowice współpracują również z Ostrawą w ramach realizacji projektu "Przywracanie starych terenów przemysłowych do gospodarki lokalnej w Europie" współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, w którym uczestniczą również Węgry (miasto Miszkolc) oraz Słowacja (miasto Koszyce).

W styczniu 2004 reprezentacja miasta Katowice wzięła udział w zorganizowanej w Ostrawie imprezie sportowo rekreacyjnej "Silesian Football Cup", natomiast przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli w konferencji partnerskich miast i gmin, zorganizowanej w Ostrawie przez Czesko-Polską Mieszaną Izbę Handlową w dniu 16.04.2004 r.

13 - 15 maja 2004 roku odbyły się "Dni Polsko-Czeskie w Katowicach". W programie imprezy znalazły się konkursy dla młodzieży, festiwale: filmu czeskiego, młodych talentów muzycznych i dzieci niepełnosprawnych, wystawy prac fotografików i grafików oraz koncert muzyki poważnej. Delegacja oficjalna miasta Ostrawy spotkała się z Radnymi Miasta Katowice i Prezydentem Miasta Panem Piotrem Uszokiem. Na zakończenie odbył się w Katowicach finał Rajdu Pojazdów Zabytkowych, połączony z "Konkursem Elegancji".

W zorganizowanym 4 - 5 czerwca 2004 roku "Festiwalu Młodzieżowych Zespołów Muzycznych i Tanecznych Miast Partnerskich Katowic" wystąpił ludowy zespół "Hlubinka" z Ostrawy.

Również w czerwcu 2004 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice wzięli udział w Spotkaniu Miast Partnerskich Ostrawy "Partnerstwo - wznowienie aktywnej współpracy".

Na początku września 2004 r. odbyło się w Ostrawie "Spotkanie Czterech Miast Partnerskich". W zawodach sportowych organizowanych w ramach ww. imprezy udział wzięła drużyna piłki nożnej składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice, która zdobyła I miejsce, a tym samym Puchar rozgrywek.

W dniach 7-9 kwietnia 2005 r. odbyły się w Ostrawie "Dni Czesko-Polskie". W programie znalazła się prezentacja miasta Katowice podczas odbywających się Targów Turystycznych i Nieruchomości oraz wystawy: "Polskie i Czeskie Tradycje Wielkanocne" w foyer Magistratu Miasta Ostrawy i "Katowickie kontakty" zorganizowana w Galerii Ostrawa. Orkiestra Filharmonii im. Janačka wystąpiła z koncertem muzyki M.Karłowicza oraz A.Dvořaka i B. Martinů. W koncercie wzięli udział polscy artyści.

Ze względu na trwającą w Polsce żałobę narodową związaną ze śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła II przedstawiciele Miasta Katowice nie uczestniczyli w obchodach.

W dniu 25 czerwca 2005 r. w ramach współpracy sportowej miast odbył się w Katowicach "Sportowy Turniej Miast Partnerskich Katowice - Ostrawa", w którym wzięły udział piłkarskie drużyny młodzików. Na zakończenie Turnieju odbył się mecz pomiędzy drużynami urzędów - tym razem wygrana należała do przedstawicieli Magistratu Miasta Ostrawy.

W dniach 8-10 września 2005r. w odbywającej się w Urzędzie Miasta Katowice konferencji "Pozyskiwanie Funduszy Europejskich i Zarządzanie Projektami Europejskimi" wzięli udział przedstawiciele Magistratu Miasta Ostrawa prezentując swoje doświadczenia oraz problemy napotykane w realizacji starań o fundusze europejskie jako miasto należące do nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W dniu 6 kwietnia 2006 r. Katowice odwiedziła delegacja Radnych z Ostrawy pod przewodnictwem Wiceprimatora Pana Mirko Jašurka. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością samorządu lokalnego w Katowicach. Podczas spotkania z Radnymi Miasta Katowice dyskutowano na temat zasad działania polskiego i czeskiego samorządu. Ostrawscy goście zwiedzili również katowicki " Spodek " oraz zapoznali się z projektem rewitalizacji terenu poprzemysłowego i powstałym w jego miejscu obiektem "Silesia City Center."

Wizyta ostrawskich Radnych zaowocowała rewizytą przedstawicieli Rady Miasta Katowice w Ostrawie w dniu 18 maja 2006 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Jerzego Forajtera.

W dniu 22 maja 2006 r. na zaproszenie Primatora Ostrawy, w XXXI Festiwalu Muzycznym "Janáčkovy Maj" w koncercie zorganizowanym w Ostrawie wzięła udział Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Grażyna Szołtysik oraz Dyrektor Instytucji Kultury "Estrada Śląska".

W dniach 2-3 czerwca 2006r. pod patronatem Primatora Ostrawy i Prezydenta Miasta Katowice oraz przy wsparciu Konsula Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" zorganizowana w 10 rocznicę podpisania "Umowy o współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa". Program imprezy obejmował:

- rozgrywki piłkarskie

- turniej sportowy dzieci i młodzieży szkół katowickich i ostrawskich w Ośrodku "Słowian"

- konkurs plastyczny młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Eko-Katowice, Eko-Ostrawa - nasza wizja działań ekologicznych w formie plastycznej z opisem" - zorganizowany i prowadzony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach

- występy zespołów artystycznych i kabaretowych podczas Festynu w Katowickim Parku Leśnym

- parada mażoretek z Czech: z Ostrawy, Opawy i Karwiny oraz "Akcent" i "Mini-Akcent" z Miejskiego Domu Kultury "Ligota" w Katowicach, wspólny przemarsz z orkiestrami dętymi KWK "Murcki" i "Katowice-Kleofas"

- występ Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego z Ostrawy w ramach Katowickich Spotkań Opery, Baletu i Operetki w Parku im. T.Kościuszki

- występy ludowych zespołów muzycznych Katowic i Ostrawy w Parku Bogucickim

- wystawy, wykłady dotyczące kultury czeskiej i literatury, a także koncerty czeskiej muzyki poważnej i rozrywkowej w Domach Kultury: Zawodzie, Giszowiec i Koszutka

- spotkania z literaturą czeską oraz sztuką plastyczną i architekturą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz Ostrawy - Primator Pan Ales Zednik i Wiceprimator Pan Jaromir Horak. oraz Konsul RP w Ostrawie Pan Antoni Sadowski.

13 czerwca 2006r. na zaproszenie Primatora Ostrawy delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta i Radnych Katowic pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Pana Piotra Uszoka udała się do Ostrawy w celu zapoznania się z czeskimi projektami przygotowywanymi na konkurs urbanistyczno-architektoniczny zagospodarowania centrum Ostrawy.

W dniach od 16 do 18 maja 2007 r. w Ostrawie, pod patronatem Primatora Miasta Ostrawy, Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie we współpracy z Czesko-Polską Izbą Handlową oraz Miastem Katowice, odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko - Polskich". Podczas trwania tej imprezy zaprezentowano bogaty program artystyczny w ramach współpracy pomiędzy naszymi miastami. Obejmował on m.in.: rozstrzygnięcie konkursu prac plastycznych przygotowanych przez młodzież ze szkół z Katowic (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7) i Ostrawy, wspólny występ ostrawskich i katowickich dzieci (Zespół Tańca Nowoczesnego "Projekt" z MDK "Koszutka"), koncert muzyki poważnej, koncert młodych wykonawców, również z Państwowej Szkoły Muzycznej im. M.Karłowicza w Katowicach, jarmark na ostrawskim rynku, który urozmaiciła parada czeskich i polskich zespołów folklorystycznych, występ Zespołu Akordeonistów działający przy MDK "Zawodzie" Filia w Bogucicach, a także szeroka oferta polskich wyrobów artystycznych i rękodzieła.

Miasto Katowice reprezentowali: Pani Krystyna Siejna - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Jerzy Forajter - Przewodniczący Rady Miasta Katowice oraz Radni Miasta Katowice.

W dniu 13 czerwca 2007 r. w Urzędzie Miasta w Katowicach miała miejsce wizyta przedstawicieli Magistratu Miasta Ostrawa podsumowująca Dni Czesko-Polskie w Ostrawie w maju 2007 roku. Ponadto podczas spotkania podjęto rozmowy m.in. na temat Dni Czesko-Polskich w Katowicach w roku 2008.

W dniach 2-3 lipca 2007 r. odbył się Bieg Czwórki Wyszehradzkiej - sztafeta biegaczy z Ostrawy. Ideą tego przedsięwzięcia było odwiedzenie miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej (Ostrawa - Katowice - Koszyce - Miszkolc). W biegu udział wzięło 9 zawodników, wśród nich były Wiceburmistrz Miasta Ostrawa Ph. Dr Jaromir Horak. Meta biegu oraz powitanie sztafety wraz z występem artystycznym miało miejsce w Miejskim Domu Kultury na Giszowcu. Biegaczy powitał Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Józef Kocurek. W dniu 3 lipca 2007r. biegacze odwiedzili Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Dr.M.Trzcińskiej - Fajfrowskiej w Katowicach - Giszowcu, gdzie wręczyli dzieciom drobne upominki. Dzieci podarowały biegaczom własne prace plastyczne. Następnie biegacze udali się do Koszyc.

W dniu 6 marca 2008r. przedstawiciele władz Miasta Katowice, Radni Miasta Katowice, przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Kształtowania Środowiska, a także MPGK, udali się do Ostrawy w celu zapoznania z tamtejszym procesem gospodarki odpadami komunalnymi, sposobami ich przetwarzania i składowania.

W dniach 15 -17 maja 2008 r. pod patronatem Primatora Ostrawy i Prezydenta Miasta Katowice oraz przy wsparciu Konsula Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" zorganizowana w 12 rocznicę podpisania "Umowy o współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa". Najważniejsze punkty programu to:

- polsko-czeski konkurs fotografii ekologicznej pt. "Trzebaż oczom takich drzew?" zorganizowany przez MDK "Koszutka" w Katowicach dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

- turniej sportowy dla młodzieży w Hali Sportowej w Szopienicach z udziałem drużyn z Katowic, Ostrawy i Opawy (piłka nożna, tenis, siatkówka)

- konkurs plastyczny młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Sport w moim mieście" - zorganizowany i prowadzony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach

- prezentacja miasta Ostrawa w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach

- uliczna wystawa zdjęć miasta Ostrawa na trasie Rynek-ul.Młyńska-ul.Wawelska.

- wspólny koncert muzyczny Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M.Karłowicza w Katowicach i Ostrawskiej Szkoły Muzycznej im. Petřelky /zorganizowany przez PSM I i II st.im.Karłowicza/

- pokaz filmów czeskich w Kinie Światowid: "Niedźwiadek" oraz "Pupendo" , reż. Jan Hrebejk

- organizacja "ulicy Stodolni" - w Katowicach przy ul.Wawelskiej: nazwanie na weekend ulicy Wawelskiej ulicą Stodolni oraz występy następujących zespołów polskich i czeskich: Teatr Muzyczny "Junior", Trio wokalne "AMA", zespół bluesowo-jazzowy "Nous" (MDK "Zawodzie"), Zespół Taneczny "Fame", Zespół Break Dance "Lepsze crew" (MDK "Szopienice-Giszowiec"), Zespół taneczny "Projekt" (MDK "Koszutka"), młodzieżowe zespoły tańca nowoczesnego: "Step by step" z Kostuchny, "Safri" z Piotrowic , "Funky girls" oraz tancerze breakdance z Murcek, zespół folklorystyczny "Silesia folk" (MDK "Południe"), czeski zespół muzyczny typu dehovka "Naladička" z Karviny, zespoły z Ostrawy: "Orginal sin" (rock) oraz "Zpocení voko" (blues)

- koncerty muzyki poważnej zorganizowane przez IPiUM "Silesia" (Antonin Dvořák, Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů).

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz Ostrawy - Wiceprimator Pan Vojtch Mynář oraz członek Rady Miasta Ostrawa Milan Weber, jak również Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach Pan Bohumil Mazánek.

W dniu 4 czerwca 2008r. z okazji Dnia Dziecka odbył się w katowickim Zespole Szkól Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją gospodarzy a reprezentacją Zespołu Szkół Specjalnych z Ostrawy- Zabrzegu o Puchar Przechodni Konsula Generalnego Republiki Czeskiej. W święcie uczestniczył również Wiceprezydent Miasta Pan Józef Kocurek oraz przedstawiciele Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Katowice.

 Ponieważ Ostrawa jest jednym z miast państw Grupy Wyszehradzkiej, do których należą także: Koszyce, Miszkolc i Katowice, w ramach tej przynależności rokrocznie odbywają się „Spotkania Czwórki Wyszehradzkiej” (V-4).W dniach 11-13 września 2008r. w ramach szóstej edycji V-4 odbyło się w Ostrawie spotkanie przedstawicieli samorządów miast: Ostrawy, Koszyc, Miszkolca i Katowic, uzupełnione o współzawodnictwo sportowe.

W dniu 13 września 2008 r. odbyła się uroczystość wręczenia Katowicom Nagrody Europy przez przedstawicieli Rady Europy za osiągnięcia w dziedzinie współpracy partnerskiej miast oraz działania propagujące idee integracji europejskiej. Z tej okazji w Katowicach gościła oficjalna delegacja z Miasta Koszyce, którą reprezentował Zastępca Primatora - pan ing. Dalibor Madej. Przedstawiciel Ostrawy zwiedził również doroczny Jesienny Jarmark Katowicki, który odbył się w centrum Katowic w dniach 9-21 września 2008r.

W dniach 12-14 września 2008 r. odbył się w Katowicach Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Koszykówce Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe chłopców z roczników 1990 - 1992 z takich miast partnerskich jak: Ostrawa i Opawa (Czechy), Koszyce (Słowacja) oraz Miszkolc (Węgry). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS Katowice. W sumie w turnieju wzięło udział ok. 100 zawodników. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: I miejsce - miasto Ostrawa, II miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, III miejsce - miasto Opawa, IV miejsce - miasto Koszyce, V miejsce - miasto Miszkolc i VI miejsce - AZS Katowice. Impreza to była jednym z elementów promocji Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009.

W dniach 17 – 31 marca 2009r. prezentowana była wystawa w holu ostrawskiego magistratu na temat podobieństw i analogii łączących Katowice i Ostrawę, opracowana i przygotowana przez archiwa urzędów obu miast. Wystawa nosiła tytuł: „Ostrawa - Katowice. Od podobieństw do partnerstwa” (czeski tytuł: „Katowice - Ostrawa, Co spojuje partnery”). Na 18 panelach tematycznych zestawiono zbieżne daty i fakty historyczne związane z rozwojem Katowic i Ostrawy. Poniżej siedem wybranych podobieństw z prezentowanej wystawy:

- poprowadzenie pierwszej linii kolejowej przez Katowice w roku 1846, przez Ostrawę w roku 1847;

- ukończenie budowy teatrów w obu miastach w 1907 roku oraz ta sama sztuka premierowa - „Wilhelm Tell” Friedricha Schillera;

- w Katowicach istniała Huta „Emma”, a w Ostrawie kopalnia, po której do dziś pozostała hałda „Ema” - jeden z pięciu cudów Ostrawy;

- w roku 1924 powiększono po raz pierwszy granice obu miast;

- w roku 1930 r. powstały budynki magistratów;

- po II wojnie światowej wybudowano w Katowicach Osiedle Marchlewskiego na Koszutce, a w Ostrawie powstało osiedle Poruba;

- kino „Kosmos” w Katowicach przy ulicy Sokolskiej, a obok kina restauracja „Ostrawa”. W Ostrawie istnieje ulica Sokolska, a kino „Kosmos” to pierwsze ostrawskie kino. Katowicka ulica „Sokolska” nosiła tę nazwę w okresie międzywojennym i ponownie od lat 90-tych XX wieku.

W dniach 21-22 maja 2009 r. pod patronatem Primatora Ostrawy i Prezydenta Miasta Katowice odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" zorganizowana w Ostrawie.

Najważniejsze punkty programu to:

- polsko-czeski konkurs fotografii ekologicznej pt. "Wędrówki z kroplą wody” zorganizowany przez MDK "Koszutka" w Katowicach dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych; w dniu 25 maja 2009r. w MDK „Koszutka” przeprowadzono uroczyste wręczenie nagród dla dzieci z Ostrawy i Katowic oraz zaprezentowano wspólny program artystyczny,

- turniej sportowy dla młodzieży z udziałem drużyn z Katowic i Ostrawy w unihokeju i tenisie stołowym; Katowice reprezentował Uczniowski Klub Sportowy „Kokociniec 67” ,

- konkurs plastyczny młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Moje miasto w przyszłości” – współorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach; dla autorów nagrodzonych prac wraz z opiekunami (Gimnazjum nr 6, SP Nr 59 i SP Nr 2) zorganizowano w Ostrawie uroczystość wręczenia nagród i dyplomów połączoną z prezentacją prac oraz przygotowano całodzienny program pobytu wzbogacony o część artystyczną,

- występ mażoretek (MDK „Ligota”),

- wernisaż wystawy malarskiej „Grupy Janowskiej” z Katowic w galerii w ostrawskim Magistracie,

- przedstawienie pantomimy pt. „Pokusa” prezentowane przez Teatr Ruchu „Kinesis” (Gimnazjum nr 23 w Katowicach-Ligocie).

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz Ostrawy i Katowic – Primator - Pan Petr Kajnar i Wiceprezydent Katowic - Pan Józef Kocurek.

W dniach 26-28 czerwca 2009 r. odbył się w Katowicach II Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych w Koszykówce Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. Turniej miał miejsce w Hali Sportowej „Szopienice” przy ul. 11-go Listopada w Katowicach. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe chłopców z roczników 1990 - 1992 z takich miast jak: Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja), Miszkolc (Węgry) oraz Wilno (Litwa). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS Katowice. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: miasto Ostrawa zajęło V miejsce, I miejsce - miasto Wilno, II miejsce - AZS Katowice, III miejsce - miasto Koszyce, IV miejsce - KKS Mickiewicz Katowice i VI miejsce – miasto Miszkolc. Impreza była jednym z elementów promocji Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET (Katowice, wrzesień 2009).

W dniach 19-20 września 2009 r. w Teatrze Śląskim im. S.Wyspiańskiego w Katowicach odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Weekend Czeski”, w trakcie którego śląska widownia miała okazję podziwiać grę aktorów z Czeskiego Cieszyna oraz Ostrawy. W ramach tej imprezy artyści Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna „Těšinske Divadlo” zaprezentowali w dniu 19.09 sztukę Paula Barza „Viva Verdi”, natomiast zespół Teatru „Aréna” z Ostrawy w dniu 20.09 wystawił komedię Williama Shakespeare'a pt. „Sen nocy letniej” w nowej aranżacji.

W dniu 7 października 2009 r. odbył się w Ostrawie II Konkurs Międzynarodowy dla szkół specjalnych pt.: „Co wiesz o Unii Europejskiej”. Na zaproszenie Szkoły Podstawowej z dzielnicy Ostrawa - Zabreh, w konkursie miasto Katowice reprezentowali uczniowie z Zespołów Szkół Specjalnych nr 8 i 9. Oprócz Katowic uczestniczyła młodzież szkolna z Raciborza oraz z Czech, Słowacji, Włoch, Francji. Zespół Szkół Specjalnych nr 9 z Katowic-Bogucic zajął w konkursie II miejsce. Po zakończeniu konkursu odbyła się wspólna międzynarodowa konferencja na temat: ”Europejskie Dni Niepełnosprawności, Ostrawa !!! 2009. Autyzm u dzieci i młodzieży szkolnej”. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami w tym temacie podzielili się nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy z wyżej wymienionych państw.

W dniach 17 – 18 marca 2010r. złożyła wizytę w Katowicach delegacja radnych Rady Miasta Ostrawa. Przedstawiciele Komisji do spraw kontroli ostrawskiego magistratu spotkali się z radnymi Rady Miasta Katowice w temacie podobieństw i różnic w pracy Rady Miasta Katowic i Ostrawy.

W dniu 18 marca 2010r. odbyły się w Katowicach w restauracji „Oko Miasta” w Kopule przy Rondzie Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z miast partnerskich Katowic, takich jak: Ostrawa, Koszyce i Miszkolc. W konkursie udział wzięły grupy sześcioosobowe w wieku 12-16 lat. Drużyny z Katowic to uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych numer 8 – głównego organizatora „kulinariów” oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie pierogów, popularnego w Polsce dania. Młodzież przebywała w Katowicach w dniach od 17 do 19 marca i gościła między innymi w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” oraz śląskim ZOO.

W dniach 20-23 maja 2010r. pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Primatora Ostrawy odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" w ramach partnerskiej współpracy miast Katowice – Ostrawa. Najważniejsze punkty programu to:

- w dniu 27 kwietnia 2010r., jako wprowadzenie do imprezy, miały miejsce wspólne „Koncerty w hołdzie Chopinowi” organizowane w ramach współpracy Szkoły Artystycznej im. V. Petrželky w Ostrawie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach z udziałem pedagogów i uczniów obydwu szkół muzycznych;

- IV Polsko-Czeski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej pt.: „Żywiołaki”, czyli artystyczne ukazanie czterech żywiołów: ziemi, ognia, wody i powietrza, zorganizowany przez MDK "Koszutka" w Katowicach dla dzieci i młodzieży szkolnej z Katowic oraz z miast czeskich;

- turniej sportowy dla młodzieży (piłka nożna, koszykówka dziewcząt i chłopców)

w Hali Sportowej w Szopienicach z udziałem drużyn z Ostrawy i Katowic; Katowice reprezentowane były przez KS „Rozwój” /piłka nożna/ oraz UKS SP 27 / koszykówka/;

- konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Co warto zobaczyć w mieście partnerskim" /”Co stojí za vidĕní v partnerském mĕstĕ”/, zorganizowany i prowadzony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach;

- wystawa pt.: „Ostrawa - Katowice. Od podobieństw do partnerstwa” przygotowana przez Archiwum Miasta Ostrawa i Archiwum Miasta Katowice, prezentowana w Archiwum Państwowym w Katowicach w dniach 21.05 – 30.06.2010r.

- wystawa prac malarza Antonina Gavlasa oraz grupy artystycznej „In Signum” z Ostrawy pt.: „Czeska Sztuka Nowy Humanizm” w dniach od 10.05 – 14.06.2010r. w Galerii Szyb Wilson; podczas wernisażu wystawy odbył się koncert muzyczny zespołu „Inner Spaces Quintet” – zespół jazzowy składający się z muzyków z Czech i Polski;

- w kinie „Światowid” - występ zespołu folklorystycznego „Šajtar” /morawsko-czeska kapela folkowa/ oraz projekcja filmu ”Muži v říji” /Mężczyźni w rui/, reżyseria Robert Sedláček

- imprezy organizowane w dzielnicach Katowic, m.in. w Ligocie - XVI edycja „Święta Kwitnących Głogów”, a w ramach niej - parada orkiestr i mażoretek z udziałem mażoretek z Czech i Węgier ulicami Ligoty i Panewnik; w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” - przedstawienie teatru lalek „Bajka” z Czeskiego Cieszyna pt. „Na jagody”; w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”- projekcja czeskich bajek: ”Rumcajs” i „Krecik”;

- filie Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowały konkursy i wystawy o tematyce czeskiej, spotkania, czytanie bajek czeskich oraz zajęcia literackie dla dzieci inspirowane literaturą czeską.

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele miasta Ostrawa i miasta Katowice, z udziałem Wiceprezydenta Katowic - Józefa Kocureka.

W dniu 27 maja 2010r. przebywali w Katowicach przedstawiciele komisji transportu Rady Miasta Ostrawa oraz pracownicy jednostek odpowiedzialnych za transport i komunikację w Ostrawie. Goście spotkali się m.in. z przedstawicielami Miasta Katowice, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, KZK GOP oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem rozmów była problematyka drogownictwa miejskiego i autostrad oraz współpraca pomiędzy Katowicami i Ostrawą w tej dziedzinie.

W dniu 1 czerwca 2010r. złożył wizytę w Katowicach Ing. Petr Kajnar – Primator Miasta Ostrawa oraz Przewodnicząca Komisji Kultury Miasta Ostrawa – Bc. Radana Zapletalova. Goście spotkali się z Prezydentem Katowic – Piotrem Uszokiem. Temat rozmów to perspektywy rozwoju współpracy między miastami Katowice i Ostrawa. Wizyta miała charakter kurtuazyjny, przy okazji koncertu muzyków czeskich organizowanego przez miasto Ostrawa w ramach XXXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Janáčkův máj” w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Muzycy („Komorní Orchestr Quattro” pod dyrekcją dyrygenta Marka Štilec oraz pianista – Igor Ardašev) prezentowali utwory takich kompozytorów jak Wojciech Kilar, Antonín Dvořák, Milan Slavicky oraz Leoš Janáček. W roku 2010 po razpierwszy ostrawski „Janáčkův máj” został zaprezentowany w Katowicach, co zgodnie z zamierzeniem Ostrawy – kandydata do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2015”, ma stać się tradycją Festiwalu, pod hasłem "wspólny muzyczny Śląsk". Na koncert przybyli również do Katowic: Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Janáčkův máj” Jaromir Javůrek oraz dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie Zbynek Janaček.

 W dniach 3-5 września 2010r. odbył się w Katowicach III Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Koszykówce Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. Turniej miał miejsce w Hali Sportowej „Szopienice” przy ul. 11-go Listopada w Katowicach. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe seniorów z miast: Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja), Miszkolc (Węgry) oraz Wilno (Litwa). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS AWF Katowice. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: miasto Ostrawa zajęło I miejsce, II miejsce - miasto Wilno, III miejsce – AZS AWF Katowice, IV miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, V miejsce - miasto Koszyce, VI miejsce - miasto Miszkolc. Impreza była okazją do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych przez rywalizację ekip z miast partnerskich, a także miała na celu popularyzację koszykówki w mieście.

W dniu 6 października 2010r. odbył się w Ostrawie III Międzynarodowy Konkurs dla szkół specjalnych pt.: „Co wiesz o Unii Europejskiej”. Miasto Katowice reprezentowali w konkursie uczniowie z Zespołów Szkół Specjalnych nr 8 i 9, którzy pojechali do Ostrawy na zaproszenie Szkoły Podstawowej z dzielnicy Ostrava - Zábřeh. W konkursie uczestniczyła również młodzież szkolna z Raciborza, ze Słowacji oraz z Czech, zwłaszcza z różnych dzielnic Ostrawy. Zespół Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach znalazł się w pierwszej trójce i zajął w konkursie II miejsce. Spotkanie w Ostrawie było również okazją dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, aby podzielić się własnymi doświadczeniami z pracy z dziećmi w szkołach specjalnych.

W dniu 30 marca 2011r. odbyły się w Katowicach w restauracji „Oko Miasta” w Kopule przy Rondzie II Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. W konkursie udział wzięły grupy sześcioosobowe (trzech uczniów w wieku 12-13 lat oraz trzech z grupy wiekowej 14-16 lat). Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 - głównego organizatora „kulinariów” oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. II Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie sałatki jarzynowej. Młodzież przebywała w Katowicach w dniach od 29 do 31 marca i gościła między innymi w Śląskiej Bibliotece Terapeutycznej w Katowicach, w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”, a także w śląskim ZOO.  W dniach 25-27 maja 2011 r. odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" zorganizowana w Ostrawie.W dniu 25 maja 2011r. miał miejsce w Ostrawie na Zamku Śląskoostrawskim wernisaż wystawy fotograficznej pt.: „Katowice w obiektywie” oraz prezentacja dot. nowoczesnych systemów parkowania, z udziałem władz miasta Katowice: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice – Pani Krystyna Siejna, Przewodniczący Rady Miasta Katowice - Pan Arkadiusz Godlewski oraz radnych, a także przedstawicieli miasta Ostrawa.

Wystawa „Katowice w obiektywie” składała się z najciekawszych fotografii wyłonionych, w przeprowadzonym w 2010 roku konkursie, którego organizatorem był Urząd Miasta Katowice we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. W konkursie udział wzięli zarówno amatorzy, jak i zajmujący się fotografią profesjonalnie. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostały zamieszczone na stronie internetowej miasta Katowice i poddane opinii internautów.

Program „Dni Czesko-Polskich ” na dzień 26 maja 2011r. zawierał trzy podstawowe punkty:

1/ turniej sportowy polsko-czeski w takich dyscyplinach sportu jak: siatkówka, piłka nożna, unihokej, piłka ręczna i badminton. Turniej odbył się w ostrawskiej szkole podstawowej (ZŠ Nádražní); po turnieju nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i medali zwycięzcom dyscyplin sportowych

2/ konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic, współorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach, którego tematem były legendy, mity i opowieści z Ostrawy oraz Katowic i Górnego Śląska. Dla autorów nagrodzonych prac wraz z opiekunami (Gimnazjum nr 1 oraz nr 19, SP nr 33, SP nr 36 i SP nr 47) zorganizowano w Ostrawie w „Středisku volného času Korunka“ uroczystość wręczenia nagród i dyplomów połączoną z prezentacją prac oraz przygotowano całodzienny program pobytu wzbogacony o wspólne gry i zabawy integracyjne oraz zajęcia w pracowni ceramiki

3/ koncert muzyczny - Základní umělecká škola V. Petrželky w Ostrawie we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. M. Karłowicza z Katowic.

W dniu 27 maja 2011r. w ramach „Dni…” odbył się mecz drużyn futbolowych pracowników magistratu w Ostrawie i Urzędu Miasta Katowice.

 W konferencji: „Wolontariat szansą na aktywizację społeczności lokalnych”, która odbyła się w Katowicach w dniach 26-27 maja 2011r. uczestniczyło dwóch przedstawicieli magistratu Miasta Ostrawy oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej – ze stowarzyszenia obywatelskiego „Adra” z Ostrawy.

W II edycji "Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Katowice 2011" udział wzięła młodzież w wieku 16-19 lat ze szkół plastycznych takich miast jak: Mińsk, Ostrawa, Miszkolc i Katowice. Z tej okazji młodzież z zagranicy gościła w Katowicach w dniach 13-20 czerwca 2011r.

W dniach 25-26 sierpnia 2011r. na zaproszenie urzędu ostrawskiej dzielnicy miejskiej Poruba, przebywała w Ostrawie 16-osobowa grupa seniorów z Katowic, w celu wzięcia udziału w międzynarodowych zawodach sportowych zw. „Seniorolimpiadą”, na którą składały się takie dyscypliny jak: tenis, pływanie, gra w szachy i kręgle. Uczestnikami przedsięwzięcia byli seniorzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wspomniana impreza, oprócz rywalizacji w sporcie, miała także charakter zapoznawczy oraz integracyjny.

W dniach 8-9 września 2011r. odbyła się w Katowicach „Międzynarodowa Konferencja - Zieleń Miejska Katowice 2011” na temat: „zarządzanie miejskimi terenami zielonymi”, przygotowana przez katowicki Zakład Zieleni Miejskiej, w której udział wzięły przedstawicielki magistratu Miasta Ostrawa. Zakres tematyczny konferencji to zasady funkcjonowania zieleni miejskiej, sposoby jej finansowania, zarządzania oraz strategia jej utrzymania, podobieństwa i różnice w poszczególnych miastach, wymiana doświadczeń.

W dniu 25 września 2011r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się I Międzynarodowa konferencja, warsztaty oraz turniej pn. "Gry logiczne - kreatywna forma edukacji, rozwoju i integracji europejskiej". Impreza powstała dzięki współorganizacji Miasta Katowice oraz Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc, a także partnerów:  Pałacu Młodzieży, VI LO im. J. Długosza oraz VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach, pracowników katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Nadleśnictwa Katowice. Przedsięwzięciu patronowali: pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice, pan dr Ákos Kriza - Prezydent Miasta Miszkolc i pan Jürgen Roters - Nadburmistrz Miasta Kolonia. Impreza otrzymała dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2011. Projekt był skierowany do młodzieży licealnej województw: Śląskiego, Borsod-Abauj-Zemplen, Nadrenii Północnej Westfalii oraz Kraju Morawsko-Śląskiego. Ze strony czeskiej udział wzięli uczniowie z Matiční Gymnázium Ostrava.

W dniu 6 października 2011r. uczniowie Zespołów Szkół Specjalnych numer 8 i 9 z Katowic wzięli udział w IV edycji międzynarodowego konkursu : „Co wiesz o Unii Europejskiej?” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową kpt. Vajdy w Ostrawie – Zábřehu. Uczestnicy z Katowic (ZSS nr 8) zdobyli trzecie miejsce. Przesłaniem konkursu było czeskie powiedzenie: „Wszyscy płyniemy w jednej łodzi”. Konkurs sprawdzał posiadaną wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz umiejętności wykonywania różnorodnych zadań praktycznych i wspólnych zadań integracyjnych wśród młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

W dniach 12-14 października 2011r. odbyły się w OstrawieXV Dni  Gerontologii, w których udział wzięły przedstawicielki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice wraz z pielęgniarkami ze Szpitala Miejskiego w Murckach.  Kongres prowadzony w dużej mierze przez specjalistów z dziedziny geriatrii był okazją do przeprowadzenia fachowych rozmów pracowników służb socjalnych i zdrowotnych, a tym samym do wzajemnej wymiany doświadczeń.

W dniu 27 marca 2012 r. w katowickiej restauracji "Oko Miasta" przy Rondzie im. gen. J.Ziętka odbyły się - pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice - III Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych numer 8 - głównego organizatora "kulinariów" oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. W konkursie wzięły udział grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie tradycyjnego śląskiego obiadu. Z okazji Mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich przebywali w Katowicach od 26 do 28 marca i gościli między innymi w Muzeum Histrorii Katowic, w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" oraz śląskim ZOO.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. w ZSO nr 7 w Katowicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na temat "Sport i rekreacja w moim mieście", zorganizowanego wśród uczniów katowickich szkół podstawowych i gimnazjów z okazji "Dni Polsko-Czeskich 2012". Konkurs o tym samym temacie został równolegle przeprowadzony także w Ostrawie. Uroczyste wręczenie zwycięzcom z Katowic i Ostrawy dyplomów podpisanych wspólnie przez Prezydenta Miasta Katowice oraz Primatora Miasta Ostrawy, jak również nagród - w dniu 24 maja 2012 r. w ZSO nr 7 w połączeniu z programem artystycznym przygotowanym przez szkołę oraz pobytem młodzieży w Nadleśnictwie Katowice.

W dniu 24 kwietnia 2012 r. przedstawiciele miasta Ostrawa uczestniczyli w konferencji "Pokochać starość - możliwości i wyzwania wobec współczesnych seniorów", zorganizowanej w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach. Konferencja oraz towarzyszące jej wizyty studyjne i spotkania z instytucjami zajmującymi się tematem konferencji, pozwoliły na wymianę doświadczeń i poglądów w zakresie aktywizacji osób starszych, poprawy jakości życia i pomocy dla seniorów oraz lepszego wykorzystania potencjału osób w podeszłym wieku.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. w magistracie w Ostrawie odbyło się spotkanie w sprawie organizacji kolejnej edycji "Dni Polsko-Czeskich" (od 18 do 26 maja w Katowicach). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice z Wydziału Kultury, Wydziału Sportu i Turystyki oraz Wydziału Promocji, natomiast stronę czeską reprezentowali pracownicy Referatu do spraw Współpracy z Zagranicą ostrawskiego magistratu.

W dniach 18 - 26 maja 2012r. pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Primatora Ostrawy odbyła się w Katowicach XII edycja "Dni Polsko-Czeskich" w ramach partnerskiej współpracy miast Katowice - Ostrawa. Najważniejsze punkty programu to:

- konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Sport i rekreacja w moim mieście" /"Sport a volný čas v mém mĕstĕ"/, zorganizowany i prowadzony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach, gdzie odbyła się również uroczystość wręczenia dyplomów i nagród młodzieży z Katowic i Ostrawy - zwycięzcom w konkursie, wzbogacona o szeroki program artystyczny. Po uroczystości młodzież wspólnie udała się do Nadleśnictwa Katowice, gdzie bliżej zapoznała się z atrakcjami przyrody Katowic i okolic,

- rozgrywki sportowe dla młodzieży w dyscyplinach: koszykówka, pływanie oraz unihokej, z udziałem drużyn z Ostrawy, Opawy i Katowic, które odbyły się w Hali Sportowej w Szopienicach oraz na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego; Katowice reprezentowali: MKS MOS (koszykówka i pływanie) oraz UKS "Gladiator 23" i UKS "Południe 06" (unihokej),

- spotkanie przedstawicieli miast Ostrawy, Opawy i Katowic, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w miastach; goście z Czech wraz z przedstawicielami miasta Katowice, wizytowali w Komendzie Miejskiej Policji, siedzibie Straży Miejskiej oraz Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Katowicach; Miasto Ostrawę reprezentowali: Komendant Straży Miejskiej - mgr Zdeněk Harazim, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego miasta Ostrawy - ing. Jiří Šnábl, członkowie Rady Miasta (ing. Justina Kamená, ing. Zbyněk Šebesta, RSDr. Oldřich Jakubek) oraz pracownik Kancelarii Primatora Miasta Ostrawy - dr Hana Lojkaskova,

- mecz piłkarski pomiędzy drużynami składającymi się z pracowników ostrawskiego i katowickiego magistratu, na boisku Ośrodka Sportowego "Hetman",

- koncert czeskiego zespołu jazzowego "Boris Urbanek plus Tutu" w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w ramach "7 Silesian Jazz Festival",

- w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach uruchomiony został na czas trwania "Dni Polsko-Czeskich" punkt informacyjny o Ostrawie i Opawie, obsługiwany w ciągu dwóch dni  przez Czechów z Ostrawy i Opawy,

- Miejski Dom Kultury "Ligota" zorganizował paradę orkiestr i mażoretek ulicami Ligoty i Panewnik z udziałem m.in. mażoretek z Ostrawy ("Sedmikrasky" i "Kopretiny") oraz z Opawy (grupa "AMA"), z okazji XVIII edycji "Święta Kwitnących Głogów", a także występy w amfiteatrze na Zadolu,

- Miejski Dom Kultury "Koszutka" przeprowadził II Turniej Tańca Freestyle dla zespołów, grup tanecznych i solistów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ośrodków kultury i placówek pozaszkolnych, w wieku od 6 do 26 lat z województwa śląskiego, Ostrawy i Opawy; ponadto MDK "Koszutka" zorganizował warsztaty przyrodniczo-doświadczalne dla dzieci w oparciu o bajkę czeską pt. "Eksperymenty z Krecikiem - chemikiem",

- Miejski Dom Kultury "Południe" (Filia "Piotrowice") przygotował wieczór kultury czeskiej, w ramach którego odbyła się projekcja filmu "Butelki zwrotne", reż. Jan Sverak,

- Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" - zorganizował warsztaty twórcze dla dzieci pt. "Krecik, Rumcajs i przyjaciele" (dział "Zawodzie"); w MDK "Bogucice - Zawodzie" - w dzielnicy Bogucice odbył się festyn o nazwie "II Święto Ulicy Markiefki", podczas którego koncert zaprezentował m.in. czeski, folklorystyczny, dziewczęcy zespół muzyczny o nazwie "Vrzuška",

- Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec" gościł Teatr "Bajka" z Czeskiego Cieszyna, który wystawił spektakl dla dzieci i młodzieży pt. "Wilk, robal i koźlęta"; w Filii nr 2 w Katowicach-Giszowcu odbył się koncert kwartetu Arkados oraz solistów Opery z Ostrawy: Venduli Stiskalovej-Cerny i Stanisława Dudy (muzyka B.Smetany, A.Dvoraka i S.Moniuszki).

​Z okazji imprezy wydrukowana została kartka pocztowa z panoramą Katowic i Ostrawy oraz tekstem promującym oba miasta.

W "Dniach Polsko-Czeskich" uczestniczyli przedstawiciele Ostrawy, Opawy i miasta Katowice, z udziałem I Wiceprezydenta Miasta Katowice - Pani Krystyny Siejnej, jak również radnych.

W dniu 4 lipca 2012r. na zaproszenie miasta Ostrawy, w tamtejszym magistracie wizytę złożyli: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna oraz przedstawiciele Wydziału Promocji oraz Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice. Celem wizyty było między innymi podsumowanie XII edycji "Dni Polsko-Czeskich 2012". Katowicka delegacja została przyjęta w magistracie przez Wiceprezydenta Ostrawy Pana Dalibora Madeja oraz pracowników Wydziałów: Kultury i Zagranicznego. Następnie przedstawiciele Katowic zapoznali się z najważniejszymi projektami inwestycyjnymi miasta Ostrawy, takimi jak: Dolny Rejon huty żelaza Witkowice, Landek Park, czy rewitalizacja rzeki Ostravicy. Landek Park - za sprawą połączenia zabytku technicznego, jakim jest muzeum górnictwa - z pomnikiem przyrody - górą Landek - zyskuje na atrakcyjności i niepowtarzalności. Natomiast Dolny Rejon Witkowic to były kompleks hutniczy, unikatowy ciąg technologiczny - od wydobycia węgla, poprzez koksownię, po produkcję żelaza. Szeroko zakrojony projekt Nowe Witkowice przewiduje gruntowną odnowę tego zabytku postindustrialnego, a także nadanie mu nowego oblicza w przyszłości - funkcji nowoczesnego, kompleksowego centrum kultury, nauki i sportu. Przedstawiciele Katowic mieli okazję podziwiać monumentalną panoramę obszaru huty Witkowice, zwanej też Ostrawskimi Hradczanami, jak również zwiedzić od środka poszczególne obiekty huty.


 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice