Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Miasta partnerskie - Kolonia

Miasta partnerskie - Kolonia

​​​​​​ 

 

Kolonia_Wappenschild.jpgKOLONIA (Niemcy)


Miasto leżące w zachodniej części Niemiec w kraju związkowym Północna Nadrenia - Westfalia, położone nad rzeką Ren, liczy ponad milion mieszkańców.


Kolonia jest najstarszym spośród niemieckich wielkich miast. Nazwa "Kolonia" związana jest z rzymską cesarzową Agrippiną; urodziła się ona nad Renem, a w 50 r. naszej ery nakazała podnieść do rangi miasta swoją rodzimą kolonię ("Colonia"). Wraz z Rzymianami do tego niemieckiego miasta nadeszło chrześcijaństwo. Od IV w. naszej ery w Kolonii znajdowała się siedziba biskupstwa, a w 785 r. Karol Wielki utworzył tam arcybiskupstwo. Korzystne usytuowanie Kolonii sprawiło, że stała się ona ważnym ośrodkiem handlu i przemysłu. Bardzo istotnym wydarzeniem w historii Kolonii było nadanie jej statusu wolnego miasta Rzeszy Niemieckiej (1475 r.). W tym czasie była ona najliczniejszym i najzamożniejszym z ośrodków niemieckiego obszaru językowego. W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego Kolonia została przyznana Prusom (1815 r.), gdzie obok Berlina była największym i najważniejszym miastem. O bogatej historii Kolonii świadczą liczne zabytki (kościoły romańskie i gotyckie z X-XV w.) ze słynną katedrą na czele (kamień węgielny pod jej budowę został położony 15 sierpnia 1248 r., a budowa z przerwami trwała aż do 1880 r.).


Położona w centralnej części Kolonii katedra, a także znajdujące się nieopodal Muzeum Ludwiga (Museum Ludwig), oraz Muzeum Rzymsko - Germańskie (Rőmisch-Germanisches Museum) stanowią połączenie dnia dzisiejszego z bardzo bogatymi dziejami historycznymi Kolonii.


W obecnym czasie Kolonia utrzymuje swoją silną pozycję jako ośrodek przemysłowy (przemysł samochodowy, maszynowy, chemiczny, precyzyjny i elektrotechniczny) a także jako węzeł komunikacyjny (krajowy i międzynarodowy port lotniczy Kolonia - Bonn).


Kolonia to także bardzo ważne centrum akademickie. Na tamtejszym uniwersytecie studiuje przeszło 63 tys. studentów, co stawia go na pierwszym miejscu pod względem wielkości w Republice Federalnej Niemiec, natomiast kolońska politechnika ze swoim znaczącym centrum inżynieryjno - naukowym i 20 tys. studentów również jest numerem jeden u naszych zachodnich sąsiadów. Innymi znaczącymi ośrodkami kształcenia w tym mieście są m. in. Wyższa Szkoła Zarządzania (Fachhochschule fűr Verwaltung), Niemiecka Akademia Wychowania Fizycznego (Deutsche Sporthochschule), Wyższa Szkoła Muzyczna, (Hochschule fűr Musik) oraz jedyna w Niemczech Wyższa Szkoła Mediów (Kunsthochschule fűr Medien Kőln).


Kolonia współczesna tętni życiem. Szczególnie jest to widoczne w czasie wieczornego spaceru niezliczonymi uliczkami tego miasta. Czasem wyjątkowym dla mieszkańców Kolonii i odwiedzających ją gości jest okres adwentu i Świąt Bożego Narodzenia oraz następujący zaraz po nim karnawał. Już na początku adwentu w samym centrum Kolonii powstają barwne kiermasze świąteczne (Weihnachsmärkte), natomiast okres karnawału to liczne zabawy zakończone barwnym korowodem ulicznym w poniedziałek zapustny (Rosenmontagszug).


WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Porozumienie w sprawie ustanowienia współpracy wzajemnej między miastami Kolonia i Katowice zostało zawarte 15 marca 1991 r. Pierwsze lata współpracy to m. in. zatrudnienie w kolońskich szpitalach katowickiego personelu pielęgniarskiego, wymiana młodych pracowników urzędów miast, współfinansowanie przez Kolonię pracowni języków obcych w jednym z katowickich liceów, udział młodzieży i strażaków w imprezach sportowych (tenis, turnieje piłkarskie, biegi), wystawy malarskie i fotograficzne, występ katowickiej orkiestry w Kolonii, występy plenerowe kolońskiego młodzieżowego zespołu akrobatycznego "Cyrk Radelito" oraz koncert w Katowicach Chóru Policyjnego z Kolonii.


Pomiędzy urzędami obu miast prowadzona jest ścisła współpraca przejawiająca się w wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach zarządzania miastem oraz udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Przykładem takich projektów są : "Współpraca dla Lepszego Środowiska" - 1994 r., "COSIMA" (system zarządzania terenami skażonymi - 1996 r.), "EQUAL" (zwalczanie nierówności na rynku pracy - 2001 r.), "Integra-Sites" (rewitalizacja terenów poprzemysłowych - od października 2004 r. do czerwca 2006 r.).


Do wydarzeń cyklicznych we współpracy obu miast należy zaliczyć m.in. coroczną wymianę młodzieży z Miejskiego Domu Kultury "Szopienice" i Kolońskiego Parku Młodzieży (Kőlner Jugendpark, uczniów z VIII LO im. Marii Skłodowskiej - Curie i Gimnazjum Kreuzgasse oraz współpracę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z Zawodową Strażą Pożarną w Kolonii.


Bardzo ważnym wydarzeniem w dotychczasowej współpracy Katowic i Kolonii było nadanie Nadburmistrzowi Miasta Kolonia Norbertowi Burgerowi tytułu Honorowego Obywatela Katowic w 1997 r. W tym samym roku miał miejsce również występ w Kolonii katowickiego chóru "Camerata Silesia".


Lato 1997 roku pozostanie na długo w pamięci, z uwagi na wielką powódź, która miała miejsce w naszym kraju. Na apel Prezydenta Katowic Stowarzyszenie Katowice - Kolonia zorganizowało zbiórkę darów dla powodzian, której efektem było wręczenie Burmistrzowi Raciborza czeku na sumę 20 000 DM.


Z okazji szczytu Unii Europejskiej zorganizowanego w Kolonii w 1999 roku, licealiści z Katowic wzięli udział w projekcie "Urząd Miasta Europy", którego celem było zaangażowanie się młodych ludzi w proces podejmowania decyzji dotyczących młodzieży na szczeblu lokalnym. Kulminacyjnym punktem tego projektu było spotkanie z przedstawicielami administracji Miasta Kolonia stanowiące okazję do przedstawienia swoich postulatów w kwestii dopuszczenia młodych ludzi do procesu podejmowania decyzji ich dotyczących. W tym samym czasie przed katedrą w Kolonii odbywał się szereg plenerowych imprez artystycznych, w których m. in. występował Zespół Pieśni i Tańca "Katowiczanie".


Rok 2001 upłynął pod znakiem dziesiątej rocznicy podpisania umowy o nawiązaniu partnerstwa miast Katowice i Kolonia. W Katowicach złożyli wizytę m. in. przedstawiciele Koła Literatów Kolońskich. W czasie swojego pobytu w naszym mieście spotkali się oni z literatami ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Owocem tej wizyty było powstanie wspólnej książki pisarzy z Katowic i Kolonii pt. "Dialog w Środku Europy: Język Uzupełnień", natomiast we wrześniu 2002 roku. nastąpiła rewizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Pisarzy Polskich połączona ze spotkaniem literackim w Konsulacie RP w Kolonii.


Wracając do roku 2001, ważnym wydarzeniem kulturalnym świadczącym o bliskich relacjach Katowic i Kolonii była wystawa "Kolonia Maitka. Zdjęcia z lat 1960-2000" zorganizowana przez Górnośląskie Centrum Kultury.


Rok dziesięciolecia współpracy Katowic i Kolonii obfitował także w wydarzenia na polu współpracy młodzieży z naszych miast. Przykładem tego może być uczestnictwo uczniów z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w europejskim spotkaniu młodzieży pod nazwą "Różnorodność Językowa - Językowa Przyszłość Europy" zorganizowanym przez kolońskie Gimnazjum Kreuzgasse oraz uczestnictwo drużyny SKS Mickiewicz (III Liceum Ogólnokształcące z Katowic) w turnieju o nazwie "Sport w Walce z Rasizmem i Przemocą" zorganizowanym przez Gimnazjum im Heinricha Heine z Kolonii, a także wizyta w Katowicach grupy młodzieży ze Szkoły Głównej im Kurta Tucholskiego, Szkoły Stowarzyszonej im. Alberta Schweizera oraz Gimnazjum im. Heinricha Heine w Kolonii, w czasie której spotkali się oni z kadrą nauczycielską i uczniami III Liceum Ogólnokształcącego z Katowic.


W 2001 roku do Katowic przybyli również byli członkowie Rady Miejskiej Kolonii na czele z byłymi nadburmistrzami tego miasta - Johnem van Nes Zieglerem oraz Norbertem Burgerem, którzy wzięli udział w uroczystości nadania jednej z nowo wybudowanych ulic w Katowicach nazwy "Kolońska".


W kolejnym roku współpracy miało miejsce bardzo interesujące wydarzenie artystyczne, jakim była wystawa prac plastyków z obydwu miast w salach wystawowych Związku Artystów Plastyków Kolońskich. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Kolonii.


Lata 2002 - 2003 to okres zacieśniania współpracy między katowicką i kolońską strażą pożarną. W październiku 2002 r. oficjalną wizytę w Katowicach złożyła delegacja Zawodowej Straży Pożarnej Miasta Kolonia na czele z jej dyrektorem dypl. inż. Stephanen Neuhoffem. W czasie tej wizyty goście z Kolonii mieli m. in. okazję zwiedzić katowickie jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz poznać organizację systemu bezpieczeństwa w Katowicach. Oprócz tego podpisana została umowa na odbycie praktyki w Miejskiej Straży Pożarnej w Katowicach referendarza pożarnictwa z Kolonii. Przedstawiciele straży pożarnej z Kolonii wzięli również udział w uroczystościach związanych z jubileuszem 100-lecia istnienia straży pożarnej w Katowicach, które miały miejsce w maju 2003 roku w naszym mieście. W tym samym roku delegacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Katowic złożyła wizytę w Kolonii. Celem wyjazdu było poznanie warunków i systemu służby strażaków w Kolonii oraz zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie współpraca ta jest w dalszym ciągu kontynuowana i rozszerzana na nowe dziedziny.


Rok 2004 upłynął m. in. pod znakiem "Festiwalu Młodzieżowych Zespołów Muzycznych i Tanecznych z Miast Partnerskich Katowic", który odbył się na katowickim Rynku w 4 czerwca 2004 r. Miasto Kolonię reprezentowała w nim grupa młodych raperów z zespołu "Planet Kultur".


Ważnym wydarzeniem dla dalszego umacniania kontaktów między Katowicami i Kolonią miało z pewnością wznowienie działalności przez Stowarzyszenie Miast Partnerskich Kolonia - Katowice (z siedzibą w Kolonii).


Z kolei rok 2005 w kontaktach partnerskich obu miast rozpoczął się od kolońskiego spotkania Pana Fritza Schrammy, Nadburmistrza Miasta Kolonia, z Panem Józefem Kocurkiem, Wiceprezydentem Miasta Katowice w związku z wizytą delegacji KZK GOP w Północnej Nadrenii-Westfalii.


Na zaproszenie Miasta Kolonia w maju 2005 roku Pan Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice, oraz Pan Jerzy Forajter, Przewodniczący Rady Miasta Katowice, wzięli udział w kolońskich uroczystościach związanych z sześćdziesiątą rocznicą zakończenia drugiej Wojny Światowej oraz Dniem Europy.


Uroczystości te zbiegły się w czasie z inauguracją Roku Polsko-Niemieckiego w Północnej Nadrenii-Westfalii (trwał on od maja 2005 r. do końca kwietnia 2006 r. na terenie Polski i Niemiec). W jego ramach 8 maja 2005 r. w Kolonii koncertowała Górnicza Orkiestra Dęta KWK "Kleofas", której towarzyszyła grupa mażoretek z Miejskiego Domu Kultury "Ligota". Występy te, zorganizowane na otwartym powietrzu, spotkały się z dużym uznaniem mieszkańcom tego niemieckiego miasta.


W czerwcu 2005 r. odbył się Czwarty Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Katowice Dzieciom", który został zorganizowany przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" z Katowic. W Festiwalu uczestniczył niemiecki teatr Sack und Pack, którego spektakl bardzo podobał się najmłodszym widzom z naszego miasta.


W sierpniu 2005 roku Kolonia była gospodarzem Światowych Dni Młodzieży. W wydarzeniu tym uczestniczyła spora grupa młodych ludzi z Katowic. Światowe Dni Młodzieży, oprócz - jak przyznawali to sami pielgrzymi - wielkiego przeżycia duchowego, stanowiły okazję do poznania nowych ludzi z wielu stron świata. W czasie tych dni zawiązanych zostało również wiele przyjaźni między młodzieżą z Katowic i Kolonii, które, miejmy nadzieję, będą się dalej rozwijać i na trwale umocnią partnerstwo obu naszych miast.


We wrześniu 2005 roku, w ramach obchodów 140 rocznicy nadania praw miejskich, Miasto Katowice zorganizowało międzynarodową konferencję poświęconą pozyskiwaniu funduszy europejskich i zarządzaniu projektami europejskimi. Udział w niej wzięli również przedstawiciele Miasta Kolonia.


26 listopada 2005 r. w małej hali "Spodka" odbył się turniej piłkarski, w którym uczestniczyła m. in. drużyna straży pożarnej z Kolonii.


Miasto Katowice oraz IX Gimnazjum im. Romualda Traugutta byli organizatorami konkursu przeznaczonego dla katowickich gimnazjalistów pn. "Kolonia - Miasto Partnerskie Katowic". Konkurs składał się z dwóch części - konkursu wiedzy o Kolonii oraz konkursu na najlepszą prezentację plastyczną tego miasta.

Konkurs plastyczny został rozstrzygnięty 9 stycznia 2006 r. Wyniki: I miejsce - Gimnazjum nr 16: Joanna Daniel, Patrycja Wąsowska, II miejsce - Gimnazjum nr 1: Aleksandra Wypich, Katarzyna Matuszek, III miejsce Gimnazjum nr 16: Paulina Zjawińska, Emilia Kalbarczyk, wyróżnienie - Gimnazjum nr 14: Marta Zielińska, Anna Woźniak, wyróżnienie - Gimnazjum nr 3: Natalia Śmietana, Sylwia Gnatiuk.

Z kolei rozstrzygnięcia w konkursie wiedzy o Kolonii zapadły 23 marca 2006 r. Wyniki: I miejsce - Gimnazjum nr 16: Sonia Botor, Magdalena Kozak, Adrian Marcinkiewicz, II miejsce - Gimnazjum nr 1: Marta Całka, Aleksandra Jaczyńska, Anna Kujawa, III miejsce Gimnazjum nr 10: Klaudyna Przybycińska, Sonia Tkocz, Maciej Michalak.


W dn. 29-31 marca 2006 r. wizytę w naszym mieście złożyła delegacja Miasta Kolonia, na czele z Panią Burmistrz Elfi Scho-Antwerpes. Goście z Niemiec uczestniczyli m. in. w uroczystościach z okazji piętnastolecia współpracy miast partnerskich Katowice - Kolonia, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury "Giszowiec" w dn. 30 marca 2006 r. oraz konferencji pn. "Jak przyciągnąć inwestorów na tereny poprzemysłowe", organizowanej dzień później przez Miasto Katowice w ramach międzynarodowego projektu europejskiego "Integra Sites".


W 2006 r. nawiązana została współpraca między V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Katowicach a Gimnazjum Pesch z Kolonii. W kwietniu delegacja naszego liceum gościła w tym niemieckim mieście, gdzie oprócz możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z młodymi kolończykami miała możliwość uczestniczyć w spotkaniu z tamtejszymi władzami miejskimi. Z kolei przedstawiciele Gimnazjum Pesch gościli w Katowicach w czerwcu 2006 r. W czasie pobytu w naszym mieście zostali oni również przyjęci w Urzędzie Miasta.


Ponadto w czerwcu 2006 r. w Kolonii miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie z udziałem młodych ludzi z Katowic. Przez dziesięć dni grupa ośmiu uczniów katowickich szkół ponadgimnazjalnych wraz z dwoma opiekunami przebywała w tym niemieckim mieście na międzynarodowym obozie młodzieżowym zorganizowanym z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 w Niemczech. Nasza młodzież, wraz z rówieśnikami z innych państw, uczestniczyła w szeregu zajęć rekreacyjno-sportowych, które odbywały się w Parku Młodzieżowym nad Renem, wspólnie oglądała mecze Mistrzostw Świata oraz zwiedzała Kolonię i okolice.


5 października 2006 r. w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach odbył się koncert męskiego chóru śpiewaków z Kolonii (Kölner Männer-Gesang-Verein). Pod batutą Bernharda Steinera chór wykonał utwory m.in.: Ludwiga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Giuseppe Verdiego, Richarda Wagnera, Johanna i Josepha Straussa. Jego występowi towarzyszyła Radiowa Orkiestra Symfoniczna z Krakowa.


Kölner Männer-Gesang-Verein, jeden z najstarszych tego typu zespół śpiewaków w Europie (założony w 1842 r.), stanowiący kulturalną wizytówkę Kolonii, został entuzjastycznie przywitany w Katowicach. Koncert w GCK zgromadził około tysięczną rzeszę amatorów muzyki klasycznej, jak i innych gatunków. Na widowni zasiedli również przedstawiciele kolońskiego i katowickiego samorządu, z Nadburmistrzem Miasta Kolonia oraz Prezydentem Miasta Katowice na czele.


Od 27 listopada 2006 r. do 6 stycznia 2007 r. w Kolonii już po raz jedenasty zorganizowany został tzw. szlak szopek bożonarodzeniowych (11. Kölner Krippenweg). W tym czasie w różnych częściach miasta prezentowanych jest około stu szopek z całego świata. Z inicjatywy Stowarzyszenia Miast Partnerskich Kolonia - Katowice oraz Stowarzyszenia Rheinstil e.V., w Ratuszu Historycznym Kolonii wystawiony został żłobek z Katowic, wyrzeźbiony przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych pod opieką prof. Jacka Kicińskiego.


Oficjalne otwarcie katowickiego żłobka w Kolonii, z udziałem Burmistrza Miasta Kolonia, Pana Josefa Müllera i Wikariusza Rejonowego Kolonii, Prałata Johannesa Bastgena, nastąpiło w dniu 1 grudnia 2006 r. Było ono połączone było z występami chóru św. Cecylii oraz wokalno-instrumentalnego zespołu młodzieżowego polskiej misji katolickiej w Kolonii "Exodus", które wykonały polskie i niemieckie kolędy.


Wydarzenie to zwieńczyło rok piętnastolecia współpracy miast partnerskich Katowice - Kolonia.


Rok 2007 w kontaktach między miastami Katowice i Kolonia rozpoczął się wizytą w tym niemieckim mieście jedenastu uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych z Katowic wraz z wicedyrektorem tej placówki, Panem Edwardem Josefowskim. Wizyta ta odbywała się na zaproszenie Kolegium Zawodowego im. Richarda Riemerschmida (Richard-Riemerschmid-Berufskolleg). Obydwie szkoły brały udział w europejskim programie Socrates - Comenius. W roku 2006 młodzi kolończycy przyjechali do Katowic. W czasie tej wizyty wykonali oni wiele zdjęć naszego miasta oraz mieli okazję poznać jego historię. Pobyt młodzieży z katowickiego Zespołu Szkół Plastycznych w Kolonii również służył celom edukacyjno-poznawczym.


W dn. 8-14 lutego 2007 r. na terenie Niemiec, w tym również w Kolonii, występowała ze swoim przedstawieniem p.t. "Znamię Jonasza" teatralna grupa młodzieżowa „Niniwa“ z Katowic. Występy blisko 40 osobowego zespołu dla polskojęzycznej publiczności były możliwe dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Miast Partnerskich Kolonia - Katowice przy finansowej pomocy Przedstawiciela Urzędu Rządu Federalnego d.s. Kultury i Mediów oraz Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, jak również Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech.


W dniach 8-10 maja 2007 r. w Kolonii przebywał Pan Józef Kocurek - Wiceprezydent Miasta Katowice. W dniu 9 maja 2007 r. został on przyjęty wraz z delegacją Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kolońskim ratuszu historycznym przez Pana Josefa Müllera - Burmistrza Miasta Kolonia. Głównym celem tego spotkania było przedstawienie współpracy międzynarodowej Kolonii. Oprócz tego Wiceprezydent Miasta Katowice został w tym samym dniu przyjęty przez Pana Andrzeja Kaczorowskiego - Konsula Generalnego RP w Kolonii.


Z inicjatywy Pani Elfi Scho-Antwerpes - Burmistrza Miasta Kolonia - w gmachu tamtejszego ratusza w dn. 31 maja - 13 czerwca 2007 r. prezentowana była wystawa pod nazwą "Bukiet Pełen Słońca". Jej autorką była Pani Maria Dziopak, artystka urodzona w Katowicach i założycielka galerii SD w Warszawie. Honorowy patronat nad tą wystawą objął Konsul Generalny RP w Kolonii.


W dn. 6 - 10 czerwca 2007 r. zorganizowane zostały w Kolonii 31 Dni Kościoła Ewangelickiego. W tym religijnym wydarzeniu nie zabrakło również uczestników z Katowic.


W dniach 25 sierpnia - 29 września 2007 r. w kolońskim "Altes Pfandhaus" odbywała się wystawa pt. "Razem wzrastać", w czasie której zaprezentowano prace artystów plastyków z Kolonii i Katowic (przede wszystkim związanych z katowicką ASP). Głównym organizatorem tej wystawy było Stowarzyszenie Partnerstwa Miast Kolonia - Katowice, a finansowego wsparcia udzielił m. in. Konsulat Generalny RP w Kolonii, Fundacja na rzecz Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Miasto Kolonia.


Na zaproszenie Miasta Kolonia w dniach 9-16 grudnia 2007 r. przedstawiciel Wydziału Informacji i Promocji odbył staż w tamtejszych jednostkach miejskich zajmującymi się kontaktami z mediami oraz promocją miasta.


Z inicjatywy Stowarzyszenia Miast Partnerskich Kolonia- Katowice w Kościele Św. Pantaleona w Kolonii wystawiona była w okresie adwentu i Świąt Bożego Narodzenia szopka wykonana przez młodzież Liceum Plastycznego z Katowic.


W dn. 10-12 kwietnia 2008 r. w naszym mieście gościła Pani Hannelore Hippe - dziennikarka wydawanej w Kolonii gazety pn "Kölner Stadt-Anzeiger". Pani Hippe jest autorką serii artykułów „48 godzin w...“. Opisuje w nich różne miasta, do których można z Kolonii dolecieć tanimi liniami Germanwings (od 1 kwietnia 2008 r. linia ta obsługuje m. in. kierunek Kolonia - Katowice). Artykuł, który ukazał się w powyższej gazecie w dn. 18 czerwca 2008 r.(tytuł oryginalny - Glückauf für die Kultur - wie sich Polens „Kohlenpott“ Kattowitz wandelt), stanowił sprawozdanie z jej trzydniowego pobytu w naszym mieście. Autorka opisała w nim m. in. centrum Katowic (np. „Spodek“ jako największą halę widowiskowo-sportową Polski, panujący w śródmieściu styl secesyjny - domy tu istniejące określa mianem „małej Pragi“, a także wskazuje na dużą ilość małych restauracyjek i kawiarenek), budynki i otoczenie Urzędu Wojewódzkiego oraz Akademii Muzycznej, spacer po Giszowcu i Nikiszowcu (przedstawia te osiedla górnicze jako unikat w skali europejskiej żyjący skansen).


Na przełomie sierpnia i września 2008 r. w galerii Związku Polskich Artystów Plastyków „Art Nova 2“ w Katowicach zorganizowana została - wzorem przeprowadzonej rok wcześniej w Kolonii - wystawa prac artystów z naszych miast. Podczas tego wydarzenia przedstawiono wspólne dzieła z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby. Honorowy patronat nad tą wystawą objął Pan Dr Helmut Schöps, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, oraz Pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice.


We wrześniu 2008 r. kilkudniową praktykę w naszym mieście odbył przedstawiciel magistratu kolońskiego. Podczas tej wizyty miał on okazję zapoznać się m. in. z zadaniami i zasadami funkcjonowania tutejszego Wydziału Zagranicznego, Wydziału Informacji i Promocji, Wydziału Rozwoju Miasta oraz Biura Funduszy Europejskich. Uczestniczył on również w uroczystościach wręczenia Miastu Katowice Nagrody Europy 2008 przyznanej przez Radę Europy za działalność proeuropejską i współpracę z miastami partnerskimi, m. in. z Kolonią.


Ważne wydarzenie w sferze współpracy kulturalnej między Katowicami i Kolonią miało miejsce w dn. 28 września 2008 r. W Kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Katowicach - Józefowcu koncertował chór i orkiestra kameralna z Kolonii - Rodenkirchen. W programie znalazły się m. in. dzieła Henry Purcella, Johannessa Brahmsa oraz Antonína Dvořáka. Na zakończenie występu goście z Kolonii zaprezentowali bliski każdemu Polakowi utwór Gaude Mater Polonia.

 

W dn. 25-27 lutego 2009 r. w Katowicach gościli Pan Dr Andreas Engel – dyrektor Wydziału ds. Przetwarzania Informacji Miasta Kolonia oraz Pan Dr Uwe Korch – przedstawiciel tamtejszego Wydziału ds. Zagranicznych.. Wzięli oni udział w konferencji pt. „Państwo w mikro- i makroskali“, podczas której Pan Andreas Engel wygłosił referat zatytułowany „Jak zarządzać metropolią – ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) jako katalizator“. Oprócz tego przyjazd delegacji z Kolonii stanowił okazję do wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie przetwarzania informacji w obu miastach.


Szerokim echem, również w polskich środkach masowego przekazu, odbiła się informacja na temat zawalenia Historycznego Archiwum Miasta Kolonia w dn. 3 marca 2009 r. W związku z tą katastrofą Pan Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice – wystosował pismo do Nadburmistrza Miasta Kolonia , w którym wyraził solidarność w bólu z ofiarami tej tragedii i ich rodzinami.


21 lutego 2010 r. w Kolonii oraz Katowicach pod patronatem Stowarzyszenia Miast Partnerskich Kolonia-Katowice odbył się symultanicznie turniej brydża pomiędzy Kolońskim Klubem Brydża a Śląskim Związkiem Brydża Sportowego. Turniej miał charakter charytatywny, dochody z jego organizacji zostaną przekazane na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Boromeuszki w Katowicach-Szopienicach. Ze względu na duże zainteresowanie turniejem, około 100 uczestników w Katowicach jak i pozytywny oddźwięk w kolońskich mediach, przewiduje się kolejną edycję turnieju.


8 czerwca 2010 r. gościliśmy w naszym magistracie młodzież ze szkoły Europaschule oraz uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza.


23 czerwca 2010 r. w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kolonii (Industrie- und Handelskammer zu Köln) przedstawiciele UMK uczestniczyli w konferencji gospodarczej z okazji 10-lecia podpisania umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Północną Nadrenią-Westfalią. W konferencji uczestniczyli m.in. samorządowcy i środowiska gospodarcze z Katowic, Kolonii, Województwa Śląskiego oraz Północnej Nadrenii-Westfalii.


Spotkanie miało charakter informacyjny a prezentacje przedstawione przez przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice, Urzędu Marszałkowskiego oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miały na celu pokazanie Śląska oraz Katowic jako atrakcyjnych miejsc lokalizacji inwestycji i biznesu. W dobie obecnie panującego kryzysu gospodarczego konferencja stworzyła warunki do zaprezentowania naszym niemieckim sąsiadom potencjału rozwojowego, inwestycyjnego Katowic i województwa. Podczas spotkania omówione zostały także dotychczasowe efekty dwustronnej współpracy oraz przedstawione zostały propozycje przyszłych inicjatyw (np. planowane obchody 20-lecia partnerstwa Kolonia – Katowice w 2011 roku). Na zaproszenie Pani Konsul Małgorzaty Wejtko, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji delegacja gościła także na spotkaniu w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.


28 września 2010 r. gościliśmy w urzędzie młodzież ze szkoły Kreuzgasse oraz uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie.


17-19.02.2011 r. kierownik projektu „Miejski Zespół Kąpieliskowy” odbył w Kolonii szereg spotkań mających na celu wymianę doświadczeń w procesie realizacji projektów basenowych w systemie tradycyjnym jak i w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także kosztów  i sposobu administrowania i utrzymywania obiektów basenowych.


13.03.2011 r. w Katowicach i Kolonii odbyła się już II edycja turnieju brydżowego. Wzorem roku ubiegłego dochód z turnieju przeznaczony będzie na wsparcie Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeuszka w Katowicach-Szopienicach.


18-21.04.2011 r. w Kolonii oraz 23-28.10.2011 r. w Katowicach ruszył międzynarodowy projekt muzyczny „MusicLab”, który otrzymał dofinansowanie w ramach „Roku Współpracy Polska-Północna Nadrenia-Westfalia” 2011/2012. Partnerami w projekcie są Offenen Jazz Haus Schule i Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego.


10-11.05. 2011 r. – w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice oraz organizacji pozarządowych wzięli udział w międzynarodowej konferencji/warsztatach dot. wolontariatu w Kolonii i jej miastach partnerskich organizowanej przez Miasto Kolonia oraz “Kölner Netzwerk Bürgerengagement” (FABE).


26-27.05.2011 r.- przedstawiciele Kolonii (Pani Kunert, Pani Han oraz Pan Uwe Korch)  wzięli udział w Katowicach w konferencji dot. wolontariatu w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu..


14.06.2011 r. – w ramach 20-lecia współpracy Katowic i Kolonii w Pałacu Goldsteinów odbył się koncert w wykonaniu młodzieży ze szkoły Liebfrauenschule z Kolonii oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Młodzież zwiedziła także Kraków, Wieliczkę oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau  w Oświęcimiu.


16.09.2011 r.- Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa spotkał się z grupą gimnazjalistów z Europaschule z Kolonii goszczących w Katowicach w ramach corocznej wymiany z III LO im. A. Mickiewicza.


17.09. 2011 r. w ramach 20-lecia partnerstwa Koloni i Katowic w ratuszu kolońskim, pod patronatem Nadburmistrza Kolonii, Pana Jurgena Rotersa oraz Prezydenta Miasta Katowice, Pana Piotra Uszoka odbyła się już trzecia edycja wystawy prac katowickich i kolońskich artystów „Zusammen Wachsen”.


26.09.2011 r. – Pierwsza Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna spotkała się z grupą młodzieży z Gimnazjum Kreuzgasse z Kolonii goszczącej w Katowicach w ramach corocznej wymiany z VIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie.


23.10.-28.10.2011 r. w ramach projektu muzycznego MusicLab w Katowicach gościli przedstawiciele szkoły Offene Jazz Haus Schule, którzy wspólnie z przedstawicielami Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w dniu 27 października zagrali pełen wirtuozerii koncert podsumowujący ich wspólne tygodniowe warsztaty   


Na zaproszenie Nadburmistrza Miasta Kolonia, Jürgena Rotersa,w terminie 25-26.11. 2011 r.  przedstawiciele Miasta Katowice uczestniczyli w obchodach związanych z uczczeniem 20-stej rocznicy zawarcia partnerstwa między Katowicami a Kolonią.


25 listopada 2011 r. delegacja odbyła krótki spacer z przewodnikiem po zabytkowym centrum miasta następnie w ratuszu kolońskim odbyło się oficjalne spotkanie o charakterze kurtuazyjnym, w którym na zaproszenie Nadburmistrza Kolonii uczestniczyli przedstawiciele organizacji, instytucji zajmujący się promocją współpracy Polsko-Niemieckiej/ Katowicko-Kolońskiej m.in. Pani Jolanta Róża Kozłowska, Konsul Generalna RP w Kolonii, Pan Jakub Wawrzyniak, Wicekonsul ds. Kultury i Promocji, Pan Jürgen Roters- Nadburmistrz Kolonii, Pan Norbert Burger- były Nadburmistrz Kolonii, za którego kadencji zawarta została umowa o partnerstwie między miastami, Pani Małgorzata Kruczek-Schumacher, Przewodnicząca Stowarzyszenia Kolonia-Katowice, przedstawiciele Europejskiego Centrum Kultury IGNIS w Kolonii, przedstawiciele środowisk artystycznych. Podczas spotkania Panu Norbertowi Burgerowi została nadana godność honorowego członka Stowarzyszenia Kolonia-Katowice. Kolejnym punktem była rozmowa odnośnie obecnego wizerunku Katowic, strategii rozwoju oraz potencjalnych obszarów współpracy między Katowicami a Kolonią/ Nadrenią Północną-Westfalią  a Województwem Śląskim, w której uczestniczyli: Pan Jan Marc Eumann- Sekretarz Stanu w Ministerstwie ds. Federalnych, Europejskich i Mediów NPW, Konsul Generalna RP oraz Burmistrz Kolonii Pani Scho-Antwerpes. Wieczorem delegacja towarzyszyła Pani Konsul Generalnej podczas  uroczystej kolacji w Opactwie Brauweiller w Paulheim (na której obecni byli przedstawiciele lokalnych elit politycznych i gospodarczych).  


26 listopada 2011 Wiceprezydent Katowic wraz z Nadburmistrzem Kolonii, Konsul Generalną RP oraz Minister ds. Federalnych, Europy i Mediów NPW- Panią Angelicą Schwall-Düren wygłosili tematyczne przemowy oraz dokonali oficjalnego otwarcia kulturalnej części obchodów 20-lecia partnerstwa w Muzeum Rautensrauch-Joest. Wiceprezydent Krupa i Nadburmistrz Roters przeprowadzili także publiczną dyskusję odnośnie potencjalnych kierunków rozwoju i wzmocnienia współpracy między miastami, której moderatorem była Pani Małgorzata Wejtko- Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. W Muzeum Rautensrauch-Joest prezentowana była m.in. wystawa fotografii ZPAF „Nasze Współczesne Katowice”, „Muzeum z Walizki” wystawa Muzeum Ziemi Górnośląskiej, stoiska informacyjne- Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, goście mogli wysłuchać także koncertu folkowego zespołu „Karliki” czy obejrzeć spektakl „Mój Teatr” przygotowany przez Teatr „DIM”.


W dniach 30 listopada i 14 grudnia 2011 r. odbył się w Katowicach miejski konkurs wiedzy o Kolonii dla szkół gimnazjalnych w 20 rocznicę partnerstwa. Pierwszy etap konkursu miał formę testu wyboru, zwycięska trzynastka spotkała się 14 grudnia podczas drugiego etapu konkursu w murach Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Każdy z uczestników otrzymał trzy pytania z wiedzy na temat Miasta Kolonia oraz miał za zadanie przedstawić pięciominutową prezentację na wybrany wcześniej temat. Przyznane zostały dwa trzecie miejsca, tj. ex aequo Angelika  Głowik (Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika) i Monika Płucieńczak (Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka) oraz dwa drugie miejsca, tj. ponownie ex aequo Agata Markowska (Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego) i Joachim Gasz (Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej). Zwycięzcą konkursu został Kamil Zieliński (Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza).    


W ramach celebrowania rocznicy 20-lecia partnerskiej współpracy Katowic i Kolonii, 3 kwietnia 2012 r. na zaproszenie MDK  Szopienice – Giszowiec odwiedziła nasze miasto grupa młodzieży z Koelner Jugendpark. Młodzi ludzie spotkali się z Panią Krystyną Siejną - Pierwszą Wiceprezydent Miasta Katowice - w zabytkowym budynku Willi Goldsteinów. Gościom przedstawiono informacje o mieście oraz o wieloletniej i ścisłej współpracy Katowic z Kolonią, jak również z innymi partnerami niemieckimi m.in. z Essen podczas starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Chętnie wspominano początki współpracy katowickiego domu kultury z kolońskim Jugendpark, podczas której przez te wszystkie lata ok. 200 osób, zarówno z Katowic jak i Kolonii, wzięło udział w licznych wymianach młodzieżowych.


1 lipca 2012 r. w Kolonii odbył się koncert młodych kompozytorów z Kolonii i Katowic występujących w ramach wspólnego projektu ComposersLab. Projekt ten został nagrodzony przez Kraj Związkowy Północna Nadrenia - Westfalia nagrodą za zaangażowanie obywatelskie w ramach Roku Polskiego w Północnej Nadrenii - Westfalii 2012. Koncert ten odbył się w ramach Letniego Festiwalu Otwartej Szkoły Jazzu. W projekcie ComposersLab uczestniczyło 25 muzyków Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego oraz Otwartej Szkoły Jazzu z Kolonii. W dn. 19 października 2012 odbył się podobny koncert w Katowicach. Wsparcia projektowi udziela m. in. Ministerstwo ds. Obywatelskich, Europejskich i Mediów Kraju Związkowego Północna Nadrenia - Westfalia, Dzieło Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Miasto Kolonia oraz Towarzystwo Współpracy Partnerskiej Kolonia – Katowice.


Biblioteka Śląska, Katowicki Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związek Artystów Plastyków w Kolonii przy współpracy z Miastem Katowice i Kolonia były organizatorem wystawy “Köln – Katowice. Miasta aktywne”. Wystawę tę można było podziwiać w dn. 11-30 września 2012 r. w Bibliotece Śląskiej.


Z kolei w dn. 25 września 2012 r. w Pałacu Goldsteinów miało miejsce kolejne spotkanie nauczycieli i uczniów katowickiego III LO im. Adama Mickiewicza oraz kolońskiej Europaschule z Panem Marcinem Krupą - Wiceprezydentem Miasta Katowice. W marcu 2013 roku odbyła się rewizyta katowickich uczniów u naszego niemieckiego partnera. W dn. 18 marca zostali oni przyjęci w tamtejszym ratuszu przez burmistrza Manfreda Wolfa.


Rozwija się także współpraca między VIII LO. im. Marii Skłodowskiej – Curie i Gimnazjum Kreuzgasse. Młodzi kolończycy przybyli do naszego miasta 23 października 2012 r., dzień później odbyło się ich spotkanie z przedstawicielem władz miasta w Urzędzie Miasta Katowice.  Kolejna grupa przedstawicieli tej niemieckiej szkoły gościła w Katowicach w kwietniu 2013 r. W dn. 17 kwietnia, wraz z polskimi rówieśnikami, zostali oni przyjęci przez Panią Krystynę Siejną - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice w Pałacu Goldsteinów.


 

W dniach 14-16 maja 2013 r. Szkoła Podstawowa nr 21 w Katowicach była gospodarzem spotkania przedstawicieli szkół biorących udział w programie Comenius, realizujących projekt "Stawać się dorosłym". Wśród nim była również Staedlische Foerderschule Emotionale und Soziale Entwicklung z Kolonii. W dn. 16 maja reprezentanci tego projektu zostali przyjęci w Urzędzie Miasta Katowice.


W dniach 24 września - 1 października 2013 r. w ramach corocznej wymiany z Gimnazjum Kreuzgasse w Kolonii gościla reprezentacja VIII LO. im. Marii Skłodowskiej-Curie. Program wizyty obejmował m. in. współne zajęcia, zwiedzanie Kolonii i Bonn, a także spotkanie z przedstawicielem Miasta Kolonia. 

 


13 października 2013 r. w Kolonii odbyła się kolejna edycja biegu maratońskiego -RheinEnergieMarathon Köln. Na zaproszenie Nadburmistrza Miasta Kolonia wzięło w nim udział dwóch biegaczy z Katowic. W przeddzień biegu wraz z innymi sportowcami z kolońskich miast partnerskich zostali oni przez niego przyjęci w Ratuszu Historycznym.


 

W dniach 12 i 13 grudnia 2013 r. w Katowicach odbyła się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja dotycząca service design. Do miasta ściągną najwięksi polscy i zagraniczni eksperci w tej dziedzinie. Wśród nich była Birgit Mager z Service Design Network Köln.


 

W dniach 25-27 marca 2014 r. w Katowicach miała miejsce wizyta reprezentanta Miasta Kolonia oraz Stowarzyszenia Wspierania Współpracy Miast Kolonia – Katowice. Głównym jej celem było podjęcie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami katowickich instytucji, pragnących nawiązać lub wzmocnić kontakt ze swoimi odpowiednikami z Kolonii. Podczas tej wizyty goście z Kolonii spotkali się z przedstawicielami Wydziału Promocji oraz Polityki Społecznej, VIII LO im. Marii Curie-Skłodowskiej, Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 , III LO im. Adama Mickiewicza , dyrektorem Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, Zespołu Szkół Plastycznych, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, dyrektorem MDK Szopienice-Giszowiec oraz komendantem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.


 


 

W maju 2014 r. delegacja gimnazjum Kreuzgasse przebywała w Katowicach w ramach współpracy z VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie. W dn. 16 maja br. wraz z uczniami tej katowickiej szkoły została ona przyjęta w Urzędzie Miasta Katowice przez Panią Krystynę Siejną – Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice. Miesiąc później reprezentanci VIII LO udali się z rewizytą do Kolonii, gdzie również zostali przyjęci w tamtejszym ratuszu przez jednego z zastępców Nadburmistrza Miasta Kolonia. W ramach współpracy z Gimnazjum Kreuzgasse w maju 2014 r. w Katowicach gościł także Heinz Gerd Ries – nauczyciel tamtejszej szkoły, który w VIII LO przez tydzień prowadził zajęcia w języku niemieckim z historii i geografii.​


 


 

Aż czterech biegaczy reprezentowało nasze miasto w Maratonie Kolońskim 2014, który odbył się w dniu 14 września. Podobnie jak rok wcześniej, dzień przed biegiem zostali oni przyjęci przez Nadburmistrza Miasta Kolonia w Ratuszu Historycznym. Wraz z biegaczami w Kolonii przebywał także przedstawiciel Wydziału Promocji. Spotkał się on z reprezentantami tamtejszego Biura Spraw Międzynarodowych oraz Konsulatu Generalnego RP w Kolonii w celu umówienia wspólnych działań na lata 2015 i 2016.


 

W dn. 30 września – 6 października 2014 r. w Katowicach przebywał przewodniczący Stowarzyszenia Miast Partnerskich Kolonia – Katowice. Głównym celem jego wizyty było nawiązanie i rozwinięcie kontaktów na płaszczyźnie obywatelskiej z osobami chcącymi aktywnie włączyć się we wspólne projekty.


 

W ramach współpracy z Europaschule w listopadzie 2014 r. w Kolonii przebywała delegacja III LO im. Adama Mickiewicza. W dn. 26 listopada została ona przyjęta w tamtejszym ratuszu  przez burmistrza Bartscha.


 

W dn. 17 grudnia 2014 – 25 stycznia 2015 r. w Kolonii organizowana jest wystawa TRANSgenerationFORMATION. Cel wystawy to przybliżenie niemieckiej publiczności twórczości sześciu polskich artystów, którzy w czasie zmian ustrojowych w Polsce studiowali w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Wspierania Partnerstwa Miast Kolonia - Katowice przy współpracy z ASP w Katowicach oraz Konsulatem Generalnym RP w Kolonii.


 


Współpraca pomiędzy Miejskim Domem Kultury „Szopienice-Giszowiec” i partnerską instytucją w Kolonii - Koelner Jugendpark (lata 1992 - 2014)


Współpraca rozpoczęła się w roku 1992, tuż po podpisaniu umowy partnerskiej między miastami Katowice-Kolonia. Już w sierpniu 1992 r . 12 osobowa grupa młodzieży skupionej w sekcjach MDK udała się, specjalnie wynajętym na tę okazję mikrobusem (w tym czasie nie kursowały w tym kierunku jeszcze regularne autobusy i samoloty) do Kolonii.


Od 21 lat co roku 12 osobowe grupy (10 młodzieży i 2 opiekunów) poznają nawzajem zaprzyjaźnione miasta. Do roku 2013 grupa niemiecka przyjeżdżała do Katowic w okresie ferii wielkanocnych, a grupa polska do Kolonii latem. W tym roku po raz pierwszy obie grupy spędziły czas w Kolonii, a potem wróciły razem autobusem liniowym do Katowic, gdzie spędziły następny tydzień.


Co roku program konstruowany jest tak, aby pokazać gościom miasto Katowice, jego zmieniające się wciąż oblicze, a także umożliwić kontakt z polską młodzieżą (wizyty w szkołach średnich). Obie grupy spędzają również czas w Domu Kultury na warsztatach artystycznych, ciekawych koncertach. W tym roku w Parku im. Hilarego Krzysztofiaka posadzono „ platana przyjaźni Katowice-Kolonia". Każdorazowo wizyta łączy się również ze zwiedzaniem Krakowa i Oświęcimia.


Do tej pory ze strony polskiej w wymianie wzięło udział ok. 200 młodych ludzi z Katowic w wieku 15-22 lata, a w Katowicach gościło ok. 160 młodych kolończyków. Co roku program wspierany jest finansowo przez Miasto Katowice oraz fundusze Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

W dniach 19-22 kwietnia 2015 r. nasze miasto odwiedził Nadburmistrz Miasta Kolonia, Jurgen Roters wraz z delegacją, w skład której weszli: Karl-Heinz Merfeld - Dyrektor Biura ds. Rozwoju Ekonomicznego, Gabriele Kaiser – Biuro Nadburmistrza Miasta Kolonia, Dr. Hannelore Vogt - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolonii oraz Krista Meurer - Kolońska Agencja ds. Wolontariuszy. To była pierwsza wizyta Nadburmistrza Kolonii w Katowicach. Gości powitał Prezydent Miasta Katowice, Marcin Krupa, w kolejnych dniach delegacja odwiedziła Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach, gdzie spotkali się z młodzieżą z katowickich szkół prowadzących aktywną współpracę z Kolonią, tj. VIII L.O. im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara oraz Zespół Szkół Plastycznych. Mieli również okazję zobaczyć Strefę Kultury, zwiedzili Międzynarodowe Centrum Kongresowe, siedzibę NOSPR-u, a także nowy budynek Muzeum Śląskiego. Uczestniczyli w Europejskim Kongresie Gospodarczym, podczas którego Pan Karl-Heinz Merfeld wystąpił jako jeden z panelistów w sesji dotyczącej Inteligentnych Miast. Delegacja zwiedziła też Nikiszowiec i Giszowiec. Dyrektor Biblioteki Publicznej z Kolonii w ramach odrębnego programu spotkała się z przedstawicielami Biblioteki Śląskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, a Pani Krista Meurer z Kolońskiej Agencji Wolontariuszy odwiedziła siedzibę Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, a także Klub Aktywnego Obywatela przy Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Centrum Zimbardo w Nikiszowcu.  W tym samym czasie Katowice odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Kolonia – Katowice, którzy spotkali się z Wiceprezydent Miasta Katowice, Marzeną Szubą. Poza oficjalnymi punktami programu odbyło się robocze spotkanie na temat przyszłorocznego jubileuszu 25-lecie współpracy partnerskiej między Katowicami i Kolonią.

Dzień później, tj. 23 kwietnia 2015 r. do Urzędu Miasta Katowice przybyła młodzież z Kolońskiego gimnazjum Kreuzgasse, która w ramach regularnej współpracy z VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie przebywała w naszym mieście. Delegacja przyjęta została przez Naczelnika Wydziału Promocji, Waldemara Bojaruna. Podczas spotkania zaprezentowano najnowszy film promocyjny o Katowicach i omówiono nowe kierunki współpracy, a także plany obchodów przyszłorocznego jubileuszu 25-lecia współpracy Katowice - Kolonia.      

27 maja 2015 r. gościliśmy w naszym magistracie młodzież ze szkoły Europaschule z Kolonii oraz uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Młodzi ludzie spotkali się z Waldemarem Bojarunem, Naczelnikiem Wydziału Promocji. Gościom został zaprezentowany film dotyczący Strefy Kultury ze szczególnym uwzględnieniem nowego budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Katowice. Po spotkaniu młodzież miała okazję zwiedzić centrum miasta wraz z nowo wybudowanymi obiektami kultury. 

W dniach 5-7 czerwca 2015 Katowice odwiedziła delegacja z kolońskiego magistratu. Celem wizyty było rozegranie meczu towarzyskiego pomiędzy samorządowcami obu miast partnerskich. Delegacja spotkała się z Mariuszem Skibą, Wiceprezydentem Katowic, Sławomirem Witkiem, Naczelnikiem Wydziału Sportu i Turystyki oraz Waldemarem Bojarunem, Naczelnikiem Wydziału Promocji. Podczas spotkań omówione zostały sportowe plany obchodów 25-lecia partnerstwa miast. Sportowcy mieli okazję zwiedzić Katowice, w tym Giszowiec oraz Nikiszowiec, odwiedzili również Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.

Dzięki współpracy Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej w Kolonii w dniach 23-24 czerwca 2015 roku Katowice odwiedziła kolońska artystka,malarka i ilustratorka- Gerda Laufenberg. Artystka tworzy kalendarz z miastami partnerskimi Kolonii, poświęcając każdemu miastu jedną planszę. Artystka zwiedziła centrum miasta, odwiedziła Strefę Kultury, a w szczególności Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Zwiedziła również dwa zabytkowe osiedla robotnicze Nikiszowiec oraz Giszowiec. W Nikiszowcu odwiedziła Dział Etnologii Muzeum Historii Katowic, gdzie oprócz stałych ekspozycji zwiedziła również wystawę czasową „Wiejskie Korzenie, Miejski Szyk”,  Galerię Szyb Wilson podczas trwającej wystawy Art Naif Festiwal oraz  Giszowiec z Izbą Śląską- Gawlikówką. Miała okazję również wybrać się na wycieczkę rowerową po terenach zielonych Katowic, m.in. po Dolnie Trzech Stawów.​


logo_25_k_k.jpg 

2016- Jubileusz 25-lecia Współpracy Katowic i Kolonii

W dniach 21-23 stycznia 2016 roku miała miejsce wizyta przedstawicieli Rheinstil, którzy we współpracy z Miastem Kolonia są organizatorami Kolońskiego Szlaku Szopek Bożonarodzeniowych.

Koloński Szlak Szopek Bożonarodzeniowych to cykliczne przedsięwzięcie, które w 2016 roku odbędzie się po raz 21. Podczas wydarzenia wystawianych jest ponad 100 szopek bożonarodzeniowych, które można zwiedzać samodzielnie, lub za pośrednictwem przewodników. Oprowadzanie za opłatą przygotowane jest w różnych kategoriach: dla rodzin, dla dzieci, niesłyszących, dla grup lub indywidualnie. Podczas wystawy organizowane są również imprezy towarzyszące: festyny, warsztaty dla dzieci, prelekcje.

Podczas cyklu prezentowane są szopki bożonarodzeniowe z całego świata, jednak w ostatnich latach w programie imprezy znalazło się miejsce na wyróżnienie żłobków bożonarodzeniowych miast partnerskich, które jest okazją do przybliżenia regionalnych tradycji bożonarodzeniowych. Każdy rok ma być poświęcony innemu miastu. Dotychczas przedstawiony został w ten sposób m.in. włoski Turyn oraz belgijskie Liège. Rok 2016 ze względu na okrągłą rocznicę współpracy z Katowicami ma zostać poświęcony naszemu miastu.

Z tej okazji w Katowicach wizytę złożyła Caroline Weber oraz dr Michael Vogt, przedstawiciele Rheinstil. W celu omówienia szczegółów współpracy odbyły się spotkania z Zastępcą Naczelnika Wydziału Promocji, Marcinem Stańczykiem, Kierownikiem Referatu Promocji Zewnętrznej Wydziału Promocji, Adamem Łęskim oraz Ojcem Alanem Ruskiem proboszczem Parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP, w którym znajduje się jedna z największych ołtarzowych szopek bożonarodzeniowych w Europie. Zgodnie z planem odbyło się też spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, Panem Edwardem Josefowskim, który wstępnie wyraził chęć stworzenia żłóbka, który byłby zaprezentowany w Kolonii.​

WWW- http://www.koelner-krippenweg.de/

21-23.01.2016_rheinstil_krippenweg_szopki+wizyta_katowice.jpg----------------------------------------------------------------------------------------------

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Partnerstwa Miast Katowic i Kolonii, drużyna samorządowców z Katowic została zaproszona na doroczny turniej piłki nożnej miast partnerskich Kolonii. Turniej, w którym oprócz Kolonii i Katowic brały udział drużyny z Liverpoolu (Wielka Brytania), Salonik (Grecja) i Esch-sur- Alzette (Luksemburg), odbył się 6 lutego 2016 roku.

12699325_1072732566111489_1100794489_o.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 15 marca 2016 roku odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice VII Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic. Zaproszenia zostały skierowane do szkół z Ostrawy, Koszyc, Miszkolca i Kolonii, przy czym Kolonia wzięła udział w Mistrzostwach po raz pierwszy z okazji roku jubileuszowego.

Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne odbyły się w Katowicach po raz siódmy. To impreza cykliczna, organizowana każdego roku w miesiącu marcu począwszy od 2010 roku, z udziałem miast partnerskich. Inicjatorem oraz głównym współorganizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach. Podczas Mistrzostw, które tym razem odbyły się w Cafe Europa, Miasto Katowice reprezentowały drużyny z wymienionej szkoły jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych. W konkursie udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie zadanej potrawy według podanego wcześniej przepisu. Ponadto młodzież każdego z miast zaprezentowała występ artystyczny charakterystyczny dla swojego kraju lub regionu.

Z okazji Mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich gościli w Katowicach od 14 do 16 marca, a program wizyty oprócz udziału w Mistrzostwach zawierał wiele dodatkowych atrakcji, w tym zwiedzanie Strefy Kultury, odwiedziny w Muzeum Chleba w Radzionkowie, zajęcia edukacyjne i rozrywkowe. Projekt koordynował Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice.

SAM_0031.JPG----------------------------------------------------------------------------------------------

7-13 kwietnia 2016 miała miejsce wizyta uczniów z Kreuzgasse Köln w katowickim VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. W tym roku wymiana ma wyjątkowy charakter, gdyż wiąże się z 15-letnim jubileuszem współpracy obu szkół. Uroczyste spotkanie z tej okazji w Urzędzie Miasta odbyło się w Willi Goldsteinów w dniu 8 kwietnia 2016 roku.

Więcej na temat współpracy i szkół można przeczytać w przygotowanej przez uczniów prezentacji:

Prezentacja w wersji niemieckiej

Prezentacja w wersji polskiej​

IMG_8874.JPG

----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 14 kwietnia 2016 roku Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował uroczystość wręczenia nagród Laureatom IV Konkursu Realioznawczego Wiedzy o Republice Federalnej Niemiec i Mieście Kolonii skierowanej do uczniów szkół średnich naszego województwa. Na zaproszenie Uniwersytetu w wydarzeniu wziął udział pan Ulrich Freitag, przewodniczący Köln-Kattowitz-Verein, który z tej okazji wygłosił wykład dotyczący współpracy Katowic z Kolonią, Miasta Kolonia oraz 25 lecia Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie Polski i Niemiec. Z tej okazji o prelekcję został poproszony również Pan Marcin Stańczyk p.o. Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice, który zaprezentował Miasto Katowice oraz współpracę z Kolonią. Swoją prezentację, ukazującą wymianę szkolną pomiędzy Katowicami a Kolonią, mieli okazję przedstawić również uczniowie VIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie.

DSCN5138.JPG----------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach świętowania jubileuszu 25-lecia partnerstwa Katowic i Kolonii, w dniu 30 kwietnia 2016 odbyło się w Kolonii niezwykle barwne wydarzenie „Kolonia tańczy”, którego główną gwiazdą był katowicki Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”. Kolończycy mieli okazję podziwiać ich występy na żywo w różnych miejscach kolońskiego Śródmieścia. Kolejny raz udowodniono, że taniec jednoczy ludzi, nie zna granic, bariery językowej czy różnic kulturowych. Mimo chłodu miasto tętniło życiem, a liczne grupy taneczne przyciągały uwagę lokalnej społeczności.

„Taneczną” imprezę poprzedziła w dn. 28 kwietnia konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli zaproszonego zespołu, Urzędu Miasta Katowice oraz Konsula Generalnego RP w Kolonii. Grupa „Tysiąclatki” została też przyjęta przez Burmistrza Kolonii Andreasa Woltera w zabytkowym ratuszu. Była to doskonała okazja do promocji naszego miasta oraz zacieśnienia owocnej współpracy.

tysiaclatki_kolonia_5.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach od 9 do 10 czerwca br. odbyła się w Katowicach szósta już edycja konferencji Zakładu Zieleni Miejskiej-VI Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2016. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do profesjonalistów, naukowców oraz wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami zieleni miejskiej zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Na konferencję, z okazji tegorocznego jubileuszu partnerstwa zaproszono przedstawiciela katowickiego odpowiednika zakładu zieleni miejskiej, tj. Amt für Landschaftspflege und Grünflächen z Kolonii.

W trakcie konferencji poruszana była tematyka funkcjonowania zieleni publicznej, zagospodarowania przestrzennego, aspektów finansowych, prawnych i technicznych zarządzania przestrzenią miejską. Przedstawicielka Kolonii, Pani Rita Höppner bardzo fachowo a zarazem ciekawie zaprezentowała funkcjonowanie zieleni miejskiej w Kolonii, przedstawiła jej historię, strukturę organizacyjną, obszar oraz plany rozwoju. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony publiczności, co wyrażone zostało poprzez wiele szczegółowych zapytań do prelegentki.

W konferencji brali udział pracownicy naukowi oraz eksperci m.in. z Katowic, Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia oraz zagranicy Czech i Niemiec. Współorganizatorem konferencji było Nadleśnictwo Katowice. Więcej na temat Konferencji można znaleźć pod linkiem: http://www.zielenkatowice.pl/

WP_20160609_11_50_15_Pro.jpg 

----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach od 7 do 11 czerwca w ramach programu „Wymiany Fotografików" gościliśmy w Katowicach uczniów i nauczycieli z kolońskiej szkoły Berufskolleg Kartäuserwall. Było to już drugie spotkanie polskiej i niemieckiej młodzieży ze szkół o profilu fotograficznym. W maju br. polska grupa uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach uczestniczyła we wspomnianym projekcie fotograficznym odwiedzając nasze partnerskie miasto – Kolonię. Podczas tego pobytu, uczniowie wraz z opiekunami zostali oprowadzeni po niemieckiej szkole, gdzie szczegółowo zaprezentowano im tamtejsze nowoczesne pracownie. 12 maja br. delegacja z Katowic została przyjęta przez Pana Burmistrza Miasta Kolonia w kolońskim historycznym ratuszu, a po południu w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii miało miejsce spotkanie niemiecko – polskiej grupy z Konsulem Generalnym RP – Panem Janem Sobczakiem. W trakcie wizyty w Kolonii, uczniowie z Polski wykonali wiele zdjęć „portretując" to piękne nadreńskie miasto, a następnie wspólnie z niemiecką młodzieżą opracowali graficznie zebrany materiał w pracowniach komputerowych.

Podczas czerwcowej rewizty młodzi Kolończycy zostali przyjęci przez Wiceprezydenta Miasta Katowice, Pana Mariusza Skibę w Willi Goldstein'ów, a także mieli okazję poznać nasze miasto, jego historię i mieszkańców odwiedzając najważniejsze miejsca stolicy województwa śląskiego. Wśród atrakcji turystycznych nie zabrakło: nowej siedziby NOSPR-u, Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Bazyliki Franciszkanów w Panewnikach czy Nikiszowca. Wędrując ulicami Katowic Kolończycy „szklanym okiem" aparatu rejestrowali zachodzące zmiany oraz codzienne życie lokalnej społeczności. Ten specyficzny zapis ich wędrówki będziemy mogli podziwiać we wrześniu br. podczas wspólnej wystawy prac młodzieży z Katowic i Kolonii, która będzie miała miejsce na katowickim Rynku oraz w Kolonii w ramach wystawy „Köln fotografiert", towarzyszącej targom branży fotograficznej Photokina

.

IMG_2251.JPG----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyta parlamentarzystów z Nadrenii Północnej Westfalii

Tematem przewodnim spotkania 23 czerwca w Pałacu Goldsteinów był jubileusz 25-lecia partnerskich relacji Katowic z Kolonią. Gości z Niemiec przywitał Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice.  Spotkanie rozpoczął występ kwartetu młodych muzyków z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara z Katowic. Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji Marcin Stańczyk przedstawił prezentację dot. historii oraz bieżących relacji w obu miast , podczas której przedstawiciele kilku katowickich instytucji i organizacji prowadzących wieloletnią i bardzo aktywną współpracę z partnerami z Kolonii- Pani Beata Stolarczyk z VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, dyrektor Liceum Plastycznego Edward Josefowski, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara Bernadeta Stańczyk, dyrektor MDK Szopienice-Giszowiec Marek Augustyniak, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki – Barbara Bańska i Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – bryg. Jacek Szyma-  mogli się na ten temat wypowiedzieć.  W imieniu strony niemieckiej, przewodniczący grupy parlamentarzystów Werner Jostmeier wyraził wysokie uznanie za dorobek i zaangażowanie Katowic w utrzymywanie i rozwijanie relacji polsko-niemieckich na płaszczyźnie samorządowej. Kulminacja jubileuszu partnerstwa jest zaplanowana na wrzesień w Katowic oraz na listopad br.  w Kolonii. Warto również przypomnieć, że w 2016 r. obchodzimy 25-lecie podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami.

IMG_2811.JPG

----------------------------------------------------------------------------------------------

Od 18 do 23 czerwca z wizytą w Katowicach i Mysłowicach było stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Aktywni dla wszystkich- Integracja poprzez Sport i Kulturę" została utworzona w Kolonii. Zawsze wstawiała się po stronie ciężko upośledzonych osób w Kolonii i w jej okolicach. Stowarzyszenie miało siedziby już w Kolonii -Brück, Kolonii- Südstadt und Kolonii-Bayenthal. Od czterech lat stowarzyszenie przeniosło swoją siedzibę do Brühl, gdyż stamtąd też pochodzą jego sponsorzy i zleceniodawcy.

W roku 2014 Stowarzyszenie ubiegało się o projekt UE >Inkluzja w Europejskich Miastach Partnerskich<. UE/Bruksela pod koniec 2014 roku rozpatrzyła wniosek pozytywnie i przyznała do dyspozycji 150.000,00 Euro. W projekcie włączone są cztery kraje UE-Polska/Mysłowice, Holandia/Hardenberg, Niemcy/Münster, Anglia/York i Niemcy/ Brühl.

Przedstawiciele poszczególnych miast odwiedzają się wzajemnie i rozmawiają na temat „inkluzji" w poszczególnych miastach.

Wizyty odbyły się już w Münster, Brühl i Mysłowicach. We wrześniu stowarzyszenie czeka podróż do York. 

verein_fuer_alle_Peetz.png

W dniach 8 – 10 września 2016 r., w ramach obchodów 25-lecia partnerstwa między Katowicami i Kolonią, gościliśmy Panią Nadburmistrz Henriette Reker wraz z 7- osobową delegacją.

Z tej okazji 9 września w Bibliotece Śląskiej odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta, podczas której nastąpiło odnowienie aktu partnerstwa poprzez podpisanie deklaracji współpracy przez Panią Nadburmistrz Henriettę Reker i Prezydenta Marcina Krupę. Gościem honorowym była Pani Konsul Generalna Elisabeth Wolbers, która wygłosiła przygotowane specjalnie na tę okazję przemówienie. Po części oficjalnej goście wysłuchali koncertu Orkiestry Historycznej z udziałem solistów kolońskich, a następnie udali się na Plac Miast Partnerskich w Katowicach – Ligocie, gdzie wspólnymi siłami zasadzili drzewko przyjaźni.

Tegoroczna wizyta obfitowała w liczne wydarzenia kulturalne, wśród których nie zabrakło koncertu w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz zwiedzania Strefy Kultury. Nasi zachodni sąsiedzi podziwiali tempo zachodzących w mieście przemian, podkreślając  jednocześnie ich nowoczesny i niestandardowy charakter.

Ostatniego dnia Kolończycy odwiedzili Miasteczko Organizacji Pozarządowych, a Pani Nadburmistrz złożyła krótką wizytę przedstawicielom Stowarzyszenia Tęczówka, które wcześniej gościło w Kolonii na zaproszenie miasta.

Podsumowaniem owocnej wizyty było wspólne zwiedzanie wystawy prac kolońskich i katowickich młodych artystów fotografików, usytuowanej na katowickim Placu Kwiatowym.


IMG_5229.JPGDSCF4232.JPG 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach od 1 do 6 października Katowice odwiedzili mieszkańcy Kolonii. Podróż, którą zorganizowało Stowarzyszenie ds. Wsparcia Partnerstwa Katowic i Kolonii, była odpowiedzią na zainteresowanie Kolończyków poznaniem swojego miasta partnerskiego-Katowic. Dla wielu osób była to pierwsza wizyta w Polsce. Warto podkreślić, iż w podróży do Katowic uczestniczyła też Pani Claudia Burger, wdowa po Norbercie Burgerze, Honorowym Obywatelu Miasta Katowic, cenionym Nadburmistrzu Kolonii, wielkim propagatorze i inicjatorze partnerstwa Katowic z Kolonią. Wydział Promocji umożliwił kolończykom zwiedzanie Muzeum Historii Katowic, zarówno głównej siedziby jak i Działu Etnologii Miasta wraz ze zwiedzeniem zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec, wystaw w nowym gmachu Muzeum Śląskiego oraz Strefy Kultury. Mieszkańcy Kolonii mogli mieli możliwość również uczestniczyć w koncercie w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W dniu 5 października Goście z Kolonii zostali też uroczyście podjęci w Willi Goldsteinów przez Wiceprezydenta Katowic, Pana Waldemara Bojaruna. Spotkanie było doskonałą okazją do wzajemnego poznania, cennej wymiany spostrzeżeń odnośnie rozwoju obu ośrodków i przyszłości ich współpracy. Goście byli bardzo zainteresowani Katowicami, czemu dali wyraz w licznych pytaniach na temat naszego miasta. W tym samym dniu goście zostali podjęci przez Konsul Generalną Republiki Federalnej Niemiec, Panią Elisabeth Wolbers, która zorganizowała w Katowicach spotkanie z okazji Dnia Jedności Niemiec.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 2 października odbył się w tym roku jubileuszowy maraton w Kolonii. Miasto Kolonia zaprosiło na niego po raz kolejny biegaczy z Katowic, którymi byli laureaci konkursu, mającego miejsce podczas charytatywnego wydarzenia Business Run w Katowicach. Podczas wizyty maratończycy zostali podjęci w kolońskim Historycznym Ratuszu przez Burmistrza Kolonii, Andreasa Woltera oraz mieli okazję poznać przedstawicieli innych miast partnerskich Kolonii, wśród nich biegaczy z Esch-sur-Alzette, Cork, Wołgogradu oraz Istambułu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

5 października 2016 roku, Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec otwarła wystawę plenerową pt. "Oblicza sąsiedztwa", którą przygotowało Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz nowo otwartej prezentacji, na Rynku zaproszeni goście mieli okazję podziwiać wystawę fotograficzną, będącą efektem pracy uczniów z katowickiego Zespołu Szkół Plastycznych oraz kolońskiego Berufskolleg Kartäurserwall, którzy odwiedzili i upamiętnili na zdjęciach nasze miasta. Otwarcie wystawy, a także październikowy Dzień Jedności Niemiec, było doskonałą okazją do spotkania się ludzi, którzy na co dzień zaangażowani są w rozwijanie przyjaznych stosunków polsko - niemieckich zarówno na szczeblu rządowym, samorządowym, jak i przedstawicieli środowisk związanych z nauką, kulturą i sztuką. Wystawę Oblicza sąsiedztwa" można było oglądać na Placu Kwiatowym katowickiego Rynku jeszcze do końca października.​


----------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach cyklicznej wymiany międzyszkolnej z Niemcami, w dn. 31 października w Pałacu Goldsteinów odbyło się spotkanie z młodzieżą szkół: Europaschule w Kolonii oraz III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach. Trwająca już dziesięć lat aktywna współpraca obu szkół umożliwia uczniom poznanie kultury i zwyczajów panujących w kraju partnera. Podczas tegorocznej wizyty w UMK zaprezentowano krótki film ukazujący przemiany zachodzące w naszym mieście, a Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej – Pan Adam Łęski przedstawił pozytywne aspekty współpracy Katowic z Kolonią i odpowiedział na liczne pytania ze strony gości.

DSCF4492.JPG ----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 19 oraz 21 listopada 2016 roku odbyły się główne obchody 25-lecia współpracy Miast Partnerskich Katowice-Kolonia odbywające się w Kolonii. Na zaproszenie Nadburmistrz Kolonii, Pani Henrietty Reker w Kolonii przebywał Prezydent Katowic, Pan MArcin Krupa, Przewodnicząca Rady Miasta, Pani Krystyna Siejna wraz z przedstawicielami Rady Miasta Katowice oraz osoby zaangażowane we współpracę z Kolonią. W ramach obchodów podjęto osoby zaangażowane we współpracę miast w Historycznym Ratuszu, Pan Prezydent dokonał uroczystego otwarcia Jarmarków pod kolońską katedrą oraz zainaugurował otwarcie Szlaku Szopek Bożonarodzeniowych.

Koloński Szlak Szopek Bożonarodzeniowych to cykliczne przedsięwzięcie, które w 2016 roku odbyło się po raz 21. Podczas wydarzenia wystawianych jest ponad 100 szopek bożonarodzeniowych, które można zwiedzać samodzielnie, lub za pośrednictwem przewodników. Podczas wystawy organizowane są również imprezy towarzyszące: festyny, warsztaty dla dzieci, prelekcje. Tym razem Katowice odgrywały główną rolę jako jubileuszowe miasto partnerskie. Na Szlaku zaprezentowana została specjalnie na tę okazję stworzona szopka z Zespołu Szkół Plastycznych, kolekcje polskich i śląskich szopek z prywatnych zbiorów oraz dzieła dzieci z katowickich przedszkoli, szkół oraz Pałacu Młodzieży. Zostanały też przedstawione śląskie tradycje bożonarodzeniowe, zwyczaje związane z Barbórką oraz św. Mikołajem.

Równolegle w Kolonii odbywały się jarmarki bożonarodzeniowe. W ramach współpracy Miastu Katowice na okres pięciu tygodni, udostępniono nieodpłatnie stoisko promocyjne. Dzięki temu mieliśmy mozliwość zaprezentowania miasta i regionu, sprzedaży i promocji regionalnych produktów w postaci kosmetyków, słodyczy, pamiątek czy ręcznie wykonanych ozdób bożonarodzeniowych.

 


Podsumowaniem głównych uroczystości w Kolonii jest film zrealizowany przez Pepe TV - dostępny pod poniższym linkiem:

25-lecie w Kolonii

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2017

25.02.2017 drużyna z Katowic dzięki zaproszeniu Zakładowego Związku Sportowego Miasta Kolonia wzięła po raz drugi udział w piłkarskim Turnieju Pięciu Państw. W rozgrywkach wzięły udział również drużyny z miast partnerskich Kolonii: Liverpoolu (Wielka Brytania), Salonik (Grecja) i Esch-sur- Alzette (Luksemburg). Drużynę z Katowic wsparł Wicekonsul Reczypospolitej Polskiej w Kolonii, Pan Przemysław Gembiak. 

-------------------------------------------------------

W dniach 19-21.05.2017 r. w budynkach rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej CINiBA w Katowicach oraz Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbył się kongres naukowy  „Spojrzenie(a) ponad granicę. Transkulturowe i trans dyscyplinarne aspekty w badaniach germanistycznych oraz dydaktyce języka niemieckiego". 

Celem konferencji był dyskurs dotyczący zagadnień związanych z postrzeganiem i definiowaniem  „granicy", której koncepcja stała się istotnym elementem badawczym cechującym się odniesieniami do różnych praktyk życiowych,  nie tylko dla kulturoznawstwa, ale także dla filologii obcych, w tym germanistyki wraz z jej dyscyplinami  językoznawczymi, literaturoznawczymi, translatorycznymi i glottodydaktycznymi. Obrady mające charakter otwarty pozwoliły na stworzenie przestrzeni dialogu, w ramach którego zaprezentowano różne motywy przekraczania granic dyscyplin  następującego w duchu poszukiwania elementów łączących, a nie dzielących. Prawie pięćdziesięcioro prelegentów  reprezentujących Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie Germanistów Polskich oraz inne uniwersytety w kraju, a także Uniwersytet kraju Saary i inne uczelnie niemieckie wygłaszało referaty w ramach sekcji językoznawczo-translatoryczno-glottodydaktycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej. Sukcesu kongresu należy dopatrywać się nie tylko w wymiarze merytorycznym, lecz także organizacyjnym, był on bowiem miejscem wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować nowymi projektami naukowymi. Kongres otworzył m.in. Waldemar Bojarun, Wiceprezydent Miasta Katowice, oraz Elisabeth Wolbers, Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchody uroczystości 75-lecia Zespołu Szkół Plastycznych, które odbyły się 2 czerwca 2017 roku, były doskonałą okazją do ponownego zaprezentowana szopki bożonarodzeniowej, wcześniej doskonale przyjętej podczas 21. Szlaku Szopek Bożonarodzeniowych  przez mieszkańców i turystów w Kolonii.

Opiekę artystyczną nad projektem i realizacją tego dzieła sprawował artysta rzeźbiarz Bogumił Burzyński, koordynacją realizacj projektu zajmował się Edward Josefowski. W relaizacji projektu pomagali: Wojciech Grzywaczyk, Marek Skaliński, oraz uczniowie: Marcin Rockstein, Weronika Karska, Martyna Pilar, Maksymilian Golus,Marek Pawlak.

Główne uroczystości upamiętniające powstanie jednej z najstarszych szkół artystycznych na Śląsku objęli honorowym patronatem: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Metropolita Katowicki, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Katowic oraz Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejną okazją do wymiany fachowych doświadczeń była odbywająca się w dniach od 8 do 9 czerwca 2017 roku w Katowicach siódma Międzynarodowa Konferencja Zieleni Miejskiej. W konferencji uczestniczył już po raz kolejny przedstawiciel kolońskiego Zakładu Zieleni Miejskiej. Tym razem prelegentem był inż. architekt Harald Dietrichkeit, który w ciekawy sposób zaprezentował projekt  "Bulwary Renu- wkład w Regionale 2010". Gość z Kolonii miał również okazję zwiedzić region i miasto, być w Muzeum Śląskim oraz uczestniczyć w koncercie Hofkapelle München pod batutą Alexandra Liebreicha w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

29 czerwca 2017 roku Katowice odwiedzili byli Radni Rady Miasta Kolonia wraz z byłym Nadburmistrzem Kolonii, Panem Fritzem Schrammą. Odbyli oni spotkanie w reprezentacyjnej Willi Goldsteinów z Wiceprezydentem Miasta Katowice, Panem Mariuszem Skibą. Podczas spotkania, które było okazją do wymiany wspólnych doświadczeń z historii pracownicy Wydziału Promocji zaprezentowali prezentację dotyczącą 26-letniej współpracy z Kolonią oraz promocyjny film "Mamy serce do muzyki". Po spotkaniu goście mieli okazję zwiedzić miasto z przewodnikiem oraz odwiedzić Muzeum Śląskie. Goście zachwyceni byli przemianami jakie dokonały się w ostatnich latach w Katowicach, szczególnie ogromu zmian infrastrukturalnych i kulturowych wraz z powstaniem Strefy Kultury i rozwoju miasta, którego mogli osobiście doświadczyć, gdyż wielu z nich odwiedziło Katowice przed laty. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 7- 9 lipca 2017 na zaproszenie Miasta Kolonia, w ramach ColognePride w Kolonii gościły dwie aktywistki z katowickiego Stowarzyszenia "Tęczówka".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 października 2017 r. po raz 21.odbył się w Kolonii Rhein Energie Marathon. Urząd Miasta Kolonia wraz z Köln Marathon Veranstaltungs- und Werbe GmbH zaprosił na te wydarzenie biegaczy z miast partnerskich i w tym również z Katowic i udostępnił cztery pakiety startowe dla naszych sportowców. Aby umożliwić udział każdemu zainteresowanemu katowickiemu sportowcowi, Miasto Katowice zorganizowało konkurs w mediach społecznościowych, dzięki któremu osoby, które udokumentowały minimum jeden udział w tego typu imprezie oraz nie miały przeciwwskazań zdrowotnych mogły wyjechać na niezapomniane wydarzenie do Kolonii. Miasto Katowice opłaciło sportowcom transport, nocleg w Kolonii oraz strój sportowy. Dzięki temu sportowcy, którzy wzięli udział w maratonie mogli zrealizować swoje pasje, jednocześnie reklamować nasze miasto na arenie międzynarodowej. 
W tym roku łącznie w maratonie i półmaratonie w Kolonii do mety dobiegło ponad 21 000 sportowców. Dodatkowo udało się osiągnąć w tym roku rekordową frekwencję biegaczy z miast partnerskich. 60 biegaczy z 12 miast partnerskich Kolonii uczestniczyło bowiem w tym roku w biegu kolońskim.  Wszyscy zaproszeni zostali do kolońskiego ratusza i zostali podjęci przez Burmistrza (odpowiednik Wiceprezydenta Katowic) Pana Adreasa Woltera. W tym roku bardzo dobre wyniki osiągnęli również biegacze z Katowic. W maratonie najlepszy „katowicki” czas, 3 godziny 33 minuty osiągnął Pan Aron Huć, tym większy sukces, gdyż był to pierwszy maraton w życiu Pana Arona. Najlepszym wynikiem w półmaratonie spośród biegaczy z Katowic może pochwalić się Pani Barbara Żakowiecka. Wynik 1 godzina 27 minut oraz 12 sekund to bardzo dobre osiągnięcie. Pani Barbara była dzięki temu 27. kobietą na mecie i 6. w swojej kategorii wiekowej. Dodatkową reklamą dla Katowic było zamieszczenie informacji dotyczącej wyjazdu do Kolonii przez Panią Basię na swoim biegowym profilu:  Basia Zakowiecka FyingFeet , gdzie opisała wyjazd do Kolonii oraz swój udział w maratonie. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=864973793653234&id=100004218639498&ref=content_filter 
------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach od 19 do 20 października 2017 roku odbyła się konferencja „Poetus literarus”. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag. W 2017 roku przypada setna rocznica urodzin niemieckiego noblisty, Heinricha Bölla (1917–1986). Z tej okazji Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Köln-Kattowitz Verein, Miastem Katowice, Biblioteką Śląską oraz Heinrich-Böll-Stiftung w Warszawie zorganizował konferencję naukową pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag”, poświęconą twórczości kolońskiego pisarza, która odbyła się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Waldemar Bojarun, Wiceprezydent Miasta Katowice. Honorowym gościem konferencji był syn pisarza – René Böll, który zaprezentował wydane właśnie pamiętniki ojca z czasów II wojny światowej pt. „Man möchte manchmal wimmern wie ein Kind. Die Kriegstagebücher 1943 bis 1945“. Miasto Katowice umożliwiło gościom zwiedzenie Muzeum Śląskiego oraz zaprosiło do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Heinrich Böll należał w okresie powojennym do pisarzy społecznie i politycznie zaangażowanych, zajmujących stanowisko w sprawach ważkich dla całego narodu niemieckiego. Organizatorzy konferencji stawili sobie za cel przypomnienie nie tylko klasycznych utworów prozatorskich pisarza, ale także zwrócenie uwagi na jego twórczość publicystyczną czy listy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach od 6 do 17 listopada w Bonn miała miejsce 23 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 23). Katowice jako przyszłoroczny gospodarz COP 24 brały udział w konferencji aby praktycznie przygotować się do organizacji przedsięwzięcia a także zaprezentować miasto przyszłym gościom z całego świata.

Dzięki bliskiemu położeniu Bonn z miastem partnerskim Katowic Kolonią, w dniu 14.11.2017 r. Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Mariusz Skiba miał okazję spotkać się z Burmistrzem Kolonii, Panem Andreasem Wolterem. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych ze szczytem klimatycznym, dotyczyło w dużej mierze radzenia sobie miast z ochroną klimatu, zanieczyszczeniem środowiska i nowoczenych rozwiązań w dziedzinie transportu publicznego, rowerów jako środka transportu miejskiego oraz korzystania z projektów Unii Europejskiej w tej dziedzinie.  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2018

10 lutego 2018 r. drużyna z Katowic dzięki zaproszeniu Zakładowego Związku Sportowego Miasta Kolonia wzięła po raz trzeci udział w piłkarskim Turnieju Pięciu Państw. W rozgrywkach wzięły udział również drużyny z miast partnerskich Kolonii: Liverpoolu (Wielka Brytania), Salonik (Grecja) i Esch-sur- Alzette (Luksemburg). Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Kolonii uczestnicy turnieju mieli możliwość zwiedzić stadion drużyny 1 FC Köln oraz uczestniczyć w oficjalnych miejskich uroczystościach korowodów szkół i organizacji pozarządowych. Turniej należał do bardzo udanych, drużyna z Katowic zdobyła zasłużone drugie miejsce. Rozgrywki po raz pierwszy rozegrane zostały na hali sportowej klubu Fortuna Köln. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

20 marca 2018 r. w Willi Goldsteinów Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Waldemar Bojarun podjął młodzież i nauczycieli z wymiany pomiędzy szkołami Kreuzgasse z Kolonii oraz VII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas spotkania zaprezentowany został film promocyjny nawiązujący do tegorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP24. Wizyta w Katowicach była jednym z punktów bogatego programu przygotowanego przez Panią Beatę Stolarczyk, nauczycielkę języka niemieckiego z katowickiego liceum. 


------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 9 do 14 kwietnia Katowice odwiedzili artyści fotograficy Pani Christel Plöthner i Pan Michael Dietlinger. Dzięki uprzejmości dyrekcji Kopalni „Wujek" mogli oni wykonać fotoreportaż dokumentujący pracę śląskich górników. Podczas wizyty mieli możliwość również zwiedzić zabytkowy Nikiszowiec oraz Strefę Kultury i uczestniczyć w koncercie w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.  

------------------------------------------------------------------------------------------------W dniach od 5 do 8 czerwca 2018 r. na konferecję Zieleni Miejskiej przybył do Katowic Pan Harald Dietrichkeit. Zaprezentował on wykład: Księga Zieleni Miasta Kolonia - standardy planowania, pielęgnacji oraz utrzymania. Miał on okazję też zwiedzić Park Kościuszki, w części z zabytkowym kościołem drewnianym, torem saneczkowym i nowym placem zabaw-„Plac zabaw zatopiony w zieleni”.Plac zabaw został wybudowany przez ZZM Katowice na terenie wpisanym do rejestru zabytków woj. śląskiego. Oprócz tego miał on okazję przejść się Ścieżką Dendrologiczną w Parku Śląskim oraz zwiedzić Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

------------------------------------------------------------------------------------------------19 czerwca 2018 r. odbył się w katowicach Międzynarodowy Miejski Dzień Rowerowy. Sukcesem tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie bogatej wiedzy ekspertów różnych środowisk w aspekcie miejskiej tematyki rowerowej. Zaprezentowane zostały m.in. doświadczenia związane z organizacją masowych imprez rowerowych, korzystanie z roweru z perspektywy niepełnosprawnego użytkownika, rozwiązania systemu wypożyczeń roweru miejskiego oraz ekspozycja i zaprezetowanie kolekcji zabytkowych jendośladów. W spotkaniu uczestniczyli również goście z Holandii, Czech, Słowacji oraz przedstawiciel niemieckiego miasta partnerskiego Kolonii, Pan Hendrik Weischet.
Podzielili się oni swoimi doświadczeniami w dziedzinie swojej polityki rowerowej wraz z zaprezentowaniem nowatorskich rozwiązań w odniesieniu do infastruktury rowerowej i interesujących projektów miejskich z tego obszaru.

------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach od 9 do 14 czerwca 2018 Stowarzyszenie ds, Wsparcia Współpracy Miast Partnerskich Katowice- Kolonia zorganizowało wycieczkę krajoznawczą do Katowic. Dzięki wsparciu m.in. Wydziałowi Promocji Miasta Katowice grupa zwiedziła Strefę Kultury wraz z Muzeum Śląskim i odwiedziła Nikiszowiec oraz uczestniczyła w koncercie w dużej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Grupa została ugoszczona w Willi Goldsteinów przez Wiceprezydenta Katowic, Pana Waldemara Bojaruna.

------------------------------------------------------------------------------------------------


8.09.2018 r. z wizytą w Katowicach na zaproszenie Stowarzyszenia „Tęczówka”, organizatora Marszu Równości był Burmistrz Kolonii, Pan Andreas Wolter. Pan Burmistrz spotkał się z Wiceprezydent Miasta Katowice, Panią Marzeną Szubą, z którą rozmawiał na temat wagi organizacji pozarządowych w naszych miastach. Miał on okazję również zainaugurować otwarcie Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który w tym dniu mial również miejsce w Katowicach.

------------------------------------------------------------------------------------------------19.09.2018 r. z wizytą w Katowicach była Pani Leila Rifahi. Pracownik Urzędu Miasta Kolonia a jednocześnie licencjantka, pisząca na temat środków z Uni Europejskiej, przeprowadziła wywiad z Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Panią Małgorzatą Domagalską na temat pozyskiwanych środków, szczególnie w dziedzinie Funduszu Spójności przez Miasto Katowice. Praca ma być również przyczynkiem do stworzenia podobnego wydziału w Urzędzie Miasta Kolonia.

------------------------------------------------------------------------------------------------


7.10.2018 r. odbywa się Rhein Energie Maraton w Kolonii, na który zaproszeni zostali katowiccy sportowcy. Miasto Katowice zorganizowało z tej okazji konkurs, na który mogli się zgłąszać chętni do wyjazdu biegacze, którzy mają na swoim koncie przynajmniej jeden bieg, oraz nakręcą spot reklamowy na temat: ”Biegam w zielonych Katowicach” nawiązujący również do odbywającego się w październiku szczytu klimatycznego. Laureaci konkursu zaprezentują siebie i Miasto Katowice w spotkaniu w Burmistrzem Miasta Kolonia, w którym uczestniczyć będzie 42 biegaczy z 9 miast partnerskich Kolonii.


------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach od 8 do 12 grudnia 2018 z wizytą w Katowicach był Burmistrz Miasta Kolonia Pan Andreas Wolter oraz Pani Barbara Möhlendick, ekspertka Smart City oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Klimatu Miasta Kolonia. Okazją wizyty w Katowicach była 24 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24). Goście oprócz uczestnictwa w szczycie klimatycznym oraz organizowanej przez Wydział Promocji Miejskiej Konferencji „Zmiany klimatu- Polityka Miast i Regionów” na terenie Akademii Sztuk Pięknych mieli okazję uczestniczyć również w koncercie Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, zwiedzić Nikiszowiec wraz z klimatycznym tradycyjnym jarmarkiem bożonarodzeniowym, który odbywał się w tym czasie zarówno w tej zabytkowej dzielnicy Katowic, jak również na rynku oraz uczestniczyć we współorganizowanej przez miasto konferencji sieci miast ICLEI w zabytkowych postindustrialnych wnętrzach Walcowni Cynku w Katowicach- Szopienicach.

Burmistrz Miasta Kolonia jest też Dyrektorem organizacji Climate Alliance, która przeprowadziła z Miastem Katowice projekt ZOOM-Dzieci w ruchu, związany ze szczytem klimatycznym COP24.
W tym projekcie mierzone są odcinki, które dzieci pokonują pieszo lub za pomocą środków komunikacji publicznej do i ze szkoły, dodatkowo prowadzone są rozmowy na temat zmian klimatu, wybierania lokalnej żywności czy oszczędzania energii. Główną ideą jest zmniejszenie emisji spalin samochodowych. Wszystkie „zielone mile” uzbierane przez dzieci z sześciu katowickich podstawówek przekazane zostały w światłach jupiterów przy obecności międzynarodowych mediów przez SP 15 na ręce przedstawiciela UNFCCC, Pana Ovais Sarmada 7.12.2018 r podczas uroczystej konferencji na terenie COP24.Na przekazaniu wyników uczniów reprezentantem Miasta Katowice był Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice. Wyniki oraz zdjęcia z przeprowadzonego projektu: Footprints

Wystawa DevaStation, której wernisaż miał miejsce 7.12.2018 r  w Galerii  ZPAP ArtNova2 w Katowicach to wydarzenie, które odbywało się w ramach partnerstwa miast Katowice-Kolonia i szczytu klimatycznego Narodów Zjednoczonych. W wystawie wzięło udział 22 twórców z Kolonii oraz Katowic, po 11 z każdego z miast.  Wystawa miała charakter interdyscyplinarny. była subiektywnym komentarzem artystycznym do problemów związanych z dewastacją środowiska naturalnego oraz co za tym idzie, ochroną środowiska i pracą nad zwiększeniem świadomości społeczeństw w tej materii. Na wernisażu, wśród licznych gości obecna była też Wiceprezydent Miasta Katowice, Pani Marzena Szuba oraz Burmistrz Kolonii, Pan Andreas Wolter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2019

www polska wersja Kolonia 2019 rok

MARZEC


2 marca drużyna z Katowic dzięki tradycyjnemu już zaproszeniu Zakładowego Związku Sportowego Miasta Kolonia wzięła po raz czwarty udział w turnieju piłkarskim. W rozgrywkach wzięły udział również drużyny z miast partnerskich Kolonii: Liverpoolu (Wielka Brytania), Salonik (Grecja) i Esch-sur- Alzette (Luksemburg) oraz po raz pierwszy również z francuskiego Lille. Tym samym turniej otrzymał nazwę Turnieju Sześciu Państw. Turniej należał do bardzo udanych, drużyna z Katowic zdobyła zasłużone drugie miejsce. Rozgrywki rozgrywane były na wolnym powietrzu. Na meczu obecni byli kibice z miast partnerskich, członkowie stowarzyszeń oraz mieszkańcy Kolonii. Swoją obecnością zaszczycił również oraz wsparł drużyny z Katowic i Kolonii nowy Konsul Generalny RP             w Kolonii,  Pan Jakub Wawrzyniak, który zadeklarował wsparcie i przychylność dla partnerstwa naszych miast. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Kolonii uczestnicy turnieju mieli możliwość zwiedzić stadion drużyny 1 FC Köln oraz uczestniczyć w oficjalnych miejskich uroczystościach korowodów szkół i organizacji pozarządowych oraz część delegacji w uroczystościach w Ratuszu.


27 marca do Katowic przybyła młodzież na wymianę z katowickim VIII Liceum Ogólnokształcącym z kolońskiej szkoły średniej Kreuzgasse Gymnasium. Uczniowie zostali podjęci przez Naczelnika Wydziału Promocji, Pana Marcina Stańczyka w Willi Goldsteinów. Prezentację na temat Katowic              i współpracy z niemieckim miastem partnerskim przygotowała  dla nich Pani Katarzyna Włodarczyk, która zajmuje się w Referacie Promocji Zewnętrznej współpracą z Kolonią. Młodzież otrzymała upominki i dzięki wsparciu Urzędu Miasta mogła zwiedzić Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach oraz została oprowadzona po centrum Katowic odwiedzając katowicką Strefę Kultury.

CZERWIEC


W dniach od 5 do 9 czerwca na konferencję Zieleni Miejskiej przybył do Katowic Pan Harald Dietrichkeit. Zaprezentował on wykład: Zieleń miejska w zgodzie z naturą - udział w konkursie certyfikacyjnym dla polepszenia jakości ekologicznej Zakładu Zieleni Miejskiej w Kolonii. W czasie pobytu w Katowicach gość miał możliwość odbycia szeregu  spotkań z ekspertami w swojej dziedzinie. Dodatkowo miał okazję odwiedzić Dolinę Trzech Stawów, gdzie spotkał się z Kierownik Parku Doliny Trzech Stawów, Panią Małgorzatą Żydek. Na konferencji był również obecny ekspert  z miasta partnerskiego Saint Etienne, z którym wraz z gościem z Niemiec i przedstawicielami Domu Saint Etienne miał przyjemność się spotkać oraz zwiedzić Nikiszowiec.

Ponadto w dniu 5 czerwca ze względu na wymianę uczniów szkół prywatnych z Kolonii i Katowic doszło do spotkania z organizatorami tej wymiany z Niemiec, jak również  z Prezesem Stowarzyszenia ds. Wsparcia Partnerstwa Miast Kolonii i Katowic, Panem Ulrichem Freitagiem, który przebywał z tej okazji w Katowicach. Spotkanie zorganizowała Pani Małgorzata Bubik, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, który swój oddział ma w Katowicach.

WRZESIEŃ 

1 września odbył się w Kolonii już 20. Ehrenamtstag, co z niemieckiego oznacza Dzień Pracy Honorowej. Podczas tego święta, organizacje zrzeszające wolontariuszy mają możliwość zaprezentowania się, zaproszenia do udziału nowych członków, jak również bycia uhonorowanym za swoje zasługi. Przy tej okazji prezentują się także stowarzyszenia działające na rzecz współpracy międzynarodowej w tym miast partnerskich. Wydział Promocji przekazał materiały promocyjne na stoisko Stowarzyszenie Wsparcia Współpracy Kolonii i Katowic, dzięki temu również nasze miasto było aktywnie obecne.

6 września  Prezydent Katowic, Pan Marcin Krupa oraz Przewodniczący Rady Miasta Katowice, Pan Maciej Biskupski  spotkali się z Burmistrzem Kolonii, Panem Andreasem Wolterem, który przyjechał do Katowic na zaproszenie Stowarzyszenia Tęczówka, organizatora Marszu Równości w Katowicach.

7 września odbył się mecz przyjaźni między drużynami samorządowymi Kolonia- Katowice w Ktowicach. 

 

10 września w Urzędzie Miasta Katowice odbyło spotkanie z grupą rowerzystów m.in. ze Lwowa  i Kolonii, osób niedowidzących, uczestników międzynarodowego projektu „ Widzę! Mogę! Pomogę!Miasto Katowice reprezentowali Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Adam Łęski oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Agnieszka Lis.

PAŹDZIERNIK

6 października miał miejsce odbywający się do roku 2016 „Kölner Renntag" podczas którego stowarzyszenie Cologne Alliance opiekujące się organizacjami działającymi na rzecz 22 miast partnerskich Kolonii obchodzi święto stowarzyszeń działających w sferze partnerstwa miast. W tym dniu organizacje prezentują swoją działalność a goście mogą zapoznać się z najnowszymi ich projektami. Wydział promocji wsparł „Stowarzyszenie ds. wspierania miast partnerski Kolonia-Katowice" materiałami promocyjnymi.  Impreza odbywa się na torach wyścigowych, dzięki temu uczestników wydarzenia przyciąga również atmosfera związana z emocjami wyścigów konnych.

13 października odbywał się w Kolonii maraton, na który zaproszeni zostali katowiccy sportowcy. Wyjazd odbył się na zaproszenie Urzędu Miasta Kolonia oraz organizatora maratonu Rhein Energie Marathon w Kolonii, na który zapraszani są rokrocznie biegacze z miast partnerskich Kolonii. W tym roku oprócz Katowic w maratonie uczestniczyły delegacje z Betlejem, Cluj-Napoca, Cork, Esch-sur Alzette, Istambułu, Kyoto, Liège i Wołgogradu. W sobotę, w przeddzień maratonu odbyło się spotkanie z Burmistrzem Kolonii, Andreasem Wolterem w kolońskim Historycznym Ratuszu, podczas którego reprezentacja Katowic, reprezentowana przez Katarzynę Włodarczyk oraz Przemysława Podbuckiego,  przedstawiała swoje miasto. Również Burmistrz przedstawił Katowice w samych superlatywach.


23 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Kolonia-Katowice zorganizowało piąty już Wieczór Kulturalny. Podczas tego wydarzenia, na którym obecnych było 300 osób (sala Muzeum nie pomieściła więcej) zorganizowano stoisko promocyjne Katowic, na którym można było otrzymać pełny wachlarz informacji, ulotek i innych wydawnictw dotyczących współpracy oraz przede wszystkim naszego miasta. Wieczór kulturalny był doskonałą okazją do zachęcenia gości również rodowitych Niemców do wizyty w Katowicach, co przy bezpośrednich połączeniach lotniczych, które trwają 1,5 h z Kolonia/Bonn, Dortmundu czy Düsseldorfu jest możliwe codziennie a szczególnie sprzyja wypadom weekendowym. Spotkanie otworzył osobiście Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jakub Wawrzyniak oraz Pani Burmistrz Kolonii Elfi Scho- Antwerpes. Dzięki ich obecności na wydarzeniu miałam okazję na dłuższą rozmowę na temat Katowic i współpracy partnerskiej obu miast zarówno z Panem Konsulem, który jak widać nie tylko deklaruje, ale również czynnie wspiera nasze działania partnerskie oraz Panią Burmistrz, która po ponad dziesięcioletniej nieobecności planuje wizytę w Katowicach. Szczególnie zachęcił ją film promocyjny, do którego nawiązała podczas przemówienia na scenie, dzięki któremu zobaczyła jak wiele zmieniło się w Katowicach, szczególnie powstanie strefy kultury, szerokich ścieżek rowerowych oraz przebudowa rynku. Gwiazdą Wieczoru był Pan Steffen Möller, który jest w Niemczech w ostatnim czasie bardziej popularny niż w Polsce (napisał książkę na temat kontaktów polsko-niemieckich, dostępną na razie tylko po niemiecku) i jest zapraszany by w przystępny, przyjazny sposób opowiadać o Polsce oraz stosunkach polsko-niemieckich, co też tego wieczoru uczynił.  Na scenie wystąpił zespół Jan Gałach Band z gościnnym występem Jana Błędowskiego, co było kolejną pozytywną promocją Polski i muzyki na miarę Miasta Kreatywnego UNESCO Katowic. W poniedziałek Pani Burmistrz zaprosiła mnie na otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego pod kolońską Katedrą. Miałam możliwość też spotkać się z wdową po honorowym obywatelu Katowic Panu Norbercie Burgerze, Panią Claudią Burger, która jest prezesem Cologne Alliance- stowarzyszenia mającego pieczę nad wszystkimi stowarzyszeniami miast partnerskich Kolonii.

 

ROK 2020

 LUTY


22 lutego 2020 drużyna z Katowic dzięki tradycyjnemu już zaproszeniu Zakładowego Związku Sportowego Miasta Kolonia wzięła po raz piąty udział w turnieju piłkarskim. W rozgrywkach wzięły udział również drużyny z miast partnerskich Kolonii: Liverpoolu (Wielka Brytania), Salonik (Grecja) i Esch-sur- Alzette (Luksemburg) oraz po raz pierwszy również z francuskiego Lille. Rozgrywki rozgrywane były na wolnym powietrzu. Na meczu obecni byli kibice z miast partnerskich, członkowie stowarzyszeń oraz mieszkańcy Kolonii. Swoją obecnością zaszczycił również oraz wsparł drużyny z Katowic i Kolonii nowy Konsul Generalny RP w Kolonii,  Pan Jakub Wawrzyniak, który zadeklarował wsparcie i przychylność dla partnerstwa naszych miast. 

 sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice