Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt V

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt V

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – etap V

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest  kompleksowa termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice tj. Szkoły podstawowej nr 12 przy  ul. Paderewskiego 46, Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13, Gimnazjum 16 ( Szkoła Podstawowa nr 54) przy ul. Wojciecha 9, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5, Miejskiego Przedszkola nr 89 przy ul. Zadole 26a. Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności), prace termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem instalacji OZE, nadzory (autorski i inwestorski) oraz promocję projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).

Okres realizacji projektu: III kw. 2015r.– IV kw. 2019r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 13 458 054,64 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 8 826 686,23 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi  4 631 368,41 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice