Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VI

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VI

logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – etap VI

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice tj. oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44, Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d oraz Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46. Zakres termomodernizacji wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych.

Okres realizacji projektu: III kw. 2015 r. – IV kw.2020

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 19 819 549,71 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 11 484 269,89 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 8 335 279,82 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice