Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”

logotyp EFRR.jfif

Tytuł projektu: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4 .5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie/ Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. Dla zapewnienia możliwości przesiadkowych z komunikacji indywidualnej i autobusów 
na pociąg, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z kierunku południowej części miasta, planowana jest budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego „Katowice Ligota”.

Okres realizacji projektu: 2017r. - IV kw. 2018r. 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 11 062 534,19 Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 7 168 053,99 zł. Wkład własny beneficjenta stanowi 31,87% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice