Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

​​

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


​​Tytuł projektu: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 
377 859 386,84 zł/ 182 030 830,08 zł/ 195 828 556,76 zł

Okres realizacji: październik 2011r. – kwiecień 2015r.

Opis projektu: Projekt polegał​ na budowie obiektu kubaturowego spełniającego funkcje kongresowe, wystawiennicze, kulturalne i sportowe pn.: „Międzynarodowe Centrum Kongresowe”. Obiekt Międzynarodowego Centrum Kongresowego zlokalizowany w północno-wschodniej części śródmieścia na terenach miejskich bezpośrednio przyległych do hali widowiskowo-sportowej Spodek przy rondzie im. gen. Jerzego Ziętka, w dzielnicy Koszutka-Bogucice. Teren inwestycji był obszarem górniczym po zlikwidowanej KWK „Katowice-Kleofas”. W obiekcie znajdują się m.in. następujące pomieszczenia:

Sala wielofunkcyjna, mogąca pomieścić w aranżacji kongresowej 8000 os.;

Sala bankietowa – dla 1000 os.;

Foyer sali bankietowej – dla 300 os.;

Audytorium – dla 600 os.; 

Sale konferencyjne – dla 1200 os.;

Biura wystawców – dla 100 os.

W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany został obszar o powierzchni 8,4 ha. Teren zabudowy wynosi ok. 21 721 m², powierzchnia całkowita obiektu to 34 899,45 m².

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

Strona internetowa projektu: http://mck.katowice.eu


1.JPG 
2.JPG 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice