Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap

efrr z flagą.png

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap.
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice: Miejskiego Przedszkola Nr 94 przy ul. Rataja 10, Miejskiego Przedszkola Nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, Miejskiego Przedszkola Nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 i Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11.

Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację (wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów) budynków użyteczności publicznej.
 
Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 13 434 694,80 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 399 154,05 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 8 035 540,75 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice