Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - I etap

Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - I etap

EFS kolor poziom.jpg


Tytuł projektu: Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - I etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych
 
Opis projektu: Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie społeczności 109 osób niepełnosprawnych (59K/50M) poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym, przyjmujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnosprawnych oraz ok. 200 osób z otoczenia ON z terenu Katowic objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomocy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki.
 
Okres realizacji projektu: I kw. 2018r. – IV kw. 2020r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt został złożony na kwotę 2.000.000,00 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1.900.000,00 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny do projektu wynosi 5% całkowitej jego wartości (w tym ok. 3,05% miasta Katowice, 1,95% partnera).
 
Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice