Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VII etap

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VII etap

efrr z flagą.png

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VII etap

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice, tj. Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Krzywoustego 7, Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21.
Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację sześciu budynków użyteczności publicznej z obszaru Miasta K-ce.
Do ostatecznych beneficjentów projektu należy zaliczyć przede wszystkim uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek objętych projektem, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji.

Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2020 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 15 975 532,76 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 7 007 759,31 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 8 967 773,45 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony, w trakcie rozliczania.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice