Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach

Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach

​​​
​​
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby​​​


Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
5 094 600,68 zł /3 519 775,29 zł/1 574 825,39 zł​

Czas trwania: listopad 2012 – październik 2013

Opis projektu: Przedmiotem inwestycji było przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych: budynku szkoły i warsztatów szkolnych. W ramach projektu została wymieniona stolarka okienna, docieplone zostaną ściany wraz z dachem, powstała instalacja solarna na potrzeby ciepłej wody użytkowej, zmodernizowano  instalację centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła oraz kanalizację deszczową, a także instalację elektryczną i odgromową.

Stan realizacji:
Zakończono rzeczową realizację projektu. Projekt rozliczony.

1.jpg2.jpg


3.jpg4.jpg5.jpg
6.jpg
Zespół Szkół Poligraficzno – Mechanicznych – przed i po termomodernizacji


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice