Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

​​
​​

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby​

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
7 775 544,13 zł / 3 710 953,01 zł / 4 064 591,12 zł

Czas trwania: lipiec 2011 – grudzień 2012

Opis projektu: Przedmiotem inwestycji było przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków wchodzących w skład Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych: budynku szkoły i warsztatów szkolnych. W ramach projektu zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wykonaniem nowego węzła cieplnego i nowego przyłącza ciepłowniczego. Ocieplono ściany zewnętrzne, dachy, stropodachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zamontowano nawiewniki usprawniające wentylację w budynkach. Wykonano również wentylację w sali gimnastycznej i auli z możliwością odzysku ciepła. W ramach projektu także zamontowano ogniwa fotowoltaiczne mające na celu zasilanie diod LED–owych służących do oświetlania otoczenia budynków szkolnych nocą.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, poprzez zmniejszenie wielkości emisji substancji zanieczyszczających z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Stan realizacji: Projekt rzeczowo zakończony i rozliczony.

​​100_7023.JPGwarsztaty1.jpgwarsztaty2.jpg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice